Yüzyılın Sonu – Kitap Özeti

Yüzyılın Sonu ( kitap özeti )

KİTABIN ADI                     
Yüzyılın Sonu  
KİTABIN YAZARI                     
Nathan GARDELS  
YAYINEVİ VE ADRESİ    
BASIM TARİHİ                          
MART 1999  

KİTABIN ÖZETİ :

Nathan GARDELS 1985 yılında kurulan New Perspectives Quarterly dergisinin editörüdür.Bu kitapta, son on yılın en önemli NPQ yazılarını toplamıştır. Kitap
dört bölümden meydana gelmektedir.

1. DÜNYA DÜZENİNİN RUHU

Bu bölümde, ilerlemenin ( teknolojik – ekonomik ) çok hızlı bir şekilde devam ettiği, bunun insanları rahatlattığı ve konfora alıştırdığı ancak kendimizi
ilerlemenin mekanik akışı içinde kaybetmemeniz gerektiğini, onun gücünü, iyiliklerin devamı için kullanıp onu o doğrultuda kullanmamız gerektiğini vurgulanmaktadır.

Bu bölümde ayrıca, medyanın gücünden bahsedilmekte ve şu örnek verilmektedir. ” Hollywood ” Pentagon’un başaramadığını başarmıştır. ikisi arasındaki bağ,
sinema filmleriyle savunma silahlarının ABD ekonomisinin en büyük ihracat kalemleri olmasında yatmaktadır. Jonh fuster Dulles’in rüyalarına bile giremeyecek
bir başarı, J.R.Ewing’e ( Ceyar Yuing ) nasip olmuştur. Dünya bugün hipnotize olmuş gibi Amerikan pembe dizilerini tekrar tekrar seyretmektedir. ” Dünyanın
her yanında insanlar “J.R.i kim vurdu? ” ( Dallas ) ya da ” Laura Palmer’i kim öldürdü? ” ( Şahin tepesi ) gibi sorular sormaktadır. 

2. SOĞUK SAVAŞ SONRASI ÇEŞİTLİLİK ve MİLLİYETÇİLİK

Yazar bu konuyu da bazı bilim adamları ve devlet adamlarıyla soru -cevap şeklinde tartışıyor ve bu fikirleri kitabında topluyor.

ISALAH BERLİN : ( Batının belki de en başta gelen siyasal düşünürü. )

Yazar BERLİN : Önümüzdeki yüzyılda da milliyetçilik akımlarının olacağını belirtiyor. Bu konuyla ilgili Onsekizinci yüzyılda yaşayan Johann Gottfried Herder’in
görüşlerine yer veriyor.

Herder, bir topluluğa ait olma fikrini hemen hemen icat eden kişidir. İnsanların yiyip içmeye, güvence bulmaya hareket özgürlüğüne ihtiyacı olduğu kadar
bir gruba da ihtiyaç olduğunu söylemiştir.

PIERRE TRUDEAU : ( 1968 – 1979 ) ve ( 1980 – 1984 ) tarihleri arasında Kanada başbakanı olarak görev yapmıştır.

TRUDEAU’ya göre milliyetçiler ister solcu – ister sağcı olsun siyasal açıdan gericidir, çünkü ortak çıkarları ” tüm insanlar için” yorumlanacaklarına bir
etnik grubun ya da dinsel bir fikrin fonksiyonu olarak tanımlamaktadırlar. Hakların sahibi etnik gruplar değil bireydir. Siyasal bir grup, o hakları ancak
üyeleri kendisine vekalet verdiyse kullanabilir.

CARLOS FUENTES : ( MeksikalI Romancı )

Fuentes’e göre ekonomik mantık gelecek yüzyılın dünya ulusal ekonomileri arasında küresel etegrasyon çağı olacağını gösteriyorsa, kültürel ” mantıksızlık
“da burnunu uzatıp bu yüzyılın aynı zamanda etnik taleplerin, dirilen milliyetçiliklerin de yüzyılı olacaktır. Milli kültürler milli sınırlar içinde bulunduğu
için bu sorunu yerel politikalarla çözmek bizim her birimize düşer.

FELIPE GONZELEZ : ( ispanya Başbakanı )

GONZELEZ’e göre kendi kaderini tahin hakkının sınırları : Self -determinasyon isteyen bütün bu insanların aynı zamanda başkalarıyla birlikte daha büyük
bir şeyin parçası olmayı istemeleri GONZELEZ’e göre Self determinasyonun bir ilke olarak ancak,uluslar arası düzeyde kararlaştırılıp düzenlenmesi gerekir.
Aksi halde bölünmeler Avrupa için tehlike olur.

WOLE SOYINKA : ( 1986 Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ) AFRİKADA UMUT VE DEHŞET

SOYINKA : Güney Afrika bizim rüyamız. Güney Afrikada çok ırklı bir genç demokrasi doğarken Ruanda’da birkaç gün içinde nüfusun dörtte biri kabile savaşları
sonucu kaybediliyor. Ruanda bizim kabusumuz. Sömürge günlerinden sonra uzun yıllar geçti ama Afrikalı liderler, sömürgecilerin yarattığı havuzlarda yetkilerini
sürdürdüler. 0 havuzlara sıkışmış insanların ihtiyaçlarını hiç düşünmediler.

BERNART HENRI-LEVY : ( Fransız Yazar )

BOSNA

İçimde korkunç bir şüphe var iktidarın özüne uygun olarak avrupalı hükümetlerin etnik temizlik ve etnik ulus – devletlere bölünmesi Balkanlar için nihayi
bir çözüm olarak gördüklerinden kuşkulanıyorum. Batı, etnik temizliğe tahammül etmekten daha kötü bir şey yapamazdı. Eğer böyle bir şey Saray Bosna’da
kazanırsa her yerde kazanır.

3. SON MODERN YÜZYILDA KÜLTÜREL AKIMLAR

Bu bölümde yazar, Batı kültürünün çöktüğünü ve doğu kültürünü keşfettiğini belirtiyor ve bazı yazarların görüşlerine yer veriyor.

1990’da Nobel Edebiyat Ödülü alan Meksikalı şair Octaviu Paz böyle düşünüyor. Şöyle diyor: Biz Batıda Doğuluların binlerce yıl önce keşfetmiş olduğu şeyleri
daha yeni yeni keşfediyoruz.

Japon düşünürü Takeshi Umehara da bu görüşün aynadaki yansıması gibi ” eski Japonyanın post modernizme yol göstermekte ” olduğunu ileri sürüyor.

4. DÜNYANIN BUGÜNKÜ İŞLEYİŞİ

Bu bölümde, dünya liderlerinden bazılarının, NPQ’da yada Los Angeles Times tarafından dünyaya dağıtılan NPQ Global Bakış sütununda röportajı yayınlanan
bazı ilginç kişiliklerin görüşleri yer almaktadır.

LEE KUAN YEW : ( 1959 – 1991 Tarihleri arasında Singapur Başbakanı )

Bu küresel ekonomide ortaya çıkan sorunların yalnızca bir yüzü sınai kalkınmaya geç ulaşanların yetişmek için arayı kapayacak yollar bulması gerek.

MICHAEL MANLEY ( Önce 1972 – 1980, daha sonra 1989 – 1992 arasında Jamaica’da iki dönem başbakanlık yaptı.) AKIO

MORITA ( Sony Şirketinin kurucusu. )

FRANÇOIS MITTERAND ( Fransa eski Cumhurbaşkanı ) ile NPQ nun ropörtajları ( Ekonomik – Siyasal konularda ) bu bölümde yer almaktadır.

SONUÇ :

A. KİTABIN ANA FİKRİ

Nathan Gardels, kitabında 20. yüzyılda yaşadığımız sorunların yanı sıra, gelecekte karşılaşabileceğimiz sosyal, etkinlik ve kültürel konularda uyarılarda
bulunmaktadır.

B. KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Yazar kitabında, 21. yüzyılın en büyük probleminin, ekonomik -siyasal rekabetten çok. Kültürel çatışma olacağı üzerinde durmaktadır. Düşünce olarak yeni
bir düşüncedir.

C. KİTAP HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Kitap, NPQ’da ( New Perspectives Quarterly ) yayınlanan son on yılın en ilginç konularına yer vermektedir. Ünlü yazar ve eski devlet adamlarından görüşler
alınmıştır.


Not : Kitap özetlerindeki fikirler yazarların özel fikirlerini yansıtmaktadır. Kitap içeriklerinden yazarları sorumludur.


Sizlerde elinizde bulunan kitap özetlerini bizimle paylaşabilirsiniz…

1 Cevap
  1. 24 Ekim 2008

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir