GÖRME ENGELLİ ÇOCUK İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM STRATEJİLERİ

Görme Engelli Çocuk İçin Okul Öncesi Eğitim Stratejileri

Görme engelli çocukların ilköğretime hazırlık sürecinde diğer çocuklara göre çok daha fazla eğitim alarak donanımlı hale getirilmesi önemlidir.

Bu konuda anne babalar, çocukları yetiştirenler çok az bilgiye sahiptirler. Bunun sonucu olarak henüz kendi kendine giyinmeyi, yemek yemeyi öğrenememiş görme engelli çocukların, ilköğretime başladığında ritmik sayı saymayı, resim yapmayı, yazı yazmayı öğrenmesi amaçlanmakta bu da bir çok sorunlara yol açmaktadır. Oysaki ilköğretime başlamadan önce bu çocuklara özbakım becerilerini kendi kendine yapabilme yetisi kazandırılırsa bu çocukların ilköğretimde karşılaşacağı problemler en aza indirilebilir, zamandan kazanç sağlanır ve ilköğretim programına uyumları daha kolay olur.

Görme engelli öğrencileri bulunan öğretmenler, ilköğretimde müfredat konularına başlamak yerine, görme engelli çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemeli ve buna göre çocuğun henüz kazanamadığı bazı becerileri elde etmesi için ona destek eğitim verecek planlamalar yapmalıdır.

Bu sebeple, okul öncesi dönemde görme engelli çocukların daha iyi yetiştirilmelerini ve ailelerinin daha bilinçli olabilmelerini sağlamak üzere önerilen çalışmalar şunlardır:
* Görme engelliler okulu varsa çocuğun ilk eğitimini orada almasını sağlamak.

* İlköğretime başlamadan önce günlük yaşam becerileri, sosyal becerilerin kazandırılmaya çalışılmalıdır.

* Ailelere görme engeli ile ilgili seminer, konferanslar kurslar vererek bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

* İlköğretim ve anaokullarında görme engelli çocukların da eğitim görebileceği düşünülerek buna göre gerekli araç gereç ve materyaller temin edinilmelidir.

* Görme engelli çocukları bulunan aileler, evde okul öncesi eğitim ortamı oluşturmalıdır.

* Görme engelli bir bireyin özel yeteneği varsa bu açığa çıkarılmalı, yeteneği doğrultusunda meslek seçimi yapılarak birey ona göre eğitilmelidir.

* Görme engelli çocuklar için bireysel eğitim planları oluşturulmalıdır.

* Az gören görme engelliler için görme potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmek için okul öncesi dönemde, gözlük, baston gibi araç gereçlerle, büyük puntolu yazı, resim, şekil, büyük materyaller, ışık sistemi gibi çevre düzenlemeleri yapılmalıdır.

* Görme olmadığında birey dünyayı öğrenmek için kendi incelemelerine ve başka insanların anlatımlarına güvenmek zorunda kalır. Bu sebeple dış dünya, çocuğa işitme, hissetme koklama, dokunma gibi diğer duyu organlarıyla karmaşadan uzak olarak tanıtılmalıdır.

* Görme engelli çocuklara temel beceriler kazandırılırken kulak ve el işbirliği ile eğitilmeleri sağlanmalıdır.

* Konuşmaya yeni başlayan görme engelli çocuklar, kelimelerin hangi nesne ya da olguyu ifade etiğini göremediklerinden kelime anlamını bilmeden ses tekrarları yaparlar. Bu sebeple okul öncesi dönemde çocuğa diğer duyu organlarıyla anlamlandırabileceği kelimeler öğretilmelidir.

* Görme engelinin sebebi iyi araştırılarak çocuğa, engel türüne, engel derecesine göre eğitim verilmelidir.

* Braille alfabesiyle okumayı öğrenmesi için ilgili birimlere başvurmadan önce okul öncesi eğitim kurumda eğitim alması sağlanmalıdır.

* Beceriler adım adım öğretilmeli bir beceri tamamlandığında çocuk mutlaka ödüllendirilmelidir.

* Görme engelli çocuğun çarpabileceği eşyaların ve engellerin ayakaltından kaldırılması gerekir. Eşyaların yerlerini düzenlemede tutarlılık olmalıdır.

* Görme engelli çocuğun okul öncesi eğitime başlamadan önce bağımsızlık duygusu geliştirilmelidir.

* Görme engelli çocuğun okulda, evde, arkadaş ortamında her türlü etkinliğe katılımı sağlanmalıdır.

* Görme engelli çocuğun hareketini tayin etmesinde kullanılan; baston, rehber köpek, gören rehber kişiler, elektronik cihazlar.

* Soyut kavramları öğrenmeleri için gerçek yaşantılar sağlanmalıdır. Eğitimde özellikle drama tekniğinden faydalanılmalıdır.

MUSTAFA BÜGELEK

3 Yorum
  1. 21 Mayıs 2011
  2. 28 Ocak 2023
  3. 20 Şubat 2023

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir