UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI
       Aşağıda Uzman Öğretmenlik Sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulacaksınız. Gelecekteki sınavlarda öğretmenlerimize başarılar dileriz.  Sınavı yapan kurum: ÖSYM

1- Bir kentin tarihi oluşumunu ….. kolay değildir. Çünkü bazı durumlarda yazılı kaynaklar…., arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler ise … olabilir.Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere anlam ve anlatım yönünden getirilmesi en uygun olan sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) aydınlatmak- özensiz- kesin
B) izlemek- doğru- ayrıntılı
c) bilmek- düzeysiz- yeni
D) değerlendirmek- inandırıcı- geçersiz
E) saptamak- yanıltıcı- yetersiz
 2- Bu yol, bildik Karadeniz güzelliklerini sunuyor ziyaretçilerine. Yeşilden ve heryandan akan sulardan hani neredeyse içimiz de yıkanıp ak pak olacaktı. Çoğunlukla dağ ve vadi yamaçlarından oluşan yörenin büyük bölümünde dağlık-kayalık yaylak ve ormanlar var.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin yerine aşağıdakilerden hangisinde verilenler, sırasıyla getirilirse anlamda değişme ya da bozulma olmaz?

A) sanırım- beyaz- çoğu zaman- görülür
B) az daha- tertemiz- genellikle- bulunuyor
C) biraz- ferah- oldukça- yetiştirilmiş
D) öyle ki- temiz- her zaman- yer alıyor
E) hemen hemen- pırıl pırıl- hep- oluşmuş

  3- Benim anadilim, Türkçem bir denizdir; derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle, dibinde yatan gün görmemiş incileriyle, sınırsız gücü, güzellikleriyle…Bu cümledeki altı çizili sözle Türkçenin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A) Somut anlamlı sözcükler bakımından zengin olma.
B) Etkili bir anlatım gücü bulunma
C) Bilinenlerin yanı sıra ayrımına varılmamış yönleri olma
D) Çağrışımsal açıdan zengin sözcüklere sahip olma
E) Doğaya dönük bir dil olma
4- Bu toplantı nedeniyle yaptığım hazırlık sırasında, yazarın incelediğim denemelerinin, günlüklerinin satır aralarından onun hırçın bir insan olduğu sonucuna vardım.Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?A) Yazarın üslup özelliklerini yansıtan sözler
B) Yazarın görünüşüne ilişkin eleştirileri içeren sözler
C) Belirli türlere özgü anlatım özellikleri taşıyan bölümler
D) Söylenmiş olanlardan çıkarılan söylenmemiş sözler
E) Herkesçe bilindiği halde ortaya konmayan bilgiler

5- Bazı Anadolu kasabalarının kokusu vardır. Kimisi orman içine kurulmuştur, çam, reçine kokar. kimisi deniz, yosun kokar. kimisinin de dokusu tarihin imbiğinden süzülüp gelir. Ahşap evlere, camilere bu doku, bu koku siner.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eskiye özgü nitelikleri barındırmak
B) Geçmişin geleceğe örnek olmasını sağlamak
C) Eski yapıların günümüzdekilerden daha değerli olduğunu vurgulamak
D) Geçmişle bugünü karşılaştırma olanağı yaratmak
E) Kasabanın kimi özelliklerini yansıtmak

6- Bu pencere dünyayla öyle barışıktır ki, önündeki sedirde saatlerce oturabilirim. Ucu dantelli, kar beyazı perdeyi araladığımda önce yaşlı ceviz ağaçları çarpar gözüme. Az ötedeki küçük bostan, mavi göğün altında bir avuç cıvıltılı yeşillik… Taş bir duvarla çevrili ve mevsimine göre çeşit çeşit sebzelerin bulunduğu bir bahçe: mısır, domates, biber, salatalık…

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evin en güzsel yerinde bulunduğu
B) Dışarıdaki yaşamın güzelliğini tattırdığı
C) Evdeki herkesçe tercih edildiği
D) Dışarıyı izleyenlere yeni bilgiler kazandırdığı
E) Evin içine hakim bir konumda olduğu

7- Ben Türkçe’nin olanaklarını şiirler ve şairler aracılığıyla öğrendim. Şiir yazmak çok zor bir iş; edebiyatın dışında, hatta üstünde bir şey. Şairlere bir edebiyatçı, sanatçı gibi de bakamıyorum.Simyacı gibi, bir tarafları aydınlık, bir tarafları karanlık olan, bize içimizin karanlıklarından haberler getiren insanlar onlardır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başka şairlerin yansıtamadığı duyguları işleyen
B) Duygu dünyamızı zenginleştiren
C) Olumsuz düşüncelerden kurtulmamıza yardımcı olan
D) Sanatlı, anlaşılması zor bir anlatıma başvuran
E) Ayrımına varamadığımız duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkaran

8- Deyimlerimize bakınız; onları başka dillerin deyimleriyle karşılaştırınız. Bambaşka bir anlatımla, taptaze, canlı benzetmelerle, değişik imgelerle karşılacak, anlatımı güç duyguların, belirtilmesi zor durumların bir çırpıda kuruluveren bir sahne üzerinde ortaya konduğunu göreceksiniz.

Bu parçadaki altı çizili sözle deyimlerin özellikle hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

A) Kuruluş yönünden özgün olma
B) Şiirsel söylem taşıma
C) Anlatılanları somutlama
D) Yaratıldığı dilin malı olma
E) Düş gücünü yansıtma

9- (I) Müzik, kültürün başlıca öğelerinden biridir. (II) İnsanları birbirine yakınlaştırır, onların ortak bir anlayış ve estetiğe sahip olmalarını sağlar. (III) Ulus düzeyine yükselmiş her toplumun, mutlaka kendini yansıtan bir müziği vardır. (IV) Kendine özgü müziği olmayan bir toplumun ulus sayılması mümkün değildir. (V) Birey olarak, insanın kişilk kazanmasında da müziğin az ya da çok mutlaka etkisi vardır. (VI) Müziksiz bir toplumun tarihte de sosyolojide de ulus olarak yeri yoktur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) III, IV ve V
D) III, IV ve VI
E) IV, V ve VI

10- (I) Bu dergide eğitim ve sosyal bilimler alanındaki yazılara yer verilecektir. (II) Eğitim; bilim, sanat ve kültürle ilgili gelişmelere, sonuçlara değinilecek, bu alandaki çalışmaların sonuçları ilgililere duyurulacaktır. (III) Yazılarda, araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin sonuçları ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri aranacak. (IV) Dergi, şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında, yılda dört kez yayımlanacaktır. (V) Her yılın sonunda derginin yıllık dizini çıkarılacak. (VI) Dergi, yönetimce belirlenen kütüphanelere, uluslararası yayın tarama kurullarına gönderilecek.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazıların içeriğinin nelere göre değerlendirileceği belirtilmitşir.

A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sporun “araç” olma yönü dile getirilmektedir?

A) Spor çocukların hem fiziksel, hem ruhsal, hem de toplumsal gelişimini sağlar
B) Şiddet, futbol başta olmak üzere pek çok spor dalında görülmektedir.
C) Anne ev babalar, çocuklarına sporda şiddetden kaçınmayı öğretmelidir.
D) Sporda şiddet, yarışma ruhuna uymayan bir tutumdur.
E) Spor öğreticileri, çocuklara sporla ilgili değerler kazandırmaya özen göstermelidir.

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğretmenin, öğrencilerini araştırma yapmaya yönlendirilmesi önerilmektedir.

A) Öğrencilerini tanımaya, anlamaya çalışarak onlarla sağlıklı bir iletişim içinde olmalıdır.
B) Çocukların düşünme, duyma ve düş kurma gücünü diri tutmalıdır.
C) Kendini yinelemekten kaçınmalı, yeni bilgi ve beceriler edinerek bunları öğrencilerine aktarmalıdır.
D) Öğrencilewrin merak duygusunu kamçılmalı, olayların, olguların nedenlerini öğrenme tutkusunu geliştirmelidir.
E) Bilgilerin sürekli bir değişim içinde olduğunu bilmeli, bunu öğrencilerine de sezdirmelidir.

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçıların üslubuna yönelik olumsuz bir eleştiri söz konusudur.

A) Söylediklerini, izlediklerinden çok, gözlemlerine yaslandırması, yapıtlarına gerçekçi bir hava katıyor.
B) Ortaya koyduğu her yeni yapıt, daha önceki yapıtlardan hiçbir iz taşımaz.
C) Okurların duygusal donanımını zenginleştirerek anlatım biçimlerine yer verir.
D) Olayların akışını yavaşlatmayan kısa diyaloglardan yararlanıyor.
E) Sözcüklerin yanyana getirilişindeki savrukluk, konunun gereği gibi işlenmesini önlüyor.

14- (I) Kahramanlarının kitaplara, yazarlara, ressamlara olan sevgisini betimlemek için roman boyunca birçok kitap, yazar ve ressam adı sayıyor. (II) Bu yüzden kitabının kimi sayfaları neredeyse bir yazar ve yapıt adları sözlüğüne dönüşüyor, bu da ister istemez öykülemenin akışını, bu bölümlerde kesintiye uğratıyor. (III) Peki hiç mi işlevi yok, sayıp dökülen bu adaların? (IV) Bir kez romanın başkişisinin nasıl etkileyici ve güzel bir dünyada yaşadığını, hangi sanatçıların soluğuyla beslendiğini ortaya koyuyor. (V) Sonra, kimi okurlar için izlenecek ve okunacak yapıt adları sunuyor. (VI) Şunu da ekleyeyim: Kitabı salt öykü düzleminde okuyacak olanlar, sayılan adları atlayarak da okuyabilirler. (VII) Böyle kurgusal bir yapısı var kitabın.

Bu parçada sözü edilen yazara ilişkin biri olumsuz, öteki olumlu görüş yansıtan iki cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) I ve III
B) I ve VI
C) II ve IV
d) III ve VI
e) III ve VII

15- (I) Değerli madenler ve taşlar, insanın varolduğu günden bu yana bazen güzelliğin, bazen de zenginliğin ve asaletin simgesi olarak marifetli eller tarafından işlendi. (II) Gerçek anlamdaki kuyumculuğun MÖ 4000’in sonlarında başladığını söyleyenlerin yanı sıra bunun tarihinin 30.000 yıl öncesine uzandığını ileri sürenler de var. (III) Değerli taşların ve madenlerin takıya dönüşmesi, insanın yaratıcılığı ve malzemeyle savaşı sonucunda ortaya çıkıyor. (IV) Takıların tasarımları ve özenli işçilikleri incelendiğinde aklımıza, bunların hangi tekniklerle yapıldığı sorusu geliyor. (V) Kuyumculuk tarihinde, yüzyıllardır sayısız teknik kullanılmış, ancak günümüz kuyumculuğunda özellikle seri ve standart üretim karşımıza çıkmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, belirli bir konu üzerinde görüş birliği olmadığı anlamı vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

16- (I) Kitap, yaşamı genişleten öğelerin en önemlisidir. (II) Ülkemizdeki okuma eksikliği, bireylerin yaşamı kucaklayamamasına, olup bitenleri anlayamamasına neden olmaktadır. (III) Okumayan insan az yaşayan insandır. (IV) Az yaşayan insanlar ne genç kuşakları iyi yetiştirebilir ne de kendilerini geliştirebiirler. (V) Ne yazık ki hiçbirimiz ne kadaraz yaşadığımızın bilincinde değiliz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

17- (I) Dışarıdan dar görünen bir vitrin, daracık bir kapı, içeriye giriyorsunuz, karanlık, ölgün bir salon. (II) Buzdolabında pastalar, camekanda tuzlularve tatlılar; bir iki oturulacak yer. (III) Yani hiçbir özelliği yok. (IV) Ya arka bahçe… (V) Asmalı çardak, üstü mermer küçük masaların çevrasine iliştirilmiş sandalyeler, bir geçmiş zaman görgüsü taşıyor. (VI) Yazın bileburada hep sonbahar başlangıcının o renkleri ve ışıkları oynaşır. (VII) Zemin, mis gibi kokan, yeni sulanmış toprak; duvar kenarlarında o güzelim akşamsefaları…

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden, daha önceki düşüncelerin tersinin ileri sürüleceği anlaşılmaktadır?

A)II B) III C) IV D) V E) VI

18- (I) Kelime Nadir ve Muazzez Tahsin’in yapıtlarını yeniden basmak amacıyla bana editörlük önerdiler. (II) Bu yazarların, bu yapıtların günümüze kazandırılması çok iyi olacaktı. (III) Fakat ben garip bir ikilem içinde kalmıştım. (IV) O kitapları okuyarak yetişmiştim. Onlar bana okuma zevki aşılamışlardı. (V) Ne varki o yapıtlarda yıllar öncesinin tatlarını bulup bulamayacağımı bilmiyordum. (VI) Fakat bu yapıtların yayın dünyamızda kaybolup gitmesini de istemiyordum; bir fırsat çıkmıştı.
Bu parçada sözü edilen ikilemin ne olduğu hangi cümlelerde belirtilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) V ve VI

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaire yönelik olumsuz bir eleştiri yoktur?

A) Şiirlerinde zaman zaman düz bir anlatıma yöneliyor, böylece şiire özgü yoğunluk yitiyor.
B) Şiirlerin içeriğini, değişik temalar üzerine kuruyor.
C) Şiirlerini, bütünsellikten yoksun dizelerden oluşturuyor.
D) Sözlük seçimlerinde türkçeleri varken yabancılara yeğiliyor.
E) Uyaklardan yaralanacağım diye doldurma öğelere yer verip şiirin iç sesini yok ediyor.

20- (I) Şiirinin anlam alanının genişletme çabası gösteren bir şairdir o. (II) Bunu, duygusal ve sezgisel bir zenginlik yaratmak için yapıyor.(III) Bu çabayı gösterirken bir yandan da şiirinin coğrafya ile bağını koparmamaya özen gösteriyor. (IV) Bu nedenle uçurtması Balkanların özlemine takılı kalmış bir çocuk duyarlığıyla yazıyor şiirini (V) “Ne zaman bir Rumeli rüzgarı esse/ Tuna gözlü acılar dolar yüreğime” dizeleri bu özlemin izlerini taşımaktadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede saptama yapılmaktadır
B) II. cümlede, I. cümledeki yargının gerekçesi açıklanmaktadır.
C) III. cümlede, yaşanılan bölgenin güzelliklerine değinilmektedir.
D) IV. cümlede, II. cümlede dile getirilen çaba, sanatlı bir söyleyişle vurgulanmaktadır.
E) V. cümlede, IV. cümledeki yargı iki dizeyle örneklenmektedir.

21- I. Yeri göğü kaplaya bu bitki topluluğunun arasına saklanmış mağaraların farkına varmak pek kolay olmuyor.
II. Bu bölge tipik Karadeniz bitki örtüsünün yeşilline boğulmuş.
III.Sinop’un Ayancık İlçesindeki İnaltı mağarası böylesi güzel mağaralarda biri.
V. Bunların her biri usta bir ressamın, yaratıcı bir heykeltıraşın elinden çıkma birer sanat eseri gibi.

Yukarıdakı numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerde hangisidir?

A) I, V, II, IV, III,
B) II, I, IV, V, III,
C) II, V, III, I, IV,
D) III, II, I, V, IV,
E) III, IV, V, I, II,

22-

I. Eğer hâlâ kendini yazdırmakta direniyorsa elinden kurtulmama olanak yoktur: ikide bir karşıma çıkar.
II. Karşılaştığım bir olay, duyduğum bir söz, sokakta gördüğüm bir yüz, bir davranış bende yazma isteği uyandırır.
III. O zaman daha fazla kaçamaayacağımı anlar, oturup yazmaya başlarım.
IV. Fakat nedense bunlrı bir türlü yazmaya başlayamam, hatta unutmaya çalıştığım bile olur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak bçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, IV, II, III,
B) II, IV, I, III,
C) III, I, IV, II,
D) IV, I, II, III,
E) IV, III, I, II,

23.

I. O, aldırmaz, “Olsun, ne kaldı ki şunun şurasında ilkbahara?” diyerek sevincini sördürürdü.
II. Sevindirici, “Bu kışı da devirdik” diyerek belirtildi.
III. Sonra durgunlaşır, iç geçirir, duya duya kanıksadığım, “Geçen, ömürden geçiyor.” sözlerini yinelerdi.
IV. Babam, şubatta bir gün güneş açacak olsa, yerinde durmaz sevinirdi.
V. Ben, “O kadar sevinme baba” derdim, “kar bile yağabilir haftaya”

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamla bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, III, V, II, IV,
B) II, V, I, IV, III,
C) III, V, III, IV, I,
D) IV, II, V, I, III,
E) V, II, I, III, IV,

24-

I. Öyleyse okuma alışkanlığı edinmek farklı bir çabayı gerektirir.
II. Ama her okuma yazma ve yazma bilen kişi, kitap okuyan kişi midir?
III. Her insan bir eğitim tünelinden geçer ve sonuçla okuryazar olur.
IV.Ortaya konan ürünlerin çokluğu da göz önünde tutularak okunacakları seçerken de tez davranmak gerekir.
V. Böyle olmadığını kitap satışlarının yetersizliğinden kolayca anlamak münkündür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, III, II, V, IV,
B) II, III, V, I, IV,
C) III, II, V, I, IV,
D) III, V, I, IV, II,
E) V, I, III, IV, II,

25-

I. Çocuklara kim davranışları kazandırmaya çalışırken onları destekleyici, yüreklendirici, kendilerine güvenmelerini sağlayıcı biçiminde davranmak geekir.
II. kuşkusuz her çocuğun kendi yaşına ve yeteneğine göre yapabileceği işler vardır.
III. Çocuk hangi yaşta olursa olsun ailesi için bir şeyler yapmak ister, bu istek beslenip geliştirmelidir.
IV. “Sen küçülsün yapamazsın” ya da “başaramazsın” şeklinde kaygılı sözler onların davranışlarını köreltir.
V. Çocuklar davranışlarını sınınrlayan yetişkinlerce konmuş ölçüleri zamanla zorlarlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle anlam ve anlatım açısından bu paragrafta yer almaz?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
D) V.

26-

I. Okul çağındaki çocukların televizyonda çizgi filimler ve çocuk programlarının yanı sıra erişkinlerler için hazırlanan yayınları da izlediği bilinmektedir.
II. Obezite, görme ve uyku problemleri, okul başarısında düşme antisosyal davranışlar ve saldırganlık bunlar arasında sayılabilir.
III. İzlenen programların olumlu etkilerinin yanında fiziksel ve psikososyal birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır.
IV. Fiziksel büyümenin ve akademik ferformansın güçlendirilmesinde uyku temel ögedir.
V. Bu nedenle çocukların televizyonda izlediği programların içeriğinin denetlenmesi ve günlük televizyon izlemesinin bir iki saati geçmemesi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde giderecektir. (memurlar.net)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle anlam ve anlatım açısından bu paragrafta yer almaz?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

27- Dikdörtgen ya da kemerli,(I) dört ya da altılı bölmeli,(II) iki kanatlı pencereler,(III) cumbalı, kafesli, kepenkli örnekleriyle özgün yapı tipini yansıtıyor. Çift ya da tek kanatlı,(IV) üstü ahşap kafesli,(V) özel tokmaklı kapılar, evlerin güzelligini tamamlıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış virgüllerden hangisinin işlevi ötekilerden farklıdır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

28- Biz farkında olsak da olmasak da hep aynı hızla geçiyor zaman ( ) Yaşananlar yavaş yavaş geçmişte kalıyor, bugüne kalansa yalnızca bırakılan izlerdir ( ) Nesiller değişiyor ( ) bir zamanlar başkalarının yaşadığı evlerin kapısından şimdi başka insanlar çıkıyor ( ) kapı aynı kapı, ev aynı ev, yalnızca konukları farklı ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterine yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (;) (:) (.)
B) (…) (…) (.) (:) (…)
C) (!) (…) (.) (.) (,)
D) (!) (.) (:) (.) (!)
E) (.) (,) (!) (.) (…)

29- Bu antik (I) kent astronomiden (II) tıpa (III) , eczacılıktan (IV) mimariye kadar bir çok alanda da (V) adını duyurmuştu.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
 

30- Ankara’ nın o boz bulanık (I) günleriydi. O günlerde ticaret alanında önemli bir ihtiyaç iyideniyiye (II) kendini göstermişti. O da (III) kentin parasal altyapısıydı. Bu amaçla ve devlet desteğiyle, Başkent’te (IV) ilk kurulan banka Ziraat Bankası (V) oldu.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

31- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gezip görmeyi sever; yaz-kış demez, ilgisini çeken gezilere katılırdı.
B) Sergide, yaptığı ilk resimlerde bir kaçına da yer vermişti.
C) Dünyaca ünlü doktorlar bir araya gelerek bu hastalığın tedavi yöntemlerini tartışacaklar
D) İçinde bulunduğumuz koşullar hastalığa yakalanma şansımızı arttırmıştı.
E) sağlıklı ve uzun yaşamın nelere bağlı olduğu konusunda uzmanların görüşü alınacak

32-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Resim soyutlamaya elverişli sanatların başında geliyor.
B) Bu yazarımızın eğitim düzenimize ilşkin çok ilgiç görüşleri var.
C) Yazın dünyamızın emekçilerinden olan romancı, geçenlerde son kitabını yayınladı.
D) Bütün yazımsal ürünlerde biçim ve içerik arasında bir etkileşim vardır.
E) Ülkemizin kültür ve sanat hayatına her zaman ilgi ve yardım göştermiş bir kişidir.
 

33-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Deneme yazarı dilediği konuyu seçebilir, her şeyi deneme konuları yapabilir.
B) Deneme deyince düşünsel boyutlar içerdiği, konuşma havasında biçimlendiği belirir.
C) Okurlar denemeyi salt faydalı yorumlarım öğrenmek için değil, hoşça vakit geçirmek için okur.
D) Denemeci kendi kendisiylekonuşur gibi yazar, daha çok kendini anlatır.
E) Denemecilerin anlatımında hem bir senli benlilik hem de bir ağırbaşlılık vardır.

34- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuda bilgim olduğu için görevlerimi yaparken çok rahatlık çektim.
B) Kendisini yıllardır tanırım, ondan böyle bir davranış bekelemezdim.
C) Daha önce çalıştığım yerlerde bu soruna farklı çözümler bulunmuştu.
D) Yapılan araştırmalar, daha önce bilinenleri bütünüyle değiştirmişti.
E) Oradaki yaşam koşullarının buradakilerden farklı olduğunu görünce pek şaşırmamıştım.
 

35- (I) Bu yapıt, çok farklı tekniklerde yazılmış iki bölümden oluşuyor. (II) Bunlardan hangisini daha çok sevdiğime karar veremedim. (III) Sanırım, her iki bölümü de birbirlerinden güzel buldum (IV) Birinci bölümde Eskişehir’de geçen çocukluk günleri anlatıyor. (V) Bugünün kentiyle belleklerde izleri kalan o zamanki kent değişik yönleriyle karşılaştırılıyor. (IV) Bu karşılaştırmaların ardından da ikinci bölüme geçiliyor.

Bu parçadaki iki paragrafa anlatmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A) II,
B) III,
C) IV,
D) V,
E) VI,

36-(I) Güven duygusu, kişilik gelişiminin temel kazanımlarından biridir. (II) 0-2 yaş döneminde temeli atılan güven duygusu, çocuğun temel ihtiyaçlarının giderilmesindeki titizliğe bağlı olarak yerleşir. (III) İhtiyaçların giderebilmesi konusunda duyarsız davranılması, geçiktirmelerin olması çocuğun huzursuzluğunun ve güvensizliğinin artmasına yol açar. (IV) Bireyin çocuklukta yaşadığı olumlu ya da olumsuz olaylar, onun kişiliğinin oluşumunda etkili olur. (V) Çocuğa, gereken ilgi gösterilmzse ondan güvensizlik duygusu artar.
 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

37- Çocuklar için hazırladığımız bu derginin her sayılarında bir öykü yayınlamak istiyorduk. Bu nedenle de birçok yazardan çocuklar için öykü yazmasını istedik.Elimize çok sayıda öykü ulaştı, ama bu yazarlarımızın bir kısmıtla çok tartıştık. Çünkü öykülerin çocuklara uygun olmadığını söylediğimizde “Nasıl olur, o öykünün bir kahramaları çocuk” diyorlardı. Onlara göre kahraman çocuk olunca öyküde çocuk öyküsü oluveriyordu hemen. Uzun uzun anlatmaya çalışıyorduk. İçinde hiç çocuk olmayan bir öykü çocuk öyküsü olabilir ya da kahramanları hep çocuklardan çocuklardan oluşan öyküler büyüklere yazılmış olabilir.
 

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk edebiyatına yeterince ilgi duyulmadığı
B) Çocukların düzeyine uygun kitap bulmaların zorluğu
C) Çocuk kitaplarıyla ilgili herkesin farklı görüşünde olduğu
D) Çocuk kitabı yazarlarının eleştiriye açık olmadığı
E) Çocuk öyküsü kavramının yanlış anlaşıldığı

38- Çocuklar oynadıkları oyunlarla, oyunda aldıkları rollerle, üstlerindeki sorumluluklarla ve oyun içindeki davranışlarıyla kendilerini yansıtırlar. Oyun yoluyla ilgilerini, gereksimlerini, özel yeteklerini sergiler. Ayrıca oyunlar, çocuğun iç dünyasını yansıtır; korkularını, mutlluluklarını, kızgınlıklarını dışa vurmasını sağlar.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

A) Çocukların kişilik özeliklerini tanımada çocuk oyunlarından yararlanabilir miyiz?
B) Çocuklar duygularını yansıtırken zorluk çekerler mi?
C) Oyun oynarken çocukların duygu dünyasıda gelişir mi?
D) Çocuklar daha çok hangi tür oyunları seçiyorlar?
E) Oyunların çocukların zeka gelişiminde ne gibi etkileri vardır?

39- İlkel toplumlarda genellikle törelere dayalı bir görülmektedir. Gençlerin toplumsallaşması, daha çok toplumun ileri gelenlerinin gözetiminde, yerleşik kültürün öğrenilmesi olarak gerçekleşmektedir. Avlanmak, ata binmek, dövüşmek, yemek pişirmek, yaşlılara saygı göstermek, çocuklara karşı koruyucu davranmak gibi niteliklerinin kazanılması hep belli kalıplar içinde ortaya çıkmaktadır. Kısacası, topluluk kültürünün yeni kuşaklara aktarılması anlamına gelen eğitim, meslekleşmeyi gerektirmeyen bir yaklaşımla yürütülmaktedir.

Bu parçada ilkel toplumlardaki eğitimle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel yeteneklerin önemsendiği
B) Geleneğe bağlı yönetim izlendiği
C) Az sayıda kuralın bulunduğu
D) Faydacı yönünün ağır bastığı
E) Koşulların gereklerine uylduğu

40-Eğitimin temel hedeflerinden biri de duygularının farkında, çevresine ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmaktir. Bu ise duygusallık, ile duyarlılık kavramlarının bilinmesini gerektirmektedir. Duygusallık yaşananı etkileyen karar aşamalarında duygulara göre haraket edilmesi durumudur. Aşırı duygu yoğunluğunun denetlenemediği durumunlarda yıkıcı duyguların, çeşitli psikolojik hastalıklara yol açtığı da bir başka gerçektir.günümüzde ağır yaşam ve çalışma koşulları, yıkıcı duyguları arttırıken duygusal körlüğe de neden olmaktadır. Oysa duygusallık, duyarlılıkla birleştiğinde insana özgü, üstün bir özellik oluşmaktadır. Çünkü bilinir ki duyarlılık , çevredeki sorunları görebilmeyi, anlık değil, kalıcı çözümler üretebilmeyi, sorumluluk alabilmeyi de beraberinde getirir. Bu ise bilinç düzeyi yüksek, kültürlü bireylerden oluşan toplumlara özgüdür.

Bu parçada duygusallık ve duyarlılıkla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geliştirilmeleri için aile ve okulun işbirliği gerekir.
B) Sınırlarının saptanması, açık saçık biçimde ortaya konması oldukça güçtür
C) Belirli ölçütlerle ve değişik durumlara göra yönlendirilmalidir.
D) İkisinin iç içe birlikte kullanılabilmesi, birikimli insanlardan oluşan toplumsal bir yapıya bağlıdır.
E) Kişiden kişiye farklılıklar gösterilmektedir.

41-Bu yazarımız bir gün bizim siteye geldi. Ustalar karşısında hep utangacımdır; elim ayağım bir birine karıştı. Mevsim kıştı. Sırtında kurşini bir palto vardı;onu çıkarmadan oturdu. Oysa adam iyice sıcaktı. Bir kahve içti. Birkaç kitabını armağan etti. Ağır ağır konuşuyordu. O konuşurken sözcükleri hepimizin sözcükleri gitti gelmiyordu insana; adeta yalnızca onun sözcükleriydi. O kadar aynı sözcüğü siz kullandığınızda sanki anlatılmak istenen bir eksilme olutordu.
 

Bu parçada sözü edilen yazarın sözcükleriyle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Genel anlamlı olanları kullanılmaktan kaçındığı
B) Kıllanım şıklığı az olanları yeğlediiğ
C) Yerinde ve anlam incelikleriyle kullandığı
D) Sesçe zengin bir nitelik taşıyanları önemsediği
E) Yinelemelere düşmekten kaçımdığı

42-Başka yzı türleri de denedim; ama ama benim en çok önemsediğim tür roportaj oldu, çünkü roportaj, öyküde olduğun gibi yaratıcılık ister. Ben işin içine yatarma ve öykü girmeyince yaptığım işten tat alamıyorum. Bu yönden benim röportajlarımda yaratma vardır, kurgu vardır, anlatım ve dil ustalığı vardır.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

A) Röportaj dışındaki yazımsal türlerde yazmanız daha mı güç olur?
B) Röportajlarımızı örnek alan başka yazarlar var mıdır?
C) Gazete ve dergilerde çeşitli türlerde yazılarınınz çıkıyor, bunlarda niçin farklı anlatım teknikleri kullanıyorsununuz?
D) Röportajın kendine özgü kuralları var mıdır?
E) daha çok röportajlarınızla tanınınyorsunuz; röportajların özellikleri nelerdir?

43-Bir gün ip atlarken düşüp bacağımı yaralamıştım. Bir cam parçası bacağımı kesivermişti. O acılı günün izini hala taşırım. O ize baktıkça üç tekerlekli bisiklete bindiğim ilk günü, parmak uçlarım hissetmeyecek hale gelene kadar kartopu oynayışımı, çamurdan yaptığım pastaları anımsıyorum. Bedenimin küçücük ruhumun ise kocaman olduğu o yıllarda tanıştığım bütün oyunlara ve oyunları paylaştığım bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Ne yazık ki benim ve arkadaşlarımın yaşadığı bu basit, öğretici, sosyalleşmeyi sağlayan hazlar günümüzde dolaba kalktı. Artık çocuklar bilgisayar destekli oyunlarla tanışıyorlar. Onların oyunları biraz daha karmaşık, olağandışı, zeka geliştirici. Ama oyunlarla öğrenilen dostluğu kazanmak için yaşanılan o sancılı, fakat keyifli dönemi nasıl yaşayacaklar? Bir ekrandan ne kadar dostluk yansıyabilir ki onlara….

Bu parçada asıl anlatılmak istenen şağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukluk günlerine özlem duyduğu
B) Eğitim anlayışının çeşitli açılardan değiştiiğ
C) Bugünkü çocuk oyunlarının zekayı geliştirmede daha etkili olduğu
D) çocukların kullandığı kimi araç ve gereçlerin onların duygu dünyasının sınırlandırıldığı
E) Çocukların kişiliğiyle oyunlar arasında ilişki olduğu
 

44- Kimi roman kahramanları, yaşamda karşılaştığımız birinsandan daha canlı, daha inandırıcı olabiliyor. Sözgelimi yıllarca yıllarca birlikte olduğumuz bir iş arkadaşımız ya da yakın bir akrabamızı düşünelim. Bunlar, zihnimizde belirli bir iz bırakmazken birçok roman kahramanı fiziksel özellikleriyle , duygu ve düşünceleriyle, hatta ses tonuyla yaşamımızda derinlemesine yer tutabiliyor. öyleki kimi kişileri anlatabilmek için kimi roman kahramanlarının özelliklerinden yaralanıyoruz. Günlük yaşamda gerçek isanları nitelendirirken “İşte bu Bekçi Murtaza’ya, şu Madama Bovary’ye, öteki Don Kişot’a benziyor” diyoruz. Bunları söylecekleri bu kişilerin sözcüklerle yaratılmış, kurmaca varlıklar olduğu aklımıza bile gelmiyor.

Bu parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarların kalıcılığı, yarattıkları kahramanları büyüklüğüne bağlıdır.
B) Romanlardaki kimi kişiler, her gün yüz yüze geldiğiniz kişilerden daha inandırıcıdır.
C) Roman kişilerinin okurlar üzerinde bırakacağı etki, kişiden kişiye deiğşiklik gösterir.
D) Romanların etki gücünü belirleyen temel öğe, onların dil ve ortam özelliğidir.
E)Romanların işlevi, anlattığı öykülerle insanlara mutlu saatlar geçirtmektir.

45-Biz yazarların ömrü, her nekadar masa başında oturmakla geçiyor gibi gözükse de gerçekte işimiz.Yaşam akıyla karasıyla, kısaca bütün boyutlarıyla görmak ve onu kendi atölyemizde yeniden biçimlendirmektir.

Bu cümlede yazarların hangi yönüne değinilmektedir?

A) Gerçekleri yansıtma yaratıcı olma
B) Sabırlı olma, işini sevme
C) Merak uyandırma, araştırmacı olma
D)Öğretici olma, yol gösterme
E) Yalızlıktan hoşlanma, titiz çalışma

46- Sözün uçup gideceği, ama yazının kalacağı bilinir. ne varki bizim toplumumuzda yazma alışkanlığı, konuşma alışkanlığı kadar gelişmemiştir nedense. Hele kendi yaşantı ve anılarını kaleme alanlarımıza hemen hiç rastlanmaz, desek yeridir. Bunun, emekli askerlerle politikacılar gibi ünlü kişilere özgü bir iş olduğunu düşünenlerimiz çoğunluktadır. Oysa toplum yapımızın tuğlaları olan birey ya da ailelerin geçmişinde de bir döneme ışık tutacak nitelikte kim bilir nice olaylar, yaşantılar ve zengin kişilkler vardır. gel gelelim bunları yazıya dökmekten korkar, kaçınınız.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşanların, yazıyla daha açık seçik anlatılabileceği
B) Konuşmanın temel iletişim biçimi olduğu
C) Anı ve yaşantılar yazılı olarak anlatmanın kolay olmadığı
D) Toplumumuzda yazmanın bireyler arasında yeterine yaygınlık kazanmadığı
E) Yazıyla anlatmanın belirli bir eğitimde geçmeyi gerektirdiği

47- …. Bu ayrıntılardan yaralanması, kişinin o andaki duygularıyla ilgilidir. Çünkü gerçekce yaşanan olumlum ya da olumsuz her anı, kişiyi, eğer içinde istek varsa mutluluğa kavuşturabilr.

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 

A) Yaşamın her anı insanın yaşantışını zenginleştirecek, güzelleştirecek ayrıntılar taşır.
B) İnsan, yaşamının akışı içerisinde duygu ve düşünce dünyası değişik, farklı insan tipleriyle karşılaşabilir.
C) Hep Aynı ortamda yaşamak, insanı mutsuz kılabilir.
D) Yaşamı akıyla karasıyla kısaca, her yönüyle tanımak gerekir.
E) Mutluluk anlayışı kişden kişye değişir.

48- Bireyler önyarglı olmayı çok çeşitli yollardan öğrenirler. Bazı önyargılar, ailenin ve toplumsal grubun kültürel değerlerinin elştirilmeden kabulüyle ortaya çıkar. Bazıların da belirli bir grubun üyelerinden birbiriyle hoş olmayan bir yaşantı geçirilmesiyle oluşur. Önyargıların çoğu ana babaların, öğretmenlerin, akranların ya da kitle iletişim araçlarındaki karakterlerin tutum ve davranışlarının taklit edilmesiyle de ortaya çıkabilir. Önyargılarının azaltılmasında yek çıkar yol, insanların birbiriyle doğrudan ilişki kurmalarıdır.

Bu parçaya göre önyargılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumsal boyutlar taşıdığı
B) Türlü etkilenmeler yoluyla öğrenildiği
C) Bireyler arasında yıkıcı etkilere yol açtığı
D) Oluşumunda akıl yoluna başvurulmadğı
E) Başkalarına özenme yoluyla da benimsendiği

49-kendini son derece önemseyen, kişiliğinden hiç ödün vermeyen;bunun yanında kendiyle “dalga geçme” yeteneğini de hiç kaybetmayen biridir. her şeyi yaşamın en küçük ayrıntılarını bile ciddiye alır; ama en ciddi olayları bile hafifçe gülümseyerek nüktedan bir tavırla karşılamayada hazırdır. Bir başka yönü ise insanları çok önemsemesi, onlardan çok şey beklemesidir. Beklediğini bulamadığı durumlarda çok öfkelenir; ama onları yargılamaktan, onlarla ilgili kesin hükümler vermekten de kaçınır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kişinin bir özelliği değildir?

A) Yaşamı önemseme
B) Olyları şakacı bir tavırla karşılama
C) İnsanlara değer verme
D) Kendi davranışlarını eleştirme
E) İnsanların kusurlarına göz yumma

50- Çocuk büyütürken birçok yanlış yapıyoruz. Onları merkez alan bir evren kuruyoruz. Bu evrende onları “pamuklara sararak” dış dünyanın gerekçelerinden tamamen uzakta nyetişiyoruz. Her söylediklerini emir kabul ediyoruz. onları, yaşamın zorluklarıyla birlikte yaşanması gereken bir şey olduğunu öğretmeden yetiştiriyoruz. Bu kızları oğlanların ileride büyüyerek birlikte yeni yaşamlar kuracaklarını aklımıza bile getirmiyoruz. Kendini dünyanın merkezi olarak gören iki insanın nasıl olup da ortaklaşa bir yaşam kurabileceğini, birlikte yaşamın güçlükleriyle nasıl samaşa bileceğini hiç düşünmüyoruz. (memurlarnet)

Bu parçada, çocuk yetiştirmede yapılan yanlışlar arasında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A) Bütün isteklerini yerine getirme
B) Bireysel yetenklerine göre yönlendirme
C) Eksiklerini görmezlikten gelme
D) Yeni bir yaşama hazırlama
E) yaşamın sorunlarıyla yüz yüze getirme

51-Babamı kaybattiğimizde 22 yaşındaydım düşüncelerim bakımından bugünkünden çok başka yerlerdeyim. yaşama çok farklı bakıyorumdum doğal olarak. Gençlerin, farklı uğraşların var, hissettiklerin daha farklı yapmayı istediklerin, yaptıkların farklı. genel olarak söyleyebilirim ki her anlamda babamla daha fazla şey paylaşmamış olma düşüncesi beni üzmüştür. insan birçok şeyi sonradan değerlendirebiliyor. Yazma konusunda dan ona soracağım çok şey olurdu eminim O da elinden geleni yapardı; ama hiç öyle girişimim olmadı.
 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin bir özelliği olamaz?
 

A) Babasına uzak durmanın pişmanlığını yaşayan
B) Bir dönem bugünkünden farklı bir yapıda olan
C) Babasını üzecek davranışlarda bulunan
D) Bazı şeyleri zamanla fark edebilen
E) Babasına güven duyan
 

52-Bende şiir sevgisi daha orta okuldayken başaldı. Türkçe kitabımızdaki şiirlerin hemen ezberlemişimdir. Onları örnek sayarak şiirlerde sayıyordum. Türkçe öğretmenlerim de arkadaşlarım da yazdıklarımı beğeniyorlardı. Lisede de bırakmadım şiir yazmayı. İnanmayacaksınız ama dört defter dolusu şiirim var; hem de değişik konularda. Bunları zaman zaman dergilere gönderiyordum. Bugüne değin ikisi dışında yayımlayan olmadı.
 

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişiden beklenebilecek bir yakınma değildir?
 

A) Neden böyle oluyor bu?
B) Dergiler niçin belirli şairlerin dışına çıkmıyor?
C) Dergilerin kapısı biz genç ozanlara niçin açılmıyor?
D) Niçin bizim şiirlerimiz okura ulaştktan sonra unutulup gidiyor?
E) Niçin bizim de iyi şiirler yazabileceğimizi kabul etmek istemiyorlar?

53-“Şair sözü yalandır.” derler de öykücülere romanlara toz kondurmazlar. Onlar çok mu doğrucu ki? Kurmaca dediğimiz şey gerçeğin aynısı olmadığına göre… Hem, “İmgesiz sanat olmaz, Şiir ise hiç olmaz.” der bir düşünür. demek ki yatıp kalkıp boyuyouz bir şeyleri. Yazıya, çizgiye, renkle ezgiyle, keskiyle… Tamam, şiir başlıbaşına yoğun bir anlam gerektirir; ama düzyazıyla şekillenen öyküyü, romanı ondan ayrı tutamazsınınız. Sonuçta ortaya konan yaralı, eşi menendi bulunmaz bir şey.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Sanat yapıtlarının değeri, gerçeği yansıtmasıyla ölçülür.
B) Düzyazıyla oluşan yapıtlarda da gerçek dışı öğelere yer verilir.
C) Bütün sanat dallarında yaratma söz konusudur.
D) Düş gücüyle beslenmeyen sanat ürünü yok gibidir.
E) Her sanat yapıtının kendine özgü bir anlatım yolu vardır.

54-Bilimsel bilgi, gözlem ve deneye dayanır. Bilimsel süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Güvenilir, geçerli dolayısıyla nedensel bir litelik taşır. Bu nedenle de kişilere, Ülkelere özgü değil, evrenseldir. En önemli yanıysa, bir bilim adamının da dediği gibi, kendi yanlışını yine kendi düzeltmektedir. Bunun içindir ki bilim geçmişten günümüze değin bir çok bedel ödemesine karşın bugün yine dimdik ayaktadır. Bunu bütün yönleriyle anlayabilmek, bilimin yaşamımıza neler kattığını görebilmek, bilimin yaşamımıza neler kattığını görebilmek için çevremize şöyle bir bakmamız yeterlidir.

Bu parçadan bilimsel bilgiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Öznel olmaktan kaçınıldığı
B) Belirli bir dönemle sınırlı olmadığı
C) Uzun çalışmalrın ürünü olduğu
D) Kanıtlanabilir biir nitelik taşıdığı
E) Çalışmaların son yıllarada hızla arttığı

55- I. Mülteciler sorunu
II. İttihat ve Terakki Partisinin kurulması
III. 31 Mart Ayaklanması

Osmanlı Devletinde, yukarıdakilerden hangileri Meşrutiyet yönetimine karşı bir tepki şekinde ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

56-

Osamanlı Devleti’nin Trablusgarp savaşı’ nda İtalyanlara karşı direnmeyi sürdürürken, İtalya’dan barış istemesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Mebuslar Meclisi’in süresiz kapatılmış olması
B) Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne savaş açması
C) Almanya’nın Osmanlı Devletiyle dostluk kurmak istemesi
D) Birinci Dünya savaşının başlaması
E) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmesi

57-Lozan Konferansı’nda
I. azınlıkların durumu
II. Kıbrıs adası ve Mısır’ın geleceği
III. Kafkas sınırlarının belirlenmesi

konulardan hangileri görüşülmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

58-

21 Şubat 1921 tarihleri arasında Antlaşma Devletlerinin; Londra’da bir konferans toplanmasına gerekli görmelerinde
I. Birinci İnönü Savaşının kazanılması
II. Moskova Antlaşması’nın yapılması
III. Kütahya ve Eskişehir’in Yunanlıların eline geçmesi

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu savunabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

59- Tekalif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülükler) amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Sanayi ürünleri imalathanelerini geliştirmek
B) Okuldaki yiyecek ataklarını arttırmak
C) Halkın silahlanmasını sağlamak
D) Vergi komisyonlarının çalışmasını denetlemek
E) Ordunun ihtiyaçlarını en kısa zamanda sağlamak.
 

60- 1921 Anayasaaı’na göre TBMM’nin yetkilerinden bazıları şunlardır:

I. Hükümet Üyelerini tek tek seçerek hükümeti kurma
II. Seçimlerin yenilenmesine karar verme
III. Savaşa ve barışa karar verme
IV. Bakanlar Kurulu başkanını seçme

TBMM’nin bu yetkilerinin hangilerinde değişiklik yapılarak cumhuriyet ilan edilmiştir?
 

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

61-

– 1 Nisan 1923 tarihinde yapılması karalaştırılan milletvekili seçimlerinden önce seçim kanununda yapılan değişikliklerde, erkek vatandaşaların milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi vermek zorunda olması koşulu kaldırılmıştır.
– 1934 yılında kabul edilen kararla kadınlara da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
 

Yukarıda verilen bu iki durum göz önünde tutularak,
I. Milletvekili seçimlerinde aday ve seçmen sayısı artmıştır.
II. Her adam eşit sayıda milletvekili seçmesi sağlanmıştır.
III. seçme ve seçilmiyle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılmıştır.
 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
 

62-

I. Tekke ve türbelerin kapatılması
II. Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kurulması
III. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
 

Yukarıdakilerden hangileri 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

63-

Kadının sosyal yaşantısına ilişkin sınırlamalar aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
 

A) Medeni Kanun
B) Ceza kanunu
C) Soyadı kanunu
D) Tek dereceli seçim sistemi
E) Çok partili seçim sistemi

64-1927 yılında kabul edilen Teşvik-i sanayi Kanununu 1924 yılına kadar yürütmaekte kalmış; özellikle çimento, şeker ve dokuma sektörlerinde üretim artışı sağlanmasında etkili olmuş, ancak, amacına tam ulaşamamıştır.

Bu kanunun amacına tam olarak ulaşamamasına,
I. yatırımların azlığı
II. 1929 dünya ekonomik bunalımı,
III. özel sektöre öncelik verilmesi

etkenlerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

65-Türkiye’nin NATO’ya Kuzey Atlantik Paktı) girmesine,
I. Kıbrıs Barış Harekat’nın yapılmasına karar verilmesi,
II. Kore Savaşı’na katılması
III. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olmak istemesi
 

durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

66-I. düşünce özğürlüğünün güç kazanması,
II. sendika hareketlerinin güçlenmesi,
III. koalisyon hükümetlerinin kurulması

görüşmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

67. – 72. SORULARI 1982 ANAYASASI’NA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

67-Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilebilecek hükümlerden biridir?

A) “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.”
B) “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.”
C) “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beyüzelli milletvekilinden oluşur.”
D) “Milli marşı İstiklal Marşı’dır”
E) “Başkenti Ankara’dır.”

68-Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
 

A) Milli Güvenlik Kurulu
B) Yükseköğretim Kurulu
C) Askeri Yargıtay
D) Yargıtay
E) Sayıştay
 

69-TBMM tarafından kabul edilen kanunları aşağıdakilerden hangisi yayımlar?

A) TBMM Başkanı
B) TBMM Başbakanlık Divanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) İlgili bakanlar

70-Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
 

A) Genelkurmay Başkanı
B) Milli Savunma Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Bakanlar Kurulu

71-Aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerin gerçekleştirilmesinde uyulan ilkelerden biri değildir?

A) Oy kullanılırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması
B) Seçimin iki dereceli olması
C) Herkersin, oyunu gizli kullanması
D) Herkesin kullandığı oyun esit ağırlıkta olması
E) Oyların sayım ve dökümanın açık olarak yapılması
 

72-Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Danıştay
B) Maliye Bakanlığı
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yüksek Denetim Kurulu
E) TBMM

73-Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlama yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası, Miili Eğitim Bakanlığı ile aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin işbirliğiyle yürütülmektedir?
 

A) UNICEF
B) UNCECO
C) Futbol Programları
D) OECD
E) Avrupa Birliği
 

74- Türkiye’de Eğitimi Yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere, hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Dünya Bankası
B) IMF
C) Avrupa Birliği
D) UNDP
E) Birleşmiş Milletler

Zonguldak, Samsun ve Rize’nin olduğu bir türkiye harityesı verilmiştir.

75- Haritada gösterilern üç kent, aşağıdakilerden hangisi bakımından en az benzerlik gösterir?

A) Güneş ışınlarının düşme açısı
B) Ekvator’a olan uzaklık
C) Yıllık yağış tutarı
D) Her hangi bir tarihteki gece ve gündüz süresi
E) Mevsimler Arasındaki sıcaklık farkı

76-Aşağıdakilerden hangisi, türkiye’de doğal çevrenin bozulmasında etkili değildir?

A) Verimli toprakların yerleşmeye açılması
B) Tarı ilacı ve gübre kullanımın artması
C) katı ve sıvı artıkların deniz, göl ve akarsulara dökülmesi
D) Sulak alanların kurutulması
E) Doğal zenginliklerin milli parlak kapsamında ziyarete açılması

77-Marmara Bölgesi’nde engebenin az olmasının aşağıdakilerden hangisi üzeridde bir etkisi yoktur?

A) Tarımda makina kullana bilmesi
B) Göl sayısının fazla olması
C) Akarsularda yatak eğiminin az olması
D) Karayolu ve demiryolu yapımının kolay olması
E) Ekili dikili alanların geniş olması
 

78-Aşağıdakilerden hangisi, Ege ve Akdeniz bölgelerin kıyı kesiminlerinede nüfusa yoğunluğunun iç kesimlerine göre daha fazla olmasında etkili değildir?

A) Ulaşım olnaklarının fazla ve çeşitli olması
B) Turizm sektörünün gelişmiş olması
C) Endüstiri kuruluşlarının fazla olması
D) yeraltı zenginliklerinin çeşitli olması
E) Endistiriyel tarım ürünlerinin çeşitli ve veriminin yüksek olması
 

79-Aşağıdaki ürünlerin hangisi, Türkiye’nin kıyı bölgelerinin tümünde yrtiştirilir?
 

A) Mısır
B) Susam
C) Pamuk
D) Fındık
E) Yerfıstığı

80-Aşağıdakilerden hangis, Karadeniz Bölgesi’nde, akarsulardan kaynaklanan aşındırma ve taşıma olaylarının fazla olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Akarsuların uzunluklarının az, akışlarının hızlı olması
B) Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta ovasının oluşması
C) Yağışların fazla olması nedeniyle akarsu akımlarının yüksek olması
D) Akarsuların kaynaklarıyla ağızları arasında yükseklik farkının fazla olması
E) Taşkın ve selleri önleyecek baraj yapımına uygun akarsu sayısının az olması

81-Aşağıdaki grafikte, 1996-2001 yılları arasında Türkiye’deki müzelere gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı bunlardan elde edilen gelir gösterilmiştir.

GRAFİK
 

Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Milli gelir içinde turizm gelirlerinin payına
B) Verilen yıllarda müzelere gelen yerli ziyaretçilerden elde edilen toplam gelire
C) Verileri yıllarda müzelere gelen yabancı yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısına oranına
D) Verileri yıllarda Türkiye’ye gele toplam yabancı turist sayısının müzelere gelen yabancı turist sayısına oranına
E) Yerli ziyaretçilerin toplam nüfus içindeki payına

82- Aşağıdakilerden hangisi insan hakları kavramına ait özelliklerden biri değildir?
 

A) İnsan ordusundan kaynaklanması
B) Vatandaşlıkta kazanılması
C) Dokunulmaz olması
D) Vazgeçilmez olması
E) Devredilemez olması

83-Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi uluslararsı barış ve güvenliği koruma yetki ve göreviyle donaltılmıştır?
 

A) Avrupa konseyi Bakanlar Komitesi
B) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
C) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
D) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
E) Ulusalararası Atom Enerji Ajansı
 

84- Aşağıdakilerden hangisi yaşamımız uyarınca suç kasamında yer almaz?
 

A) Aile içinde uygulanan kötü muamele
B) Eğitim ve öğretim engellenmesi
C) İşyerinde cisel taciz
D) Tehdit
E) Meşru savunma
 

85-Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatımızda “Garip Harekatı” diye bilen akımın özellikleri arasında yer almaz?

A) Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanma
B) Sözlü, söz oyunlarına dayalı bir dil kullanma
C) Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırma
D) Günlük yaşamın, sıradan insanın sorularını dile getirme
E) Şiirlede espiriden, şaşırtmalardan yaralamna
 

86-(I) Fazıl Hüsnü Dağlarca, bireyselden toplumsallığa ulusaldan evrensele uzanan bir çizgide özgün şiirler yazdı. (II) Ölçülü, uyaklı şiirden serbest şiire kadar tüm biçimleri denedi. (III) İnsanın evren, doğa ve toplum içindeki yerini işledi. (IV) İnsanın dünyasını şiirsel bir bütünlük içinde ele aldı. (V) Bunları yaparken Türkçenin özdeşmesine karşı bir tutum sergiledi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Fazıl Hüsnü Dağlarca’yla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.
B) II
C) III
D) IV
E) V

87- Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna önemli katkıları olan oyun yazarlarından biri değildir?

A) Refik Erduran
B) Güngör Dümen
C) Ertem Eğilmez
D) Orhan asena
E) Haldun Taner

88-Bir tiyatro eğitim kurumu olması amacıyla 1914 yılında Fransız tiyatro adamı Andre Antoline çağırılarak kurulan, ancak, iki yıl sonra çeşitli nedenlerde tiyatro topluluğu işlevini üstlenen; daha sonra adı İstanbul Şehir. tiyatrosu olarak değiştirilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darulbedayi
B) Darulelhan
C) Darulfunun
D) Osamnlı Tiyatrosu
E) Musili ve Temsili Akademisi

89-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk müziğinde Batı müziği teknikleri kullanılarak çok sesli Türk müziğinin yaratılıp yaygınlaştırılmasına önemli katkısı olan, Türk Beşleri olrak da adlandırılan bestecilerden biri değildir?

A) Cemel Reşit Bey
B) Ulvi Cemal Erkin
C) Hasan Ferit Alnar
D) Münir Nurettin Selçuk
E) Ahmet Adnan Saygun

90- Aşağıdakilerden hangisi, söz ve müziği saz şairi Aşık Veysel’e ait olan, daha sonra da birçok sanatçı tarafından gerek halk müzik olarak yorumlanan türkülerden biridir?
 

A) Zahidem
B) Kaleden kaleye
C) Mendlimde gül oya
D) Yüksek Yüksek tepelere
E) Uzun ince bir yoldayım

91-Aşağıdakilerden hangisi bireyin, içinden yaşadığı toplumsal standartların, değer yargılarını ve davranış şekillerini öğrenmesi süresince verieln addır?

A) Sosyalleşme
B) Bireyselleşme
C) Duygusal gelişim
D) Büyüme
E) Bişsel geşme
 

92-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ilkeleriinden biri değildir?
 

A) Ödülün önemli olması öğrenme isteğini arttırır.
B) Birikimlerini destekleyen bilgilerin öğrenilmesi daha kolaydır
C) Öğrenmelerin sık kullanılması unutmayı azaltır
D) Öğrenmenin kolay ya da zor olduğu bir yaş yoktur
E) Yanlış öğrenmeler, doğru öğrenmelere ket vurabilir. (memurlar.com)
 

93-Ergenlik dönemi için aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?

A) ergenliğin başlangıcında fiziksel, bilişsel ve psikolejik bir durgunluk yaratır.
B) Gelişim, yaşanan bölgenein ikliminden etkilenir.
C) Kızlar, erkeklerden daha önce buluğa girerler
D) Ergenli-ğin başlangıcında, hızlı fiziksel büyüme nedeniyle haraketler acemicedir.
E) Benmerkezci düşünce biçimi ergenlikte tekrar ortaya çıkar.

94-Eğitimin amacını, toplumsal değişme çercevesinde reform haraketleri gerçekleştirmek ve toplumu yeniden düzenlemek olarak gören sistematik eğitim felsefesi aşağıdakilerde hangisidir?

A) Esasi görüş
B) Hümanist görüş
C) Deneyci görüş
D) Klasik görüş
E) Yeniden inşacı görüş
 

95-18. yüzyılda eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuş olan J. J. Rousseau eğitimin, çocukların kendilerine özgü gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaztır.

J. J. Rousseau’nun bu yaklaşımı, hangi öğretim ilkesi üzerinde önemle durduğunu göstermektedir?
 

A) Öğrenme sosyal bir süreçtir.
B) Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar vardır.
C) Geçmiş öğrenmeler gelecektekileri kolaylaştırır
D) Yaşamın ilk yıllarında bireylerin gelişimi hızlıdır.
E) Öğrenme, somut kavramlarada soyut kavramlara doğru geçekleştirir.
 

96-Bireğitim felsefesi olan ilerlemecilik (progresivism), eğitiminin sürekli bir gelişme içinde olduğu vurgular.
 

Aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik görüşünün temel ilkelerinden biri değildir?

A) Eğitim aktif olmalıdır.
B) Eğitim, çocuğunilgilerine göre olmalıdır.
C) Okul, yaşamın kendisi olmalıdır.
D) Öğretmenin görevi rehberlik etme olmalıdır.
E) Öğretmen merkezli yöntemler uygulanmalıdır,

97-Aşağıdakilerden hangisi okuldaki öğretme-öğrenme sürecinde öncelikle yerine getirme beklenen bir gören değildir?

A) Kazandırılacak davranışlara uygun öğretme durumlrı hazırlanması
B) Öğrencilerin kişisel-sosyal sorunlarına çözüm sorulması
C) Öğrencilerin öğretme durumlarıylaeştirmelirini saglanması
D) Öğrencilerin, öğrenme sırasında neleri nasıl yapacakları konusunda yardımcı olunması
E) Öğrenci davranışlarından doğru olanların .çalıştırılıp yanlış olanların düzeltilmesi

98-Öğretmenler tarihsel olylar, kültür, siyaset, ideoloji gibi konularında ders işlerken farklı görüşlere ve düşüncelere yer verseler de konulara yaklaşımları, ayrıntıları vurgulama biçimleri, hatta ders biçimleri onların kişisel görüşlerini ele verebilir.

Bu durum, öğretim sırasında yaşanan güçlüklerden hangisine bir örnektir?

A) Olgular arasındaki farklılıkları görmeme
B) Olguları açıklayamama
C) Yargıları yerleri gözleme dayandıramama
D) Farklı yorumlara yer vermeme
E) Nedensel ve yansız olmama

99-Okul bir taraftan içinde bulunduğu tpolumun koşullarından etkilenirken, diğer taraftan toplumu değiştirme sorumluluğu da taşır.

Aşağıdakilerden hangisi okulla toplum arasındaki bu ilişkiyi en doğru biçimde açıklamaktadır?
 

A) Okul, bireysel ve toplumsal gelişmenin merkezidir.
B) Okul bireyin gelişinimde rol olmayan en güçlü kaynaktır.
C) Toplum, okulu geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir.
D) Toplum, okulun gelişmesine önemli bir katkı sağlamaz.
E) Okul ve toplumun birbiri üzerindeki etkileri sınırlıdır.
 

100-Bir baba dört yaşındaki çocuğuna sık sık sebze yemenin yaralılığından söz etmekte, ancak kendisi hiç sebze yememektedir.

Sosyal öğrenme kuramına göre, bu durumda çocuğun davranışlarının ne olacağı konusunda aşağıdaki tahminlerden hangisinin doğru çıkma olasılığı en yüksektir?

A) Sebze yemenin yaralarında söz edecek, ancak sebze yeme konusunda isteksiz olacaktır
B) Sebze yiyecek, ancak ancak sebze yemenin yaralı olduğna inanmayacaktır
C) Ne sebze yiyecek ne de sebze yemenin yaralarında söz edecek
D) Sebze yemenin yaralarını bildiği için ara sıra sebze yiyecek
E) Sebze yemenin yaralı olduğuna inanacak ve babasına sebze yemesi için zorlayacak

101. İyi bir sporcu olabilmek için eğitime çok erken yaşlarda başlanılması gerektiğini düşünen bir baba, üç yaşındaki oğluna yerde zıplayan küçük bir topu yakalamayı öğretmeye çalışır. Ancak, bütün çabalarına rağmen çocuğa topu tutabilmesi için gerekli olan hareketleri öğretmeyi başaramaz.

Çocuğun topu yakalayabilmek için gerekli olan hareketleri öğrenememesinin stemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Babanın uygun bir öğretme yöntemi kullanamaması
B) Çocuğun güdülenme düzeylerinin çok düşük olması
C) Çocuğun yeterli olgunlaşma düzeyine ulaşmamamış olması
D) Çocuğun top oynamaktan hoşlanmaması
E) Çocuğun top oynama konusunda yeteneksiz olması

102. Eğitimci ve psikologların büyük çoğunluğu beklenmedik davranışlarının kontrol edilmesinde cezanın kullanılmasına karşı çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi karşı çıkışın nedenlerinden biri değildir?
A) Ceza, istenmedik davranışları sadece geçici bir süre için bastırabilir.
B) Ceza ortadan kalktığında, istenmedik davranışların tekrarlanma olasılığı azalır.
C) Ceza uygulayan kişi, çocuk için davranışları taklit edilecek bir model oluşturabilir.
D) Cezanın, çocukta negatif duygular oluşturma tehlikesi vardır.
E) Ceza, bazı durumlarda çocuğun davranışlarını pekiştirici bir işlev görebilir.

103. Kendine ödül olarak çikolata verildiği için her sabah, yatağını hevesle toplayan bir çocuk bir süre sonra çikolata verilmeye devam edildiği halde yatağını toplamayı ihmal etmeye başlamıştır

Çocuğun yatağını toplamayı ihmal etmeye başlamasını aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Sönme
B) Alışma
C) Öğrenme
D) Karar Verme
E) Karşıt tepki geliştirme

104. Resmi bir daireye sigara ile giren bir birey duvarda bulunan “Sigara İçilmez” yazısını görünce sigarasını söndürür.

A) Koşulsuz
B) Pekiştirici
C) Koşullu
D) Ayırt edici
E) Uyandırıcı

105. Beyaz Önlüklü bir hemşirenin kendisine iğne yapmasından sonra üç yaşındaki Ali, beyaz önlük giyen kişilere karşı korku tepkisi vermeye başlamıştır. Ancak, karşısındaki beyaz önlüklü kişilerin canını yakan herhangi bir davranışta bulunmamaları sonucu, Ali’nin verdiği korku tepkisinin şiddeti giderek azalmış ve sonunda yok olmuştur.

Ali’nin verdiği korku tepkisinin giderek zayıflayıp sonuçta ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisine örnektir.
A) Sönme
B) Uyma
C) Bastırma
D) Alışma
E) Özümseme

106. Annesinin kendisini beslerken sürekli biberonu göstererek “mama” demesi sonucunda biberona “mama” demeyi öğrenen bir bebek bir gün babasının elindeki su şişesini görünce “mama” demiştir.

Bebeğin su şişesine “mama” demesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Olumsuz aktarma
B) Kavram geliştirme
C) Bilişsel Öğrenme
D) Genişleme
E) Sınama yanılma

107. Bir bebeğin aşağıdaki davranışlarından hangisi öğrenme yoluyla kazanılmamıştır?
A) Annesi görünce kucağa alınmayı istemesi
B) Tanıdık birini görünce gülümsemesi
C) Biberonu görünce hareketlenmesi
D) El bezini görünce ağlaması
E) Avucunun içine dokunulduğunda parmaklarını kapaması

108. Öğrenmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Öğrenme süreci doğrudan doğruya gözlenebilir.
B) Öğrenme bir davranış değişikliği içerir
C) Öğrenme bir yaşantı sonucunda gerçekleşir
D) Öğrenme sonucu bazen istenmeyen davranışlar gerçekleşebilir
E) Öğrenme değişik yollarla gerçekleşebilir

109. Öğrenciliğinde küfretmeyi alışkanlık haline getiren çocukların bu davranışını fiziksel ya da sözel cezaya başvurmadan ortadan kaldırmak isteyen bir ana babanım kullanacağı en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küfrettiğinde sevdiği bir faaliyeti yapmasını bir süre yasaklamak
B) Küfretme davranışını olumsuz pekiştirmek
C) Küfrettiğinde gülmek
D) Küfretmenin uygun be doğru bir davranış olmadığını anlatmak
E) Küfretmeyen kardeşini ona örnek göstermek

110. Matematik ve fizik derslerinin sınavlarına hazırlanan bir öğrenci, öğretmenine her türlü iki sınavdan da yüksek not almak istediğini ancak iki sınavın birden hazırlanmak için zamanının yetmeyeceğinden kaygı duyduğunu söyler. Öğretmen “matematiği iyi öğrenirsen fizik konularını düşündüğünden daha çabuk öğrenirsin” yanıtını verir.
Öğretmen bu yanıtı, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi dikkate alarak vermiştir?
A) Tam öğrenme
B) Kademeli yaklaşma
C) Davranışın şekillendirilmesi
D) Öğrenmenin …
E) Alışma

111. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında yetişen çocukların, bir önceki çağın çocuklarına göre pek çok beceriyi daha ustalıkla gerçekleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etken değildir?

A) Günümüz çocuklarının çok fazla uyaranla karşı karşıya kalmaları
B) Çocuklara sunulan eğitim fırsatlarında gelişmeler olması
C) Çocukların model alabilecekleri davranışların çeşitlenmesi
D) Ana babaların çocuk eğitimi konusunda daha çok bilgi sahibi olmaları
E) Çocukların zeka düzeylerinin kuşaktan kuşağa çok hızlı artması

112. Yedi yaşındaki Atakan oldukça güzel basketbol oynamakta, ancak aynı başarıyı ayakkabısını bağlarken gösterememektedir.

Buna göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?
A) Atakan, gelişim genelden özele doğru olur ilkesiyle tutarlı gelişmektedir
B) Atakan, gelişim içten dışa doğru gerçekleşir ilkesiyle tutarlı gelişmektedir.
C) Atakan’ın gelişimi, gelişimin belirli bir sıra izlediği ilkesine uygun değildir.
D) Atakan basketbol oynamayı çok sevdiği için o konuda başarılı olmaktadır
E) Atakan’nın gelişimi yaşıtlarından geride kalmıştır.

113. Kendisi ve çevresi eğitmenlerin çocuğun davranışlarını belirlemesinde oynadığı role ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisi, modern gelişim psikologlarının arasında yaygın bir biçimde kabul görmemektedir?
A) Kalıtım bir çocuğun ne olacağı değil ne olabileceğini belirler
B) Çocukta hiçbir özellik uygun kalıtım ve çevre şartları olmadan oluşmaz.
C) Kalıtsal etkenler çocuğun davranışlarını belirlemede çevresel etkenlerden daha önemli bir rol oynar.
D) Çocuğun davranışlarını belirlemede kalıtım mı yoksa çevrenin mi daha önemli olduğunu belirlemek olanaklıdır
E) Çocuğun fiziksel davranışlarının bir kısmı kalıtım yoluyla belirlenir.

114. Birçok gelişim psikoloğu, gelişim süreci içinde bazı yeteneklerin kazanılması açısından kritik dönemlerin bulunduğunu belirli yetenekler için gerekli olan yaşantıları bu dönemlerde kazanamayan bir çocuğun ilgili yeteneğinin hiçbir zaman olması gereken düzeye ulaşamayacağını ileri sürmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinde kritik dönemlerin olduğu görüşünü doğrulayan bir örnek olabilir?
A) İlköğretim yıllarında başarı düzeyi sınıf arkadaşlarının gerisinde olan Ali’nin başarı düzeyi lisede de ortalamanın altında kalmıştır.
B) Yedi yaşındayken başından geçen olumsuz bir olay sonrasında kekelemeye başlayan Hasan tüm çabalara rağmen kekeme kalmıştır.
C) Doğuştan hipermetrop olan ayşe’nin bu görme bozukluğu yaşla birlikte giderek artmıştır.
D) Ama olarak doğan, yedi yaşındayken gözleri ameliyatla tamamen açılan İlker’in görme yeteneği hiçbir zaman yaşıtlarının düzeyine ulaşmamıştır.
E) İlköğretimin ilk yıllarında Beden Eğimi dersinde başarısız olan Mehmet ergenlik döneminde jimnastik çalışmaya başlamış ve sonuçta jimnastik milli takımına seçilmiştir

115. Gelişim sürecinde duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkileri aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Duygular davranışların doğal sonucudur
B) Duygu, düşünce ve davranışlar birbirlerinden bağımsızdır
C) Bir bireyin düşüncelerini inceleyerek davranışlarını anlamak mümkündür
D) Düşünce ve davranışlar duygulardan bağımsızdır
E) Duygu, düşünce ve davranışlar karşılıklı olarak birbirlerini etkiler.

116. fiziksel olarak yaşıtı olan erkeklerden iti, sporda onlardan daha başarılı olan on iki yaşında bir kız çocuğunun ilerdeki fiziksel performansı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A) Lise yılları boyunca fiziksel performansta erkeklerden daha başarılı olmaya devam edeklerdir
B) Erkek çoıcuklarla aynı fiziksel performansı göstereceklerdir
C) Fiziksel olarak hem erkeklerden hemde yaşıtı kızlardan daha gelişmiş olacaktır.
D) Büyüdükçe erkeklere göre fiziksel üstünlüğünü kaybedecektir.
E) Kas gücü gerektirek etkinliklerde yaşıtı kızlardan daha az başarılı olacaklardır.

117. Oyun çocuklarında birçok özelliğin gerçekleşmesinde en etkili araçtır.

Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuğa sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Enerjisini boşaltma fırsatı sağlama
B) Fiziki beceriler kazanmasını sağlama
C) Yetişkinler gibi düşünmesini sağlama
D) Yaşam için gerekli bazı rolleri öğrenmelerini sağlama
E) Başkalarıyla paylaşımı öğrenmesini sağlama

118. Çocuğun psikososyal gelişimi açısından akran gruplarının yerine getirdiği bazı işlevler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi akran gruplarının bu işlevleri arasında yer almaz?
A) Çocuk için yetişkinliğe dönük modeli oluşturmak.
B) Çocuğa kendisini başkalarıyla karşılaştırma fırsatı sağlamak
C) Çocuğun yeni beceriler kazanmasına yardımcı olma
D) Çocuğa bir gruba ait olduğu duygusunu kazandırma
E) Çocuğa grup içinde yaşanan kuralları öğretmek

119. Duvara kolunu çarpınca kendisine çarptığı için duvara vurulması gerektiğini düşünen çocuğun bu tutumu, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında yer alan hangi kavrama örnektir.?

A) Bireyin kendi bakış açısı ile başka bir bireyinki arasında ayrım yapmaması olarak tanımlanan benmerkezcilik
B) Bireyin düşünme, hatırlama ve problem çözmede kullandığı kendine özgü yaklaşım
C) Cansız nesnelere yaşam yükleme eğilimi olarak tanımlanan canlandırmacılık
D) Nesnelerin görünmediği zaman bile var olmayı sürdürdüğünü bilme olarak tanımlanan nesne devamlılığı
E) Bir nesnenin sayı yada miktar gibi özelliklerinin görünümlerindeki yeniden düzenlemelere karşın değişmeyeceğini bilme yeteneği olarak tanımlanan korunum.

120. Can iki yaşında her açıdan sağlıklı bir çocuktur.
Can’ın bulunduğu yaş döneminin özellikleri dikkate alındığında dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisini rahatlıkla yapabilmesi beklenir.
A) Gelecek zaman içeren cümleler kurma
B) Soru cümlesini yetişkin gibi kullanma
C) En az iki fikri birleşik cümleyle ifade etme
D) Dilbilgisi kurallarına uygun cümleler kurma
E) İki sözcüğü bir arada kullanarak konuşma.

121. Ali babasından kendisine yeni bir bisiklet almasını ister. Babası yeni bisikletlerin şu anda alamayacakları kadar pahalı olduğunu söyleyerek birlikte en uygun çözümü bulmalarını önerir.
Ali’nin babası çocuk yetiştirmeye ilişkin aşağıdaki ana baba tutumlarından hangisini sergilemektedir?
A) demokratik B) Otoriter C) Sorgulayıcı D) İzin verici E) Kontrol Edici

122. Öğrencilerin dinledikleri konuşmada ele alınan konuları öne sürülen varsayımları ve savları ayırt edebilmesi, konuşmada eksik kalan kısımları görebilmesi, konuşmanın yeterliliğini ve çıkarılan sonuçların uygunluğunu değerlendirebilmesi, hangi özelliğin geliştiğinin göstergesi olabilir?
A) Yaratıcılık
B) Demokratiklik
C) Örnek verme
D) Araştırma yapma
E) Eleştirel düşünme

123. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yaratıcı düşünme ve fikir belirtme becerilerinin gelişmesi için beyin fırtınası tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmenin göz önünde bulundurması gereken noktalarda biri değildir?
A) Tüm fikirlerin tahtaya yazılması
B) Mümkün olduğunca çok fikir üretilmesine fırsat verilmesi
C) Değerlendirmenin sona bırakılması
D) Rahat bir ortam yaratmak
E) Uygun olmayan fikirlerin anında eleştirilmesi

124 ve 125’inci soruları aşağıdaki örnek duruma göre, yanıtlayınız.

Türkçe dersinde “Sağlığımız ve Çevre” konusunu işleyecek olan bir öğretmen farklı yetenek ve kişilik özelliklerine sahip öğrencilerden 6 kişilik gruplar oluşturur. Gruplarla konuyla ilgili çalışma yaprakları dağıtır. Öğrenciler kendi aralarında çalışmalarına ilişkin mümkün olduğunca çok fikir ileri sürerler. Gruplar çalışma sonunda ileri sürülen farklı fikirler üzerinde konuşarak çalışmalarına son şeklini verirler.

124. Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır?
A) Buluş yoluyla öğrenme
B) Çoklu zeka kuramı
C) İşbirliğine dayalı öğrenme
D) Tam öğrenme
E) Sunuş yoluyla öğrenme

125- Bu etkinlikte,
I- Beyin fırtınası
II- Örnek olay
III- Tartışma
IV- Benzetme
Yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır.
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV

126. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey kazanımların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun yöntemdir.?
A) Sunuş
B) Problem Çözme
C) Soru-Yanıt
D) Düz Anlatım
E) Gösterip Yaptırma

127.Öğretim sürecini öğrenciler açısından etkili kılan ve amaçların üst düzeyde gerçekleşmesine olanak sağlayan aktif öğrenme yaklaşımının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir.?
A) Öğretmenin pasif konumda olması
B) Öğrenci kullanmayı gerektirmesi
C) Öğretmen veli işbirliği gerektirmesi
D) Öğrenciyi merkeze alması
E) Sınıf içi iletişi artırması

128- Problemlerin incelenmesinde ve çözümünde etkili olan “Altı Şapka” adlı düşünme tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmen temel olarak aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
A) Özgüven duygusunu
B) Bilimsel Süreç Becerilerini
C) Analiz etme ve karar verme becerilerini
D) Farklı görüşlere hoşgörüyü
E) Empati kurma becerisini

129. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde öğrencilerin eksiklerini gidermede ele alınan tamamlayıcı eğitim çalışmalarından biri değildir?

A) Küçük grupda çalışma
B) Programlı öğretim
C) Eşli çalışma
D) Bireysel öğretim
E) Mikro öğretim

130. Ahmet öğretmen, çoklu zekayla ilgili yaptığı değerlendirmeler sonucunda Berk’in içsel (özedönük) zekasının çok gelişmiş olduğu sonucuna varmıştır.
Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, içsel zekasının gelişmiş olduğunun göstergesidir?
A) İnsanlarla etkili biçimde iletişim kurma
B) Doğayla baş başa kalmaktan hoşlanma
C) Düşünce ve duygularını birbirinden ayırt etme
D) Durumlara yönelik mantıksal nedenler belirtme
E) Güçlü bir belleğe ve geniş bir söz dağarcığına sahip olma

131- Öğretmen bu öğretmen-öğrenme sürecinde aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisine yer vermemiştir?
A) Gösterip yaptırma
B) Soru-yanıt
C) Anlatım
D) Örnek olay
E) Grup çalışması

132. Bu öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin “Çocuklar biraz sonra mühendis gibi çalışacaksınız” diyerek derse başlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) öğrencileri güdülemek
B) Düzeltme yapmak
C) Dönüt Vermek
D) Hedeften haberdar etmek
E) İpucu vermek

133.Bu öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?
A) Öğrencilerin etkin katılımını sağlama
B) öğrencilerin ön öğrenmelerini belirleme
C) Öğrencilerin çalışmalarını izleme
D) Öğrencilere pekiştireç verme
E) Öğrencileri güdüleme

134 “Deneyimli bir sınıf öğretmeni olduğumu düşünüyorum. Derse girdiğimde tüm öğrencilerim kırk dakika boyunca gözlerini benden ayırmadan dinlesinler isterim. Bu yılki sınıf farklı, kıpır kıpırlar. Aralarında sürekli konuşuyorlar. 40 dakika boyunca en az beş altı kez dersi bölüp, yapmayın, etmeyin diye öğütler vermek durumunda kalıyorum. Çok bunaldım ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmek istiyorum.” Şeklinde şikayette bulunan bir öğretmenin yaşadığı güçlüğün temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareketli öğrencilerin aynı sınıfta toplanması
B) 40 dakikanın öğrecilerin dikkatlerini sürdürebilmeleri için çok uzun olması
C) Öğretmenin beklentisinin çok yüksek olması
D) Öğretmenin sınıf yönetimi tekniklerini uygulamada yetersiz olması
E) Günümüz çocuklarının daha hareketli olması

135. Türkçe dersinde öğretmenin verdiği atasözünü doğru açıklayan öğrenciye “Çok Güzel Pelin’i alkışlayalım” demesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir.?
A) İpucu verme
B) Pekiştirme
C) Katılım Sağlama
D) Dikkati Çekme
E) Düzeltme

136. Bir öğretmen “Sınıfımdaki iki grup öğrenci var. Birinci grup çok çabuk kavrıyor. Sayıca az olan diğer grup ise daha fazla tekrara gereksinim duyuyor. Dersimi çabuk kavrayan öğrencilere göre planlasam diğerleri anlamadık diye şikayet ediyorlar. yavaş kavrayan öğrencilere göre planladığımda ise hızlı öğrenen öğrenciler onlarla dalga geçiyorlar. Bu sınıfta ne yapacağımı şaşırdım” diyerek şikayet etmektedir.
Bu Öğretmene verilecek en Uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir.?
A) bir dersten sınıftaki tüm öğrencilerimizin yararlanabilmesi için planlamanızı orta düzeyde başarılı olan öğrencilere göre yapınız
B) sayıları az da olsa daha yavaş öğrenen öğrencilerin de derste anlatılanları anlamak hakkıdır. Hızlı öğrenen öğrencilere arkadaşlarına karşı saygılı olmaları gerektiğini açıklayınız
C) Sınıfın genel başarısını düşürmemek için daha fazla tekrara gereksinim duyan öğrenciler için ders saati dışında etütler planlayınız
D) Sınıfınızdaki öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerine olanak verecek şekilde farklı etkinlikler düzenleyiniz
E) Daha yavaş öğrenen öğrencilerin ailelerine evde çocuklarına daha fazla destek olmaları gerektiğini hatırlatınız.

137. Bir öğretmen, Türkçe dersinde okuma parçasından yararlanarak öğrencilere ana fikrin ne anlama geldiğini ve nasıl bulunacağını açıklarken öğrencilerden biri söz alıp “Ana fikir neydi öğretmenim?” diyerek ana fikri tekrar açıklamasını istemiştir.
Öğretmenin bu öğrenciye yönelik vereceği en uygun tepki aşağıdakilerden hangisidir.
A) Öğrenciye sorusunun cevabını ders bitince tenefüste açıklayacağını söylemek
B) Öğrenciye sorusunun cevabını vermiş olduğunu hatırlatarak tekrar düşünmesini istemek
C) Öğrencilerden birkaç dakika beklemesini isteyerek, genel açıklamasının tamamladıktan sonra tekrar açıklama yapmak
D) Sınıfta anlayan öğrencilerin olduğunu düşünerek arkadaşlarına sormasını istemek
E) Öğrenciye anlamadığı konuyla ilgili ek okuma meteryalleri vermek

138- Aşağıdakilerden hangisi olumlu sınıf iklimi oluşturmak isteyen bir öğretmenin, soruyu eksik yanıtlayan bir öğrenciye vereceği en uygun tepkidir?
A) Verdiğin yanıt, sanırım bu konuyu çalıştığını gösteriyor, biraz daha çalışırsan bu konuya ilişkin eksiklerini tamamlayabilirsin
B) Eksiklerin hala devam ediyor. Daha fazla çalışmalısın.
C) Soruya yanıt vermeden önce iyi düşünmelisin. Emin olmadığında bana sorabilirsin.
D) Emin olmadığın bir soruyu, “Emin değilim” diyerek yanıtlamalısın.
E) Verdiğin yanıtta eksikler var, arkadaşlarına doğru yanıtı sorabilirsin.

139. Aşağıdakilerden hangisi “derste parmak kaldırarak konuşun” kuralına uymayan bir öğrenciye doğru davranışı kazandırmak için izlenebilecek en iyi yoldur
A) Öğrenciyi sınıftan dışarı çıkarma (memurlarcom)
B) Öğrencinin ders notunu düşürme
C) Öğrenciden ders süresince ayakta durmasını isteme
D) Öğrenciye arkadaşlarının önünde sözlü uyarıda bulunma
E) Öğrenciye söz hakkını ders sonunda verme

140 -Bir öğretmen öğrencilerinin başarısızlıklarını kınamak ve onlara hoş olmayan sıfatlar yakıştırmaktan kaçınmalı. Olumlu davranışları ön plana çıkarmalıdır. Ayrıca sınıf içinde ders düzenini bozacak davranışlarla karşılaştığında sakin olmalı ve davranışın olumlu hale dönüşmesi için çalışmalıdır.
Yukarıdaki ifadede öğretmenlere daha çok hangi konuda öneri de bulunulmaktadır?
A) Sorulara akılcı çözümlerle yaklaşma
B) Olgu ve olayları çok yönlü ele alma
C) Eğitsel ilkelerden ödün vermeden hoşgörülü davranma
D) Örgün bir çalışma ortamı sağlama
E) Eğitimde ilke ve kuralları önceden düzenleme

141- Birleştirilmiş bir sınıfta öğrenme düzeyleri farklı olan öğrenciler bulunmaktadır.
Bu durumdan dolayı sorunların önlenmesi için öğretmen öncelikle nasıl bir yol izlemelidir?
A) Olabildiğince çeşitli görsel araç gereç kullanmalıdır
B) Her öğrencinin öğrenme düzeyine uygun etkinlikler planlamalıdır.
C) Ortalama başarıya uygun bir planlama yapmalıdır
D) Etkinlikleri öğrencilerin katımlı ile planlamalıdır.
E) Hızlı öğrenen öğrencileri kendi hallerine bırakmalı, diğer öğrencilerle ilgilenmelidir.

142- Bir sınıf öğretmeni “Çevreyi koruma” konusunu Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik derslerinde ele alarak öğrencilerine çalışmalar yaptırabilir.
Öğretmenin bu konuyu disiplinler arası yaklaşımla ele almak için yapacağı uygulamada aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır?
A) Konuyla ilgili alt konuların, alt konularla ilgili disiplinlerin belirlenmesi
B) Konuyla ilgili belirlenen kavramların çeşitli disiplinlerle ilişkisinin kurulması
C) Konunun ele alınacağı ders saati içerisinde, biraz Türkçe, biraz Sosyal Bilgiler, biraz Fen ve teknoloji , biraz da Matematik derslerinin işlenmesi
D) konuyla ilgili kavramların ele alınmasında değişik alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde bütünleştirilmesi.
E) konuyla ilgili belirlenen kavramlar arasındaki ortak noktaların saptanıp bunların soru haline getirilmesi

143- öğrenci davranışlarında değişiklik sağlayabilmek için öğretmen çeşitli öğretim yaklaşımlarından yararlanır.
Uygulanacak olan öğretim yaklaşımlarını belirlerken aşağıdakilerden hangisi en önemli yönlendirici ögedir?
A) sosyoekonomik yapı
B) Cinsiyet
C) Ders kitapları
D) Öğretim programları
E) Ölçme ve değerlendirme yöntemleri

144- Bir öğretmenin uyguladığı aşağıdaki kurallardan hangisi ölçme kuralı değildir?
A) Testlerin puanlanmasında yanlış cevaplarla cevapsız sorulara hiç puan verilmez?
B) İkinci sorudan alınabilecek en yüksek puan 8’dir.
C) Her yazım hatasından 3 puan kırılır.
D) İki dönem notlarının toplamı 9 olan öğrenci sınıfını geçer.
E) Testteki her soru 4 puan değerindedir.

145- Aşağıdaki hedeflerden hangisine yönelik olarak hazırlanacak bir soru bilişsel alan sınıflamasına göre ötekilerden daha yüksek düzeyde bir zihinsel beceriyi ölçer?
A) Belirli bir kavrama uygun örnek verme
B) Verilen olayı en iyi açıklayan ilkeyi söyleme
C) Elde edilen verilere dayanarak bir genellemeye varma
D) Gözlem sonuçlarını tablo veya grafikle gösterme
E) Verilen tanımlar arasından en uygun olanı seçme

146- Okulda başarının ölçüsünü not olarak görenler, karnesinde yüksek not bulunan öğrencileri daha iyi öğrenmiş kabul ederler. Oysa bence, yüksek not alanların çoğu, iyi öğrenenler değil, iyi ezberleyenlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin kanıtlanması bu görüşe destek oluşturur?
A) Öğretimin öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli olduğunun
B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunun
C) Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığının
D) Öğrenci notlarının, öğretmenin kanılarından etkilendiğinin
E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunun

147- Bir öğretmen, öğrencilerinin sınıf geçme notlarını yazılı sınav, sözlü sınav ve ödevlerden aldıkları puanların aritmetik ortalamasını hesaplayarak belirlemenin sakıncalı olacağını düşünmekte ve bu puanları belirli ölçülere göre ağırlıklandırarak birleştirmek istemektedir.
Bu öğretmen, puanları ağırlıklandırmada ölçme araçlarının,
I. geçerlik ve güvenirlikleri
II. puanlarının frekans dağılımı
III. ölçtükleri özelliklerin kapsamı
IV. Ölçtükleri özelliklerin önemi
V. öğrenci beklentilerini karşılama düzeyi.
Özelliklerinden hangilerini dikkate almalıdır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V
 

148- Eğitim ortamında öğrenmeleri değerlendirmek amacıyla öğrenci puanlarını karşılaştırmaya ihtiyaç duyulabilmektedir. Ancak, bu puanları üzerinde herhangi bir işlem yapmadan karşılaştırmak, eğitimcilerin hatalı kararlar almalarına neden olabilir.
Bu tür hatalı kararları önlemek için puanları karşılaştırmada izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Puanlarla birlikte öğrencilerin beklentilerini de belirleme
B) Ölçme işlemlerinin alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmasını sağlama
C) Ölçme araçlarından alınan ham puanları standart puanlara dönüştürme
D) Puanlamalarda gelişmiş ölçeklerden yararlanma
E) Kapsam geçerliği sağlanmış ölçme araçları kullanma

149. Aşağıda tabloda bir grup öğrencinin edebiyat, felsefe ve yabancı dil testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir.

……………Edebiyat Felsefe Yabancı Dil
Edebiyat 1,00 0,45 0,20
Felsefe 0,45 1,00 -0,10
Yabancı Dil 0,20 -0,10 1,00

Bu tabloya dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir.

B) Felsefe dersinde başarı orta düzeydedir.
C) Edebiyat ve Felsefe testleri tamamen farklı özellikleri ölçmektedir.
D) Felsefe testinden yüksek puan alanlar yabancı dil testinden de yüksek puan almıştır.
E) Öğrencilerin felsefe testindeki başarılarını yabancı dil testi puanları yerine edebiyat testi puanlarına dayanarak tahmin etmek daha az hatalıdır.

150-Öğrencilerin deney düzeneği tasarlama ve uygulama becerilerini ölçmek isteyen bir fen bilgisi öğretmeni, aşağıdaki değerlendirme yaklaşımlarından hangisini kullanmalıdır?
A) Öz değerlendirme
B) Performansa değerlendirme
C) Yazılı yoklama
D) Sözlü yoklama
E)Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) değerlendirme.

151.Aşağıdakilerden hangisi çağdaş rehberlik ve psikolojik danışma anlayışına uygundur?

A) Bireyi bir bütün olarak geliştirmek
B) Bireyin yalnızca duygusal yönüyle ilgilenmek
C) Bireyin problemlerine çözüm bulmak
D) Bireyin yanlış davranışlarını düzeltmek
E) Bireye öğüt vererek yaptığı seçimleri yönlendirmek

152. Daha önce derslerinde başarılı olan bir öğrencinin başarısının zamanla azaldığını gözleyen bir öğretmen, öğrenciyle bu durumun nedenleri hakkında görüşür. Sınıfta bazı etkinliklerle onu derse katmaya çalışır ve onunla daha çok ilgilenir. Ancak öğrencinin ders başarısında bir iyileşeme olmaz, aksine, öğretmene ve arkadaşlarına karşı davranışları olumsuz yönde değişir. Bu durumda öğretmen, okul rehber öğretmeniyle görüşür ve birlikte bir davranış planı hazırlanır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir örnek olabilir?

A) Psikolojik danışma
B) Müşavirlik (konsültasyon) hizmeti
C) Bireyi tanıma çalışmaları
D) Verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırma
E) Oryantasyon hizmeti

153.Bir ilköğretim okulunun 6. sınıfına devam eden öğrenciler arasından 3-4 kişilik bir grup kendi aralarında sürekli iletişim çalışması yaşamaktadır.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi insancıl yaklaşımı savunan bir öğretmenin, bu öğrenciler arasında yaşanan çalışmayı çözmek için başvuracağı bir davranış değildir?

A) Öğrencilerden yaşadıkları çalışmaya ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirmelerini istemek.
B) Her öğrencinin gruptaki diğer öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının önemli olduğunu fark etmesini sağlamak.
C) Her öğrencinin gruptaki diğer öğrencilerin duygularını anlatmasına yardım etmek.
D) Çalışmayı yaratan uyaranları ortamdan kaldırmak
E) Gruptaki öğrencilerin birbirleriyle etkili iletişim kurabileceği ortamlar yaratmak.

154.Bir okul müdürü aşağıdakilerden hangisini okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden talep edemez.

A) Öğrenci sorunlarını gidermeye yönelik araştırmalar yapılmasını
B) Rehberlik ve Araştırma Merkezi’yle ortak çalışmalar yürütülmesini
C) Öğrenci sorunlarının nedenleriyle ilgili araştırmalar yapılmasını
D) Önleyici rehberlik çalışmaları düzenlenmesini
E) Öğrencilerle ilgili psikolojik danışma bilgilerinin kendisine verilmesini

155. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmeninin rehberlik görevleri içinde yer almaz?

A) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programına göre kendi sınıfı için yıllık rehberlik çalışmasını planlamak
B) Sınıfında mesleki ve eğitimsel rehberlik etkinliklerini rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle işbirliği içinde yürütmek
C) Sınıfında ihtiyaç duyan öğrencilerle psikolojik danışma yapmak
D) Sınıfıyla ilgili rehberlik çalışmalarını içeren raporu okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine sunmak
E) Öğrencilerinin ilgilerine, yeteneklerine ve akademik başarılarına göre eğitsel kollara yönlendirilmesine yardımcı olmak

156. Veli toplantısı düzenleyen bir öğretmen, velilerle iletişiminde aşağıdaki davranışların hangisinden kaçınmalıdır?

A) Öğrencilerin ders başarılarıyla ilgili bilgi vermek
B) Velilerin soruları karşısında savunmacı tutum takınmak
C) Duygusal sorunu olan öğrencilerin velileriyle yalnız görüşmek
D) Öğrencilerin gelişim düzeyleriyle ilgili soruları yanıtlamak
E) Öğrencilere verilen ödevler, projeler vb. hakkında bilgi vermek

157. Okula yeni gelen öğrencilerin geçmiş yaşamlarını kendi anlatımlarıyla öğrenmek isteyen bir sınıf rehber öğretmeninin, aşağıda verilen bireyi tanıma tekniklerinden hangisini kullanması uygun olur?

A) Sosyometri
B) Vak’a incelemesi
C) Öncelik Kayıt Çizelgeleri
D) Otobiyografi
E) Kimdir Bu?

158. Aşağıdakilerden hangisini ders materyalinin hazırlanmasında ya da seçilmesinde, mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir ilkedir.

A) Animasyonlarla zenginleştirme
B) Bilgisayar tabanlı olma
C) Açık ve anlaşılır anlatımlı olma
D) Öğrenci başarısını ortaya koyma
E) En yaygın türlerden biri olma

159. İlköğretim fen bilgisi öğretmeni öğrencilerine doğadaki su döngüsünü görsel materyaller kullanrak anlatmak istemektedir. Bu nedenle, dönüşüm evrelerinin her biri için bir fotoğraf ya ada çizim bulmuştur. Bunları tek bir saydamın üzerinde döngü kavramı sunulabilecek şekilde yerleştirmek istemektedir.

A) O şeklinde sıralama
B) C şeklinde sıralama
C) U şeklinde sıralama
D) S şeklinde sıralama
E) Z şeklinde sıralama

160 Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretmen ortamlarında materyal kullanmanın amaçları arasında sayılmaz?

A) Öğrenciye sunulan içeriği, daha somut ve anlaşılır hale getirmek
B) Sınıf içindeki etkileşimi zenginleştirmek
C) Dersin hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak
D) Öğrencilerin dikkatini çekmek ve onları öğrenmeye güdülemek
E) Öğrencinin derse hazırlık süresini kısaltmak

161- Aşağıdakilerden hangisi bir ders materyalinin geliştirilme aşamalarından biri değildir?

A) Öğrenci kazanımlarının belirlenmesi
B) İçeriğin belirlenmesi
C) Ölçmede kullanılacak soruların hazırlanması
D) Materyalde kullanılacak içerik ve görsel unsurların hazırlanması
E) Uygun araç ve gerecin hazırlanması

162- Aşağıdakilerden hangisi, eğitim materyallerinde renk kullanmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A) Görüntünün gerçeğe yakınlığını artırma
B) Materyalin geliştirme süresini kısaltma.
C) Benzerlik ve farklılıkları yansıtma
D) Önemli bilgileri ve ayrıntıları vurgulama
E) Öğrencinin ilgisini çekme

163. Yetkin bir denetçiden ders gözlemi yaparken
I. Öğretmen masasına oturma
II. Sürekli not tutma
III. Ders Notlarını inceleme
IV. Öğretmen davranışlarını gözleme
V. Öğrencilerin davranışlarını gözleme

Davranışlarından hangilerini yapması beklenmez?
A) I, II ve III B) I, IV VE V C) II,III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V

164. Bir köy ilköğretim okulunun sekizinci sınıfındaki öğrencileri, öğrencilerinin çoğu Anadolu lisesi sınavı kurslarına giden başka bir okulun 8. sınıf öğrencilerinden daha az bularak köy ilköğretim okulu öğretmenine başarısız raporu veren denetçi aşağıdaki denetim ilkelerinden hangisine aykırı davranmıştır.
A) Açıklık
B) Durumsallık
C) Planlılık
D) Süreklilik
E) Amaçlılık

165. Aşağıdakilerden hangisi okulda başlatılacak değişime karşı okul içi ve okul dışı davranışlardan kaynaklanabilecek öğrenci …. İçin en son başvurulması gereken yoldur.

A) Karar sürecine katılmak
B) Yatay iletişim kurmak
C) Gelişim için fırsatlar vermek
D) Ödül mekanizmalarını kullanmak
E) Emir-komuta ilişkilerini kullanmak

166. örgütlerdeki her konumun yetki ve sorumluklarının saptanması buna göre personelin atanması ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesiyle gerçekleştirilen yönetim süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karar Verme
B) Eşgüdümleme
C) Planlama
D) Değerlendirme
E) Örgütleme

167. Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’nın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitimde kaliteyi geliştirmek
B) Türk toplumunda ortak değerler geliştirmek
C) Öğretim programlarını iyileştirmek
D) Yüksek öğretimi yeniden düzenlemek
E) İlköğretim süresini uzatmak

168. Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir.?
A) Medeni Kanun
B) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
C) T.C. Anayasası
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu
E) Yüksek Öğretim Kanunu

169. Milli Eğitim Temel Kanunun amacı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde belirtilmiştir.
A) Örgün eğitim sistemini yeniden yapılandırmak
B) Türk Eğitim sistemini bir bütünlük içinde düzenlemek
C) Ortaöğretim ve yükseköğretime bir bütünlük içinde ele almak
D) İlköğretim ve ortaöğretimi bir bütünlük içinde düzenlemek
E) Türkiye’de mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak.

170. Sorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 1 milyon çocuğun ilköğretime devam edememesi, Türk Milli eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisiyle çelişmektedir.
A) Eğitim Hakkı B) Planlılık C) Demokrasi Eğitimi D) Karma Eğitim E) Süreklilik

171.Türkiye’de zorunlu eğitim süresi kaç yıldır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 12

172.
I. İlköğretim programlarının yenilenmesi
II. Meslek lisesi mezunlarının meslek yüksekokullarına sınavsız geçişleri
III. Ortaöğretimin 4 yıla çıkarılması
IV. Ortaöğretimde ders geçme ve kredili sisteme geçiş

Yukardakilerden hangileri, Türk milli eğitim sisteminde 2000 yılında gerçekleştirilen yenilikler arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

173. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütü ana hizmet birimlerinden biri değildir.?
A) Teftiş Kurulu Başkanlığı (Memurlar.nett)
B) İlköğretim Genel Müdürlüğü
C) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
D) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
E) Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı

174. Aşağıdakilerden hangisi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?
A) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim hareketlerini izlemek ve değerlendirmek
B) Öğretim programlarını ve kitaplarını incelemek ve karara bağlamak
C) Bakanlık personelinin hizmet içi eğitim etkinliklerini planlamak
D) Eğitim ve öğretime ilişkin yasa teklif ve tasarıları hakkında görüş bildirmek
E) Eğitim sistemini ve eğitim plan ve programlarını araştırmak ve geliştirmek.

175. Aşağıdakilerden hangisi, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?
A) Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
B) Eğitimle ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek
C) Bakanlığın insan gücü planlamasını yapmak
D) Öğretim Programlarını incelemek ve karara bağlamak
E) Plan ve Program esasları çerçevesinde bakanlık bütçesini hazırlamak ve uygulamasını izlemek

176. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin başlangıç yıllarında eğitim alanında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Okul sayısının hızla artması
B) Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunun kabul edilmesi
C) Mesleki rehberlik çalışmalarının başlaması
D) Latin alfabesinin kabul edilmesi
E) Kadınların eğitimine önem verilmesi

177. Stratejik plan tutarlılığı içinde olan bir eğitim örgütü, varoluş nedenini, amacını basit bir biçimde ortaya koymaktadır. Bunu gerçekleştirmek için ” Biz niçin varız? Eğitimin hangi boyutunda odaklanıyoruz” “Kendimize özgü ne tür bir rol oynuyoruz?” sorularını sormaktadırlar.

Eğitim Örgününün bu soruları yanıtlaması aşağıdakilerden hangisini belirlemesini sağlar?
A) Varolan Durumu
B) Misyonunu
C) Temel Değerlerini
D) Paydaş analizini
E) Performans Ölçülerini

178. Aşağıdakilerden hangisi okul gelişimi yönetim ekibi (OGYE) içinde yer almaz?
A) Veli
B) Öğrenci
C) Rehber Öğretmen
D) Muhtar
E) Eğitim Bölgesi Temsilcisi

179. Avrupa Birliği’nin aşağıdaki eğitim ve gençlik programlarından hangisi genel eğitim alanında gelişme sağlamayı amaçlar?
A) Erasmus
B) Leonardo da Vinci
C) Minerva
D) Socrates
E) Comentus

180. Aşağıdakilerden hangisi TIMSS, PIRLS ve PISA projelerinin ortak özelliğidir?
A) Öğrenci başarısını uluslarası kuruluşlara göre belirlemek
B) Okul başarısını ölçen standart başarı kriteri geliştirmek
C) Öğrencilerin eğitim sorunlarına çözüm üretmek
D) Uluslar arası ortak eğitim projeleri oluşturmak
E) Öğrenci değişim programlarına dayalı anlaşmalar yapmak

Sınav soru yanıt anahtarı:

  SORULARIN CEVAPLARI
1 E
2 B
3 C
4 D
5 A
6 B
7 E
8 C
9 D
10 B
11 A
12 D
13 E
14 C
15 B
16 A
17 C
18 E
19 B
20 C
21 B
22 B
23 D
24 C
25 C
26 D
27 E
28 A
29 C
30 D
31 D
32 D
33 A
34 A
35 C
36 D
37 E
38 A
39 B
40 D
41 C
42 E
43 D
44 B
45 A
46 D
47 A
48 C
49 E
50 B
51 C
52 D
53 A
54 E
55 C
56 B
57 A
58 A
59 E
60 B
61 E
62 C
63 A
64 B
65 B
66 D
67 C
68 A
69 D
70 A
71 B
72 C
73 A
74 A
75 C
76 E
77 B
78 D
79A
80 B
81 C
82 B
83 C
84 E
85 B
86 E
87 B
88 B
89 D
90 E
91 A
92 D
93 A
94 E
95 B
96 E
97 B
98 E
99 A
100 A
101 C
102 B
103 B
104 D
105 A
106 D
107 E
108 A
109 B
110 D
111 E
112 A
113 C
114 A
115 E
116 D
117 C
118 A
119 C
120 E
121 A
122 A
123 E
124 C
125 B
126 B
127 D
128 C
129 E
130 C
131 B
132 A
133 B
134 D
135 B
136 D
137 C
138 A
139 E
140 B
141 B
142 C
143 D
144 D
145 C
146 A
147 D
148 C
149 E
150 B
151 A
152 B
153 D
154 E
155 C
156 B
157 D
158 C
159 A
160 E
161 C
162 B
163 A
164 B
165 E
166 E
167 B
168 C
169 B
170 A
171 D
172 D
173 A
174 C
175 D
176 C
177 B
178 E
179 D
180 A

 

14 Yorum
 1. 13 Mart 2009
 2. 18 Ağustos 2009
 3. 07 Eylül 2009
 4. 09 Haziran 2010
 5. 27 Kasım 2010
 6. 24 Haziran 2011
 7. 29 Mart 2012
 8. 21 Mayıs 2012
 9. 20 Ekim 2012
 10. 25 Ekim 2012
 11. 12 Şubat 2013
 12. 14 Nisan 2013
 13. 18 Nisan 2013
 14. 18 Nisan 2013

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir