Uganda Hakkında Bilgi

UGANDA

 

  Bir çok ülke merak edilir. Geziler araştırılır, ucuz turlar bulunmaya çalışılır. Bu ülkeyi size tanıtmaya çalışacağız. Ayrıntılar aşağıda.

         ÜLKE, NÜFUS VE TOPLUMSAL YAPI
* Yüzölçümü: 236.040 Km²
* Nüfusu: 30 Milyon
* Nüfus Artış Oranı: % 3,5
* Başkent: Kampala

 
* Başlıca Kentler: Jinja, Mbale, Masaka
* Komşuları: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Kenya, Tanzanya, Ruanda
* Kentleşme Oranı: % 20
* Resmi Dil: İngilizce
* Başlıca Diller: Ganda, Swahili, Arapça
* Başlıca Dinler: Hıristiyanlık %66; Müslümanlar %16, Yerel Dinler %18
* Ortalama Yaşam Süresi: Toplamda %51.75, Kadınlar % 52.73 ve Erkekler % 51
* Okuma-Yazma Oranı: % 67, Kadınlar %58, Erkekler % 77
* Nüfus Yapısı: 0-14 yaş arası nüfusun %50.2
* 15-65 yaş arası nüsusun %47.6
* 65 ve yukarısı nüfusun %2.2 sini oluşturmektadır.
* Evlenme Yaşı: Toplamda %14.9, Erkeklerde %14.8 ve Kadınlarda % 15’ dir.
* Doğumda Ölüm Oranı: Toplamda 1000 canlı doğumda 67, Kadınlarda 71 ve erkeklerde 1000 canlı doğumda 64’ dür.
 EKONOMİK VERİLER
* GSMH: 9 milyar Dolar
* GSMH’nin Sektörlere Dağılımı: Tarım-Hayvancılık % 30; Sanayi % 25; 20
* Hizmet % 45 (2007)
* Kişi Başına GSMH: 1100 ABD Dolar (PPP-2007)
* Çalışan İnsangücü: 14 milyon (2007)
* Büyüme Hızı: % 5
* Enflasyon Oranı: % 6
* Dış Borçlar: 1,4 Milyar Dolar (2007)
* Doğal Kaynaklar: Bakır, Kobalt, Kireçtaşı, Tuz
* Başlıca Sanayi: Şeker, Gıda, Tütün, Tekstil, Çimento, Çelik
* Tarımsal Üretim: Kahve, çay, pamuk, tütün, mısır, darı, sebze, meyve, çiçek
* DIŞ TİCARET:
* İhracat Geliri: 1.460 Milyar Dolar (2007)
* İhracat Yaptığı Ülkeler: Belçika %10, Hollanda %9.4, Fransa %8, Almanya %7.7, Ruanda %5, Sudan %5 (2006)
* İthalat Gideri: 2.726 Milyar Dolar (2007)
* İthalat Yaptığı Ülkeler: Kenya %34, UEA %8.5, Çin %7, Hindistan % 5.6, Güney Afrika % 5.4, Japonya % 4.2 (2006)
* Temel İhracat Kalemleri: Kahve, Balık ve Ürünleri, Çay, Pamuk, Altın, Yün, Çiçek, Sebze, Meyve
* Temel İthalat Kalemleri: Sanayi Makineleri, Taşımı Araçları, Petrol, İlaç ve Tahıl
EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
* Türkiye ile Uganda arasında, 1 Eylül 2000 tarihinde Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandığı bilinmektedir. Son yıllar itibariyle ikili ticaret rakamlarımızda önemli artışlar kaydedilmiştir. 2004 yılında 2.819.161 $ olan Türkiye’ nin ihracatı 2007 yılında 8.890.885 $’ a yükselmiştir.
* Uganda, Türkiye’ den sabun, kağıt, diğer temizlik malzemeleri, boru, hortum, otomobil dış lastiği, ayakkabı, seramikten sıhhi tesisat malzemeleri, demir-çelik pilonu, dökme demirden küvet, bisküvi, plastik mutfak eşyası, sentetik şal-eşarp, aspiratör ve elektrikli fırın ithal etmektedir. Türkiye ise Uganda’ dan susam tohumu, ayçiçeği, aspir tohumu, ham yağ, hayvan derisi ve kahve ithal etmektedir.
* Uganda Başbakan İkinci Yardımcısı ve Turizm, Ticaret ve Sanayi Bakanı Moses Ali 70. İzmir Uluslararası Fuarına katılmak üzere ülkemizi ziyaret etmiştir (2000), 2007 Ocak ayında Afrika kıtasında açlıkla mücadele amacıyla, ülkemiz tarafından Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla Uganda’ ya 200 bin ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır. Uganda’ da da meydana gelen sel felaketi sonrasında Hükümetimizce BM İnsani İşler Eşgüdüm Bürosuna (OCHA) 19 Ekim 2007’ de nakdi katkı yapılmıştır.
ETNİK YAPI
     Uganda halkı çok değişik etnik unsurlardan meydana gelmektedir. En büyük etnik grup ülke nüfusunun % 18’ini oluşturan Bagandalardır. Onlardan sonra % 14.5 orana sahip olan Banyorolar gelir. Daha sonra % 11.5 orana sahip olan Bantular gelir. Bantular kendi içlerinde değişik etnik gruplara ayrılmaktadırlar. Diğer etnik unsurların başta gelenleri de şunlardır: Turkana (% 11), Bagisu (% 10), Ankole (% 8), Basosa (% 8), Çiga (% 7), Lango (% 6), Madi, Kakwa, Arap, Pigme. Son dört etnik unsurun toplamlarının oranı % 1’den daha azdır. % 5 oranında Güney Asya ve Avrupa kökenli azınlıklar bulunmaktadır.
Dil: Resmi dil İngilizcedir. Ancak halk arasında yukarıda saydığımız etnik unsurların dilleri konuşulmaktadır.
Din: Nüfusun % 40’ı Müslümandır. Müslümanların geneli sünni, çoğunluğu Şafii az bir kısmı hanefidir. Kalan nüfusu hıristiyanlar ve yerel dinlere bağlı olan animistler oluşturmaktadır. Müslümanlar sayıca mutlak çoğunluk oranını bulmasalar da en kalabalık dini kitle durumundadırlar.
İSLAMİ HAREKETLERİ
      İslami Hareket: Uganda’da devletin resmen tanıdığı İslâmi kuruluş İdi Amin zamanında kurulmuş olan Yüksek İslâmi Meclis’tir. Camilerin idaresi, hac organizasyonu ve buna benzer dini hizmetler bu yönetime verilmiştir. Bunun yanı sıra devlet tarafından resmen tanınmayan İslâm’a Davet ve Bid’atlerden, Kadiyanilikten ve Dinsizlikten Nehiy Cemiyeti adlı bir başka İslâmi örgüt daha halk arasında faaliyet yapmaktadır. Bu cemiyet 1979’da Muhammed Zira Kirşiyo tarafından kurulmuştur ve genellikle halk arasında tebliğ çalışmaları yapmaktadır. Özellikle kadiyanilik ve bahailik propagandalarının tehlikeli boyutlara ulaştığı Uganda’da adı geçen cemiyetin önemli hizmetleri olmaktadır. Devlet yönetimi İngiltere’den ve daha başka Batılı ülkelerden ekonomik yardım alabilmek için adı geçen sapık mezheplerin propaganda çalışmalarına fırsat vermektedir. Mbale’de bir İslâm Üniversitesi var. İslâm Konferansı Örgütü’nün yardımlarıyla kurulan ve İngilizce ve Arapça eğitim veren bu üniversitede Uganda’dan başka bazı Afrika ülkelerinden de Müslüman öğrenciler öğrenim görüyorlar. Üniversite İKÖ’nün ve bazı İslâm ülkelerinin yardımlarıyla ayakta duruyor. Diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Uganda’da da İslâmi faaliyetlerin önündeki en önemli engellerden biri misyonerlik çalışmaları. Geniş maddi imkânlara sahip olan misyonerler hıristiyanlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra yukarıda zikredilen sapık mezheplerin yayılmasına da yardımcı oluyorlar.
İÇ PROBLEMLERİ
    

      Uganda’da çok sık askeri darbelerin yaşanması belli bir siyasi yapının oturmasını engellemiştir. Bu yüzden ülkede belli bir anayasal düzen de oturtulamamıştır. Bunun yanı sıra eski krallık federasyonunun sembolik de olsa yeniden canlandırılmak istenmesi ülkede bazı sorunlara ve A yol açmıştır. Hıristiyanların sürekli Müslümanlara baskı yapmaya ve yönetimden uzak tutmaya çalışmaları da önemli bir sorun oluşturmaktadır. Hatta hıristiyanlar bu tutumlarında kendilerini haklı gösterebilmek için Müslümanların sayısını gerçek sayının çok altında göstermektedirler. Bu konuda hıristiyanlar uluslararası güçlerden ve Batıdan da destek görmektedirler. Bu yüzdendir ki Batılı kaynaklarda Uganda’daki hıristiyanların oranı % 75 olarak gösterilirken, Müslümanların oranı sadece % 7 olarak gösterilmektedir. Son yıllarda Uganda’yı sarsan önemli iç sorunlardan biri de ülkede yaşanan AIDS salgınıdır. Bunda ülkedeki fuhşun etkisi olduğu kabul edilmektedir. Uganda’da fuhşun bu derece yayılmasında da Batı’nın önemli rolü olmuştur.

1 Cevap
  1. 04 Eylül 2008

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir