TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAV DUYURUSU

TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAV DUYURUSU

TEVİTÖL, ülkemizdeki üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek kurumdur.
1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur. 2001 yılından bu yana, okul eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir.

Misyonumuz
Üstün ve özel yetenekleri özel değerlendirme yöntemleri kullanılarak keşfedilmiş öğrencilere farklılaştırılmış eğitim programları uygulayarak, birikimlerinden yeni çıkarımlara varıp; görüşlerini yaratıcı bir biçimde dile getirebilen, özdisiplinli, özsaygılı, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, topluma yön verecek liderler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
• Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanılamak ve onların bu yeteneklerini en üst düzeye kadar geliştirmek.
• Sürekli değişen dünyaya öğrencileri hazırlayacak ve onlara, dünyaya anlamlı katkılarda bulunmalarını sağlayacak eğitimi sunmak
• Öğrencileri ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi olacak, geleceğin liderleri olarak yetiştirmek.
• Öğrencileri küresel düşünen, ulusal ve yöresel çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirmek ve onları yeteneklerini çevreleri ve insanlık için kullanmaya özendirmek.
• Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak amacıyla topluma katkıda bulunmak

ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?
Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklar yaşıtlarından farklıdır.

Üstün zekâ ve özel yetenekliler, kendilerine ve çevrelerine katkıda bulunabilmeleri için farklılaştırılmış öğrenme yaşantılarına ihtiyaç duyarlar.

Üstün zekâ ve özel yetenekliler, bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasında iş, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek öncülerdir.

Üstün zekâ ve özel yetenekliler, kendini gerçekleştirme ve yaratma fırsatını bulabildiğinde mutlu olabilir.

TEVİTÖL, üstün zeka ve özel yetenekli öğrencilere sürekli gelişmeye elverişli bir iklim, sunmaktadır.

NEDEN TEVİTÖL?
Üstün zekâ ve özel yetenekli çocukların farklı yetenek alanlarına göre tanılanması, okuldaki başarıları değerlendirilirken birden çok başarı ölçütünün kullanılması, sadece ortaya çıkan değil potansiyel yeteneğin de keşfedilmesi, motivasyonun sürekli ölçülmesi ve geliştirilmesi gereklidir.
İşte bu nedenle TEVİTÖL’ DE bu çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını ve yeteneklerini destekleyici, gelişime, değişime, yaratıcılığa ve özgür düşünceye açık bir eğitim verilir.
TEVİTÖL EĞİTİM ANLAYIŞI
TEVİTÖL’ DE tüm öğrenciler, yatılı, burslu ve kısmi burslu olarak eğitim – öğretim görmektedir. Her yıl özel değerlendirme sınavı ile seçilen öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenlerin rehberliğinde eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı programının yanı sıra Uluslararası Bakalorya programı da uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin özel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek, onları uluslar arası platformlara taşımak, ülkemizin ve yeryüzünün geleceğini belirleyecek öncüler durumuna getirmek eğitim anlayışımızın temel prensibidir.
Öğrencilerimizin, yetenek, ilgi ve zekâ açısından farklılıklar gösterdiği bir gerçek; öğrenci sayısının sınırlı ve olanakların geniş olduğu okulumuzda her öğrenciye dönük kişiye özel farklılaştırılmış programlar oluşturulmaktadır. Bir başka deyişle, öğrencilerimizi, çok geniş bir yetenek ve beceri yelpazesi sunarak eğitmekte ve geliştirmekteyiz.

ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

• Zihinsel ve fiziksel yüksek enerji
• Hızlı öğrenme, üstün kavrama, akılda tutma
• Sorun çözme, güçlüklerle uğraşma isteği
• Odaklanabilme, tekdüzelikten hoşlanmama
• Sürekli gelişme isteği ve sorgulama
• Doğru, hızlı ve akıcı konuşma
• Geniş hayal ve imgeleme
• Çevreleriyle etkili iletişim
• Analiz, sentez yetisi
• Gözlem gücü
• Entelektüel merak
• Yaratıcılık
• Liderlik
• Mizah

Üstün yeteneğin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun, çocukta yaş grubunun doğal ölçülerinin üstünde gözleniyor olması gerekir. Üstün yetenek çeşitli alanlarda, farklı boyutlarda ve farklı derecelerde ortaya çıkabilir.
Sizde; bu özelliklere sahip olduğunu düşündüğünüz kişileri okulumuza yönlendirebilirsiniz.

2009–2010 YILI ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Sayın Okul Müdürü,
Okulumuz TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi üstün ve özel yetenekli öğrencilere lise eğitimi veren yatılı bir okuldur. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notunu en az 4 (dört) olan tüm öğrenciler sınavımıza başvurabilmektedirler. Konu ile ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiyi ilgili tüm öğrenci ve velilere iletmenizi sizden rica ediyoruz. Desteğiniz çocuklarımıza ve bize güç verecektir. İlginize teşekkür ederiz.

TEVİTÖL ÖĞRENCİ ÖN KAYIT-ÖN KABUL (BAŞVURU) ŞARTLARI
1. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu
notunun en az 4 (dört) olması,
2. 1995 ve/veya daha sonraki yıllarda doğmuş olması,
3. Başvuru formunun ve aile gelir durumu formunun eksiksiz doldurularak, formlarda belirtilen gerekli evraklarla birlikte, 04 Mayıs 2009
tarihinde kadar okula gönderilmiş olması gerekmektedir. (Başvuru formu resmi ve özel ilköğretim okulu müdürlüklerinden veya TEV
İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne ait iletişim bilgilerinden yararlanılarak elde edilebilir.)
4. Tam bursluluk için başvuru yapan adayın ailesinin yıllık gelirinin kişi başına 6,500 TL’yi geçmemesi.

SINAV SÜRECİ
1. Öğrenci seçimi 3 aşamalıdır: Bu aşamalar, sırasıyla, ” Sınav” (bilgi ve yatkınlık) “, “Bireysel Değerlendirme” ve ” Gözlem Kampı ” dır.
2. Sınavda başarılı olan öğrenciler, okula davet edilerek, önce bireysel değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Bireysel değerlendirmede başarı sıralamasında önde gelen, 120 öğrenci tam ve/veya kısmi burslu aday olarak gözlem kampına davet
edilecektir. Kampa davet edilecek aday öğrenci sayısı TEV tarafından arttırılabilir. Başvurular arasında bu başarının yakalanamaması
durumunda ise, davet sayısı daha az olabilecektir.
3. Gözlem Kampı 23–27 Haziran 2009 tarihleri arasında TEVİTÖL’ de gerçekleşecektir.
4. Gözlem kampında öğrenciler matematik, fen, dil, müzik ve resim alanlarında proje ve testlerle değerlendirileceklerdir. Bu alanların yanı
sıra, adaylar yatılı öğrenime uyumları, takım çalışmasına yatkınlıkları da dikkate alınacaktır.
5. Gözlem kampı sonunda yapılacak değerlendirmelerle, ailenin ekonomik durumuna bağlı olarak 15 öğrenci tam burslu, 45 öğrenci kısmi
burslu olarak öğrenime kabul edileceklerdir. (Toplam 60 öğrenci)

SINAV TARİHİ VE SAATİ
Sınav, 10 MAYIS 2009 PAZAR günü saat 10.00’da sınav merkezlerinde yapılacaktır. (TEVİTÖL adayın gireceği sınav merkezini değiştirebilir.)

OKULA KAYIT ŞARTLARI
1. Okul tarafından belirlenen asil ve yedek listeler, kayıt tarihleri ile birlikte kurum sayfasında ilan edilecektir. Belirtilen tarihte asil
listeden kayıt olmaması durumunda ilan edilen yedek listeden sırayla adaylar okula davet edileceklerdir.
2. Ailenin ekonomik durumu TEV tarafından araştırılacak ve bu araştırma sonucunda belirlenen ölçütlere uyulmaması ve yanlış beyan
yapılmış olması durumunda adayın kaydı yapılmayacaktır.
3. Bursun müteakip yıllarda devamı öğrencinin ders başarısına, disiplin cezası almamasına ve okula uyumuna bağlı olup, öğrenciler ve
veliler yeterli başarı ve uyumu gösteremeyen öğrencilerin bursunun kesilebileceği hususunda kayıt esnasında bilgilendirileceklerdir.

SINAV MERKEZLERİ

İL SINAVIN YAPILACAĞI OKULUN ADI: ADRESİ: TEL:
ADANA İSMET İNÖNÜ İÖO REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CAD. SEYHAN 0(322) 453 7312
ANKARA NAMIK KEMAL İÖO KUMRULAR CAD. NO:7 KIZILAY 0(312) 425 2405
ANTALYA NAMIK KEMAL İÖO MEMUREVLERİ MAH. 205. SOK. 0242 335 07 08
BALIKESİR SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ BURSA YOLU 7.KM MERKEZ 0(266) 246 2420
DİYARBAKIR ALİ EMİRİ İÖO ALİ EMRİ CAD. YENİŞEHİR 0(412) 228 0551
İSTANBUL ÇAPA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MİLLET CAD. NO:116 ÇAPA 0(212) 532 4252
İSTANBUL ZAHİDE ZEHRA GARRİNG İÖO IHLAMURKUYU MH DOĞANEVLER CD. SEDA SK. ÜMRANİYE 0(216) 466 1624
İZMİR GAZİ İÖO TALATPAŞA CADDESİ NO:22 ALSANCAK 0(232) 464 8014
KAYSERİ KAYSERİ LİSESİ KIÇIKAPI MELİKGAZİ 0352 222 89 04
KOCAELİ TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ MUALLİMKÖY MEVKİİ PK:125 GEBZE 0(262) 679 3636
TRABZON KANUNİ ANADOLU LİSESİ KEMALKAYA MAH.MEKTEP SOK.NO:4 0(462) 321 1090
VAN MERKEZ İNÖNÜ İÖO VAN MERKEZ 0432 216 15 23

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres :Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi
Muallimköy mevkii PK:125 41490 Gebze/Kocaeli
Tel: 0262 679 36 36
Faks:0262 759 11 97

4 Yorum
  1. 22 Mart 2012
  2. 27 Nisan 2013
  3. 23 Şubat 2014
  4. 16 Nisan 2014

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir