Sivil Savunma Günü

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ HAFTASI

Bizler, 28 Şubat tarihini her yıl Sivil Savunma Günü olarak kutluyoruz. Sivil Savunmayı doğal afetler, büyük yangınlar ve tabiki en fazla da savaş nedeniyle oluşan can ve mal kaybına sivil önlem olarak düşünebiliriz. Sivil savunma sistemli ve düzenli bir örgütlülük gerektirir. Kamu ve özel maddi zararlara karşı oluşturulan ekiplerin görevlerini en iyi şekilde yapması planlanır.

İnsanlık tarihinin yaşadığı en büyük 2 savaşında cephede olduğu kadar cephe gerisinde de kayıpların olduğu biliniyor. Ulusca büyük mücadele verdiğimiz Kurtuluş savaşımızın bütün cephelerinde de yine sivil kayıplar yaşanmıştır. Savaş ve doğal afetlere karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak gereklidir. İşte bu olguya Sivil Savunma adı verilir.

Yükümlüler: Her erkek Türk vatandaşı; 17-60 yaşları arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk vatandaşı erkekler ve kadılar ise 20-50 yaşlarında ise yasa gereği Sivil Savunma kapsamındadır.

Yükümlülük Kapsamında Olmayanlar:

** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda veya Emniyet Kuvvetlerinde hizmet etmekte olanlar.
** Bakanlar Kurulunun tasvibi ile esas görevlerinde zaruret görülen servis personeli.
** Sıhhi sebeplerden dolayı çalışamayacağı Sağlık Kurulunca tasdik edilen şahıslar.
** Bakıma muhtaç hastası, güçsüzü veya 14 ve daha aşağı yaşta çocuğu olan ve bu hususta belge ibraz eden kadınlar.
** Yasa dokunulmazlığı olan kişiler.

Görevlendirme:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca serbest bırakılan personelin listesi her yıl Ocak ayı başında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na gönderilmektedir. Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri listede ‘ki personelin Bölge Müdürlük hudutlarına göre tanzimini yaptıktan sonra çağrı pusulalarını göndermek suretiyle personelin kayıtlarının yapılması ve kayıtların tamamlanmasını müteakip Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Sivil Savunma Yükümlülüğünün Sona ermesi:
60 yaşını doldurduğu Ocak ayının birinci günü Sivil savunma Mükellefiyet süresini tamamlamış olur. Personele Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı, görevli bulunduğu Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü tarafından Hizmet Belgesi Ödül Töreni düzenlenerek Hizmet Belgesi takdim edilmek suretiyle Sivil Savunmadaki görevini tamamlamış olur.

Sivil Savunma Yükümlüleri:
1. 17 – 60 yaş arası erkekler
2. 20 – 50 yaş arası kadınlar
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,
4. Yasa gereği Sivil Savunma hizmetinde görev yapmak zorundadır.
5. Esas hizmetteki personel kural ve tüzüklere göre eğitilirler.

Sivil Hizmet Yükümlülüğünde kapsam dışı Tutulacaklar

1. Güvenlik Kuvvetleri ve Emniyet Mensupları
2. Sağlık Kurulu Raporu Olanlar
3. Hastası ve 14 Yaş Altı Çocuğu Olanlar
4. Servis Personeli
5. Yasalarca Muaf Olanlar.

1 Cevap
  1. 06 Şubat 2017

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir