SINAV KAYGISI NEDİR NASIL BAŞA ÇIKILIR

 SINAV KAYGISI NEDİR NASIL BAŞA ÇIKILIR       Sınav kaygısı denildiğinde ne anlıyoruz?  Öncelikle, sınav ve kaygının anlamlarına  bakalım.        Sınav;   Öğrencinin belirli bir konuda başarının ölçülmesi amacıyla yapılan değerlendirmedir. Başka bir değişle sınav,öğrencinin ders programında öngörülen konuları öğrenip öğrenmediğini,ya da bunların ne kadarını öğrendiğini anlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu amaca göre sınavları üçe ayırmak mümkündür:Yazılı sınav, sözlü sınav, uygulamalı sınav.      KAYGI NEDİR?      Kaygı; çoğu zaman, nedeni belli olmayan korkudur. Olmayan, olduğu varsayılan bir değerin, kişiliğinkaybedilme korkusudur . Kaygı; kaynağı belli olmayan, korkudan daha kısa  ve  şiddetli olan uzun süren bir huzursuzlu halidir.  Korku ile kaygı, genellikle birbirinin yerine kullanılır; ancak ikisi aynı şey değildir. Korku; bir tehdit ânında bedensel tepkilerin yanı sıra hissedilen tepkidir. Tehditle orantılı olarak, azalıp, çoğalır. Kaygı ise; bununla orantılı değildir. Tehditten bağımsız olarak da devam edebilir.Kaygı, insan davranışını yönlendiren motive eden bir  özelliğe sahiptir; Ancak aşırı düzeyde yaşanması bizi engellemektedir.      SINAV KAYGISI NEDİR?      Sınav Kaygısı Bir sınav öncesinde, sırasında ya da sonrasında duyulan endişe, korku ve rahatsızlıktır.  Yine bir başka değişle sınav kaygısı: Öğrencinin potansiyelini tam olarak kullanamamasıdır.      Sınavlar, öğrencilerin okul yaşamlarına yön veren en önemli etkinlikler arasında yer alır. Öğrencilerin okuldaki akademik başarılarının en önemli belirleyicisi, sınavlarda aldıkları notlardır. Okulumuzda derslerde uygulanan sınavlar öğrencilerin o dersten geçer not alıp, almayacağı, bir üst sınıfa gidip, gidemeyeceği, yada okulumuzu bitirip, diploma alıp, almayacağını belirlemek amacıyla uygulanır. Yapılan değerlendirmeler daha önce yönetmelikte saptanmış olan geçer notun altında not alan öğrenciler, başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler, söz konusu derslerden geçer not almadıkları sürece hiçbir üst sınıf ve okullara gitme olanağına sahip olamazlar.        Öğrenme: tekrarlayarak veya bir deneyim sonucu insan davranışında ve bilgi düzeyinde meydana gelen, sürekli bir davranış değişikliğidir. Tanıma göre, bir öğrenme durumunun bağlı olduğu üç yön vardır. Bunlardan birincisi bireyin davranışlarında bir değişme meydana getirmesi, 2. davranış değişimi kalıcılığı, 3. bu değişimi bireyin yaşantısının  yada başka bir etkileşimin bir sonucudur. Buna göre etkili öğrenme, süreci bireyde davranış değişmesinin kalıcı olmasını  gerektirir.     Sınav kaygısı; toplumun (öğrenciler, aile çevresi vb.) büyük bir bölümünü ilgilendirmektedir. Her şeyin sınavla ölçülüyor olması, sınav kaygısını yıldan yıla arttırmaktadır.      Her öğrenci, sınav kaygısını zaman zaman hisseder; ancak bazı öğrenciler sınav dönemlerinde yaşadıkları bu duygusal tepkilerin akademik performanslarını, ciddi anlamda, olumsuz yönden etkilendiğinden söz etmektedir. Aslında  sınav kaygısının, öğrenmeyle yada fazla çalışmayla ilgisi yoktur.Fazla ders çalışmanın,bilgi yüklemenin  kaygı ve stres yarattığı düşüncesi, bir hayli yaygındır.      Bu tür kaygılar sonucunda bedenimiz ve  zihnimiz birtakım tepkiler vermektedir.fiziksel ( mide kasılması, bulantı, baş ağrıları, ağız kuruması  vb.) zihinsel (Kesin başaramayacağım! “herkes, benden daha fazla  çalıştı”) duygusal (yoğun endişe, tolerans azalması, korku vb.) tepkiler verilebilir.       Sınav kaygısını azaltmak için; nelere dikkat etmeliyiz?      Sınavdan önce tüm davranışlarınızı, beyniniz yönetir. Beyninize nasıl mesaj gönderirseniz, davranışlarınız, ona göre şekillenir. Çalışmalarınızı bir şekilde sürdürüp, eksiklerinizi kapatmaya çalışırsanız, bu sizi rahatlatacak ve kaygı düzeyinizi azaltacaktır. Dersleri düzenli olarak takip etmek, etkin bir çalışma programı yapmak ve sık sık tekrar yapmak, sınavlarda sizden neler beklendiğini bilmek, ve ona göre hazırlanmak gibi yöntemler size daha fazla yardımcı olabilir.     SINAV SIRASINDAÖncelikle, kimlik bilgilerinizi doğru ve düzgün bir biçimde yazın. Öğretmen soruları dağıtmışsa, soruları dikkatli bir biçimde okuyun. Zamanı iyi ayarlayın. Bir soruyu yapamıyorsanız, o soruyu atlayın ve devam edin. Cevapları okunaklı bir biçimde yazın. Diğerleri, kâğıtlarını geri  veriyorlarsa, panik olmayın.                                                           Unutmayın! İlk bitirene ödül yok.       SINAV SONRASINDA     Sınav nasıl geçerse geçsin, elinizden geleni yaptınız. Her şeye rağmen, sınava girdiniz. Bu yüzden kendinizi hoşlandığınız bir şeyle ödüllendirin. Eksik olduğunuz noktalara bakıp bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmanın yolunu bulmaya çalışın. Yazılılardan birinden birinin kötü geçmesi hâlinde kapıldığınız umutsuzluk; unutmayın! Bütün bir derslerinize yansıyacaktır. Sınavları bir kişilik sorunu hâline getirmeyin. Sınavda kişiliğiniz değil, sizin belli yanınız ölçülecektir. Sınavlarda düşük not alsanız da siz yine, insan olarak değerlisiniz.       Teknik:    Gevşe ve rahatla.    Rahatlamayı başarırsanız, sınav sırasında kaygınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Sınavlardan önce bunu denemelisiniz.     Rahatsız edilmeyeceğiniz bir yeri tercih edin.     Rahat bir şekilde oturun. Görme artığı bulunanlar gözlerini kapatsın. Hiç bir şey düşünmemeye çalışın. Derin bir şekilde burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin.     Kasları gerin ve gevşetin.    Yüzünüzden başlayın ve ayaklarınıza doğru ilerleyin. Bu şekilde birkaç dakika içinde gevşeyebilirsiniz.    Kaygıyı kontrol et    Kaygıya neden olan olumsuz düşüncelerden ve iç konuşmalardan kurtulmaktır.         Öğrenciler sınavlar hakkında olumsuz konuşurlar ve abartılı konuşmalar yapmaya eğilimlidirler. Olumsuz düşünceler yerine yapıcı düşüncelerin sınav kaygısını azalttığı araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Önce farkında olmalısınız sonra onları yapıcı olanlarla değiştirmelisiniz.Örneğin; “Yazılım kötü geçerse ben bittim” yerine “evet bu zor bir sınav ben elimden geleni yapacağım. Düşük bir not alırsam, bir daha  iyi yapmaya çalışacağım”Bu yazılanlar, sizler için yeterli olmazsa, Okul Rehberlik Servisinde yardım isteyebileceğinizi unutmayın.                                                                                             Rehberlik Servisi  KAYNAKÇA: Taşdemir Mehmet,Verimli Ders Çalışma Teknikleri,Seminer Notları KAYNAKLAR:Baltaş Acar,Baltaş Zuhal, Stres ve Başa Çıkma Yolları,Remzi Kitap Evi,İstanbul 1993Uluğ Fevzi, Okulda Başarı,Remzi Kitapevi,İstanbul 1993,Kırşehir,1999         Şahin, N. (1998). Stresle Baş Çıkma,Olumlu Bir Yaklaşım. Türk         Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.            Hayatımı Değiştirmek İstiyorum            Tarakçı  Ahmet

2 Yorum
  1. 01 Ocak 2008
  2. 28 Mart 2010

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.