BOŞ ÖZÜRLÜ KADROLARI HAKKINDA VERİLEN SORU ÖNERGESİ VE YANITI

BOŞ ÖZÜRLÜ KADROLARI HAKKINDA VERİLEN SORU ÖNERGESİ VE YANITI

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu Boş özürlü kadrolarına yönelik soru önergesi ve bakanlığın göndermiş olduğu önerge yanıtı aşağıda sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.24.11.2009

Av. Turgut DİBEK
Kırklareli Milletvekili
Adalet Komisyonu Üyesi

Devlette bulunan 48 bin 549 özürlü kadrosunun yalnızca 10 bin 357’sinde özürlüler istihdam edilmektedir. 38 bin 192 kadro olduğu halde bu kadrolar boş tutulmaktadır.

5763 Sayılı yasaya göre 50 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin özel sektörde faaliyet gösterenlerinin çalışan sayısının yüzde 3’ü, kamu işletmesinde ise yüzde 4’ü özürlü personel olmak zorundadır. Özel sektörde 5763 sayılı yasaya uymayan işletmelere çalıştırılmayan her özürlü için, aylık 2 bin Lira ceza uygulanmaktadır.

Buna göre,

1- Yasadaki açık hükme rağmen hükümet neden kamudaki özürlü kadroları boş tutmaktadır?

2- Bu konu ile ilgili olarak bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Bakanlık olarak özürlülerin istihdamı ile ilgili yasanın açık hükmünü ne zaman uygulamaya başlayacaksınız?

3- Özürlü istihdamı şartına uymayan özel sektör işletmeleri cezayı yaptırıma uğramaktadırlar. Bugüne kadar kamuda bu zorunluluğa uymayan işletmelere herhangi bir cezayı yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa, hangi kurumlara, ne kadar ceza kesilmiştir?

Yukarıdaki soru önerisine verilen yanıt:

Soru 1: Yasadaki açık hükme rağmen hükümet neden kamudaki özürlü kadrolarım boş tutmaktadır?
Cevap 1: İŞKUR istatistikleri incelendiğinde, 2009/Ekim ayı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü açık kontenjanı 2.034, özel sektör işverenlerin ise 18.891 olduğu görülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan özürlü talepleri doğrultusunda kontenjan açıkları kapatılmakta olup, kontenjan açıklarını kapatmayan kamu işyerlerine 4857 sayılı İş Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Şöyle ki, İş Kanununun “Özünü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık” başlıklı 101 inci maddesinde; “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı durumlarda, özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 1.519.- TL (2009 yılı için belirlenen idari para cezası miktarı) para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” Hükmü bulunmaktadır.
Soru 2: Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Bakanlık olarak özürlülerin istihdamı ile ilgili yasanın açık hükmünü ne zaman uygulamaya koyacaksınız?
Cevap 2: Bakanlığımız, zorunlu özürlü istihdamının etkin şekilde uygulanabilmesi konusunda üzerine dÜşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, 2009/Kasım ayı itibariyle 23 bin 581’i özel sektörde, 360’1 kamuda olmak üzere, toplam 23 bin 94’ü özürlü vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla bir işe yerleştirilmiştir. Ayrıca, kamu-özel ayrımı yapmadan kontenjanlarını doldurmayan bütün işverenlere yönelik olarak idari para cezası kesilmekte ve bu konuda duyarlılığın artması için çalışmalar yürütülmektedir.
Soru 3: Özürlü istihdamı şartına uymayan özel sektör işletmeleri cezayı yaptırıma uğramaktadır. Bugüne kadar kamuda bu zorunluluğa uymayan işletmelere herhangi bir cezayı yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa, hangi kurumlara, ne kadar ceza kesilmiştir?
Cevap 3: Özel kesim işverenlere olduğu gibi, kontenjan açıklarını kapatmayan kamu işyerlerine de 4857 sayılı İş Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü kontenjan açığı nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarları; 2007 yılında 4.573.046,27,2008 yılında 5.198.816,00 ve 2009/Nisan ayı itibariyle 763.522,00’dir.

1 Cevap
  1. 29 Temmuz 2011

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.