Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi  

 

Oyun Terapisi Eğitimi 23-24 Şubat 2008 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Eğitim süresi 8 saat olup, katılımcılara son gün 1 saatlik bir sınav uygulanacaktır. Sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. 

Katılımcılar: 

Psikoloji, PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri ile Sosyal Hizmet Uzmanları ve Okul Öncesi Eğitimi mezunları ile son sınıf öğrencileri 

Eğitimci: Uzm.Psk.Mutlu Hacıosman ( Psikolojik Testler Derneği Genel Başkanı) 

Eğitim Yeri:  Algı Psikodrama & Psikolojik Danışmanlık Merkezi

                      Hoşdere Caddesi 146/2

                      Y.Ayrancı/ ANKARA /
Tel:  (0312) 439 90 10- 439 90 11 

 

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI  

1-Oyun Terapisti Olabilmek İçin Gereken İdeal Koşullar 

2-Oyun Terapisinin Tanımı 

3-Terapide İzlenen Yol 

4- Oyun Terapisinden Yarar Sağlayan Vakalar 

5-Oyun Terapisinin Yararları 

6- Belirtilerin Farkında Olmak 

7-Oyun Terapisi Konusunda Bilgi Sahibi Olması Gerekenler 

8- Neden Oyun Terapisi? 

9-Kum Terapisi Tedavisi Nedir?       

10- Oyun Terapisinin Öğeleri

    A- Terapist

    B- Çocuk

    C- Oyun Terapi Odası

    D- Oyuncaklar 

11-Oyun Terapisi Türleri

      A-Sınır Koyucu Oyun Terapisi

      B-Grup Oyun Terapisi  

.  C-Grup Psikoterapilerinin Amaçları 

12-Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tedavisinde Oyun Terapisi 

13-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 

14-Okullarda Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde Kullanılan Teknikler 

15-Okul Ortamında Oyun Terapisi 

16-Çocukta Oyunla Tanı Ve Tedavi (Oyun Terapisi)’De Belli Başlı Ekoller 

17-Davranışsal Oyun Terapisi 

18-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 

19-Okullarda Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde Kullanılan Teknikler 

20-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Konseptlerinin Anahtarı 

21-Psikoanalatik Oyun Terapisi 

22-Adlerian Oyun Terapisi 

23-Jungian Oyun Terapisi 

24- Adlerian Oyun Terapisi 

Yaşam Deneyimlerinin Yaratıcı Metaforlar Aracılığıyla Oyun Terapisinde Sergilenmesi 

Oyun Terapisi Vaka Örnekleri 

Oyun Terapisi İle Ortaya Çıkan Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: 

Dört Yaşındaki Bir Çocuğun Olgu Sunumu 

Marilyn S. Snow, Ed.S. JoAnna White, Ed.D. Lloyd Pilkington, M.S.Darlene Beckman, M.S

Peri Masallarının Oyun Terapisinde Kullanımı

Uzm. Psk. Mutlu Hacıosman kimdir 

1961 yılında İstanbul’da doğdu

1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı’nda psikolog olarak çalışmaya başladı. 1991-1993 yılları arasında Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Dalı’nda lisans üstü programına devam
etti ve 1993 yılı kasım ayında “Simulasyon yapan suçlularda kişilik profilinin araştırılması” adlı tezimi teslim ederek uzman psikolog olmaya hak kazandı.
2003-2005 yılları arasında ise Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Polikliniği’nde görev yaptıktan sonra 2005 yılı mayıs
ayında buradaki görevinden emekliliğe hak kazanarak ayrıldı.

Mayıs 2006 yılında Psikolojik Testler Derneği’nin kurulmasında görev aldı ve derneğin genel başkanlığına seçildi.  

Yayınları

• Rorschach Testi Nedir, Ne Değildir (Ocak 2005) Uzm. Psk. P. Mutlu Hacıosman
• Unutulmuş Evrensel Dili Anımsama Yolunda Semboller (Kasım 2006) Uzm. Psk. P. Mutlu Hacıosman
• TAT (Thematic Apperception Test) Derleme ve Vaka Örnekleri Uzm. Psk. P. Mutlu Hacıosman
• CAT (Children’s Apperception Test) ve Louisa-Duss Psikanalitik Hikayeler Testi Derleme ve Vaka Örnekleri Uzm. Psk. P. Mutlu Hacıosman
• UNUTULMUŞ EN ESKİ DİLİ ANIMSAMA YOLUNDA BİR ADIM; SEMBOLLER (Projektif Test Egitiminde İlk adim) Uzm.Psk.Mutlu Haciosman (Esenturk)
Katıldığı Bilimsel Araştırmalar

• Organik Olmayan Baş Ağrısı Vakalarının Çok Yönlü Bir Psikiyatrik Değerlendirilmesi. Dr. M. Kerem Doksat, Psk. Betül Yeler, Psk. P. Mutlu Hacıosman. Yeni
Symposium Dergisi Temmuz 1993, yıl 30, sayı 3 ayrıca III.Uluslararası Ağrı Kongresi’nde tebliğ edilmiştir (3-5 Ekim 1991, İstanbul)
• Ankilozan Spondilit ve Diabetes Mellitus teşhisi almış hastalarda SCL-90 yardımıyla ruhsal belirti tarama sonuçları. Dr. H. Cemal Kocabaşoğlu, Dr. Neşe
Kocabaşoğlu, Dr. Dilşad Sindel, Psk. Mutlu Hacıosman, Dr. Ender Karaca, Dr. Göksel Somay. Symposium dergisi, Temmuz-Ekim yıl 1993, sayı 31, sayfa 3-4
• The Relationship Between Diabetics Metabolic Control Levels and Psychiatric Symptomatology. A. Songar, N. Kocabaşoğlu, İ. Balcıoğlu, E. Karaca, C. Kocabaşoğlu,
M. Hacıosman, G. Somay. İntegrative Psychiatry An İnternational Journal for the Synthesis of Medicine and Psychiatry. Volume 9, Number 1, 1993.
• Premenstruel gerilim sendromunda prolaktin, depresyon anksiyete. Uzm. Dr. Neşe Kocabaşoğlu, Psk. Mutlu Hacıosman, Dr. Feray Karaali, Uzm. Dr. H. Cemal
Kocabaşoğlu.
• Birinci Uluslararsı Adolesan Çağı Kadın Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar Kongresi, 25-29 ekim 1992, Antalya, Türkiye.
• Mental Etkinlik Ve Hipoglisemi. Uzm. Dr. Neşe Kocabaşoğlu, Doç. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Uzm. Psk. Mutlu Hacıosman. Yeni Symposium Dergisi, yıl 1994.

1 Cevap
  1. 05 Şubat 2008

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir