Organik Tarımın Önemi

Organik Tarım

Toprak, su ve havayı kirletmeden çevreyi ve canlıların sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemine organik tarım denir. Organik tarımda çevrenin korunması ve canlıların hayatı büyük önem taşımaktadır. Organik tarımda dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır.

Organik tarım sürecinde, bitki yetiştiriciliğinde çevreye ve canlılara zarar vermeyen üretim yöntemleri tercih edilmelidir. Bu sebebten dolayı organik tarım yapılmalıdır.

Organik tarımda hedeflenen amaç ürün miktarını arttırmak değil, temiz ve kaliteli organik gıda üretiminin sürekliliğini sağlamaktır.

Artan Dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak için tarımda yapay gübreler, kimyasal ilaçlar (hormonlar), katkı maddeleri ve tarım makineleri kullanılmaktadır. Bunun sonucu ise toprakta kimyasal ve çevreye, canlılara zarar veren maddeler birikmekte. Bu yöntemle üretilen kalitesiz ürünler canlıların yaşamını tehdit etmektedir.

Bunu önlemek için de organik tarım yapılmaktadır. Organik tarım yapılırken; organik gübreler kullanılır, sıralı ekim yapılır ve bitkilerin direnci arttırılır. Bu sayede toprak, su ve hava kirletilmeden organik besinler üretilir ve canlıların hayatı korunabilir.

(İlk defa 1984 – 1985 yılında İzmir’de kuru incir ve kuru üzümde yapılmaya başlandı. Sonraları kuru kaysı ve fındık eklendi).

Organik Tarımın Amacı :

* 1- Toprağın yapısını korumak.
* 2- Çölleşmeyi önlemek.
* 3- Doğal bitki örtüsünü ve hayvanları korumak.
* 4- Tarımdan kaynaklanan her türlü kirliliği önlemek.
* 5- Toprak verimliliğini korumak.
* 6- Tarımsal ilaçların bitki, hayvan ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak.
* 7- Çok miktarda değil, yeterli ve kaliteli organik gıda üretmek.
Dünyamız zararlı gazların ve kimyasalların yüzünden sinyal vermeye başladı. Küresel olaylar gittikçe artmaya başladı. Ürünler üretilirken aşırı kâr yapma hevesi bir kenara bırakılarak, çevrenin korunması ve canlıların zarar görmemesi asıl uğraş olmalıdır.

4 Yorum
  1. 05 Şubat 2012
  2. 05 Şubat 2012
  3. 21 Şubat 2012
  4. 07 Mart 2012

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir