OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

 Bu bölümde okul öncesinde çocuğunuza/öğrencinize kazandırılacak davranışlara örnek bir tablo sunuyoruz. Sizler çocuğunuzun/öğrencinizin gelişimini yakından takip edensiniz. Eğer gelişim sıkıntısı yaşıyorsanız gecikmeden bir uzmana danışınız. Unutmayın onlar bizlerin geleceğidir… 

EYLÜL AYI

–         Sayı kavramını kavratmak.

–         Basit kavramları besimsetmek. (Büyük-küçük, uzun-kısa, şişman-zayıf)

–         El yıkama – diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak.

–         Okul kuralarını kazandırmak.

–         Servis kurallarını kazandırmak.

–         Telefon numarası ve adresini ezberlemesini sağlamak. 

EKİM AYI

–        
Büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranması gerektiğini benimsetmek.

–         Özel günlerde neler yapılması gerektiğini kavratmak.

–         Arkadaşlarıyla ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini benimsetmek.

–         Yemek sırasında uyulması gereken kuralları kavratmak.

–         Başkalarının konuşmalarını dinleme alışkanlığı kazandırmak.

–         İnce-kalın, dar-geniş, soğuk-sıcak gibi kavramları benimsetmek.

–         Düzeyine uygun olan sorumluluğu yerine getirme, alışkanlığı kazandırmak. 

KASIM AYI

–        
Toplu bulunulan yerlerde (tiyatro-sinema gibi) nasıl davranması gerektiğini benimsetmek.

–         Konuşulan konuyla ilgili kendi görüşlerini söyleme alışkanlığı kazandırmak.

–         Çevre temizliği konusunda iyi  alışkanlıklar kazandırmak.

–         Dış denetim olmadan da kurallara uygun davranma alışkanlığı kazandırmak.

–         Sesleri ayırt edebilme kavramını benimsetmek.

–         Nesneleri ayırt edebilme özelliği kazandırmak

–         Yaşına uygun davranışlar kazandırmak.

–         Çevresindeki canlılara nasıl davranması gerektiğini kazandırmak.

–         Renk kavramını benimsetmek. 

ARALIK AYI

–        
Gerektiğinde bazı araç- gereçleri ortaklaşa kullanma paylaşma alışkanlığı kazandırmak.

–         Çocuğun çeşitli faaliyetlerle yaratıcılığı geliştirmek.

–         İlk yardımla ilgili basit teknikleri öğretmek.

–         Psiko-motor gelişimini destekleyici faaliyetler uygulamak.

–         Zamanla ilgili kavramları benimsetmek.

–         Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamak.

–         Şekil kavramını benimsetmek. 

OCAK AYI

–        
Hayal gücünü geliştirmek.

–         Verilen nesneleri özelliklerine göre sıralanması kavramını benimsetmek.(Renklerine, şekillerine, boyutlarına, miktarlarına, kullanım amaçlarına,
yaşayış özelliklerine göre sınıflama)

–         Olayları oluş sırasına göre sıraya koymayı kavratmak.

–         Sağ-sol kavramını benimsetmek.

–         İnsanlara yaşa bağlı gelişim dönemlerine göre sıralama kavramını benimsetmek.

–         Zıt anlamlı kelimeleri ve anlamlarının kavratmak.

–         Duygusal gelişim ile ilgili kavramları benimsetmek.

–         Makas kullanma alışkanlığı kazandırmak. 

ŞUBAT AYI

–        
Ana ve ara renkleri benimsetmek.

–         Doğum günü ve bunun gibi özel günlerin ay ve yılını söylemesini kavratmak.

–         Basit toplama işlemlerini kavratmak.

–         Dikkatini uzun süre aynı konu üzerinde yoğunlaştırmasını sağlamak.

–         Uzun cümleler kurmasını sağlamak.

–         Haftanın günlerini ezberletmek.

–         Ayların isimlerini benimsetmek.

–         Mevsimlerin isimlerini ve özelliklerini benimsetmek. 

MART AYI

–        
Basit çıkarma işlemlerini kavratmak.

–         Benzer-farklı, parça-bütün, ilişki kurma, eksik olanı tamamlama kavramlarını benimsetmek.

–         Tahmin edebilme yeteneğini geliştirmek.

–         Drama etkinliği ile serbest düşüncelerini sağlayarak, çocukların rahatlamalarını sağlamak.

–         Cesaret kazandırıcı faaliyetlerle kendine güven duymasını sağlamak. 

NİSAN AYI

–        
cinsiyetine göre nasıl davranması gerektiğini kazandırmak.

–         Canlı-cansız, bugün-dün-yarın (zaman kavramı) gibi kavramları kazandırmak.

–         Çocuk, evde yalnız kaldığında neler yapabileceğini kavratmak.

–         Beslemenin önemini kavratmak.

–         Birinci. İkinci, üçüncü gibi kavramları benimsetmek.

–         Yarım-bütün kavramını açıklamak.

–         Oyun kurallarını benimsetmek. 

MAYIS AYI

–         Giyinip-soyunma, kıyafetlerini katlama, yatağını toplama, odasını toplama gibi iyi alışkanlıklar,

–         Annelerine basit yardımlarda bulunmalarını teşvik etmek,

–         Makas kullanma alışkanlığı geliştirmek,

–         Ödev yapma alışkanlığını kazandırma, 

HAZİRAN AYI

–         İlkokul kavramını benimsetmek,

–         Okulun yararına inandırmak,

–         Tatil kavramının ne demek olduğunu kavratmak,

–         Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırmak.

 

Örnek Tablo 2

 

 EYLÜL AYI: 

3.ve 4. HAFTA

            Selamlaşma Kavramı. Okula gelindiğinde, okuldan çıkarken, eve girince, çıkınca, biri gelince, karşılaşınca selam vermenin gerekliliği. Çeşitli
vesilelerle selam örneği. 

EKİM AYI: 

1.ve 2. HAFTA

            Büyüklere saygı gösterme, küçüklere sevgili olma.

            Anne, babanın önemini açıklama, sözlerini dinleme, kardeşleri sevme, iyilikte bulunma. 

3. ve 4. HAFTA            

Arkadaşlarıyla iyi geçinme, arkadaş edinme.

            Sınıfta yeni arkadaşlarla dostluk kurma, iyi geçinmenin önemi, dostluk arkadaşlığın güzelliği.  

KASIM AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Öğretmenlere sevgi ve saygı duyma.

            Öğretmenin önemi, bilgiler öğretmesi, ona şükranlar sunmanın yolları, saygılı ve sevgili olmanın önemi.(Öğretmenim şarkısı) 

3.ve 4.HAFTA

            Ülke-Bayrak sevgisini aşılama

            Türkiye’mizi Bayrağımızı sevmenin önemi. İstiklâl Marşının hangi güçlüklerle elde edildiği, bayrağımızın temsil ettiklerinin açıklanması.(Bayrak
Marşı ve şiirlerin )

ARALIK AYI:

1.ve 2. HAFTA

İnsan sevgisini aşılama

İnsan sevgisinin paylaşmanın dostluğun güzelliği.

Mutlulukların insanlarla paylaşılınca güzel olduğunun açıklanması. 

3.ve 4.HAFTA           

Tüm canlıları ayırt etmeden sevmenin önemi.

            Bitki, hayvan gibi canlıları da sevmek ve korumak gerektiğini açıklama.(Kırmızı başlıklı kız çizgi filmini izletme) 

OCAK AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Özel günlerin, bayramların önemini belirtme.

Bazı özel günler ve bayramlarda el öpme, iyi dileklerde bulunma, vb. davranışlara dikkat çekme.(Bayramlarda küçük hediyeler verme) 

3.ve 4.HAFTA           

İnsanları hoş görmenin önemi. Affetmenin güzelliği, hoşgörü ortamının mutluluğu, insanlarla güzel geçinmenin gerekliliği.    

ŞUBAT AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Yardıma ihtiyacı olanlara yardımda bulunma.

            Anne babaya yardımdan başlayarak, uzaklarda afet savaş vb. nedenlerle muzdarip olanlara da yardım elini uzatmak. 

3.ve 4.HAFTA           

Hediyeleşmenin önemini belirtme.

            Özel gün ve bayramlarda hediyeleşmenin güzelliği, insanlar arsında hediyenin dostluğu pekiştirmesinin açıklanması. 

MART AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Arkadaşlarla işbirliğinde bulunmanın güzelliği.

            İşbirliğini önemi, yardımlaşmanın gerekliliği, birlikte yapılan işlerin daha kolay biteceği.(Bir elin nesi var, iki elin sesi var) 

3.ve 4.HAFTA           

Yaşlılara sevgi duyma.

            Yaşlıların gönüllerini almak için, huzur evine gezi düzenleme, onlara küçük hediyeler sunma, onları eğlendirmek için bir program hazırlama. 

NİSAN AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu açıklama.

            Yalancı kimselerin sözlerine kimsenin değer vermeyeceği, yalanlarının er geç çıkacağını söyleme.(Yalancının öyküsünü anlatma- Pinokyo hikayesini
okuma) 

3.ve 4.HAFTA

            Türk çocuğu olmaktan gurur duyma.

            Türkiye de yaşamaktan ve Türk çocuğu olmaktan gurur duyma, çocuk bayramına sahip olmanın güzelliği.

MAYIS AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Dürüst ve açık sözlü olmanın gerekliliği.

            Dürüst olmanın güzelliği ve dürüst insanların kolay dost edineceğini açıklama. 

3.ve 4.HAFTA           

Tasarrufu öğretme.

            Tutumlu olmanın gerekliliğini açıklama.(Damlaya damlaya göl olur.) sözünü açıklama.         

HAZİRAN AYI:

1.ve 2. HAFTA

            Vakti boşa geçirmemenin önemi.

            Hiçbir zaman boş bir şekilde geçirmemek gerektiği, her an kendine iş bulmanın güzelliği.

3.ve 4.HAFTA

            Tatil boyunca arkadaşlarını telefon, mektup vb. yollarla aramanın, sormanın gerekliliği.

            Dostluğu, arkadaşlığı pekiştirmek açısından telefon, mektup vb. yöntemlerin önemini açıklama.  

                        Yukarıda aylara bölünmüş şekilde açıklanmış kavramlar ve davranışların yanı sıra, öğretmen gününün mana ve önemine veya yaşanan
olayların durumuna göre, fırsat eğitiminde bulunmalı, zikredilen hususların yanı sıra kazandırılabilecek diğer güzel davranışlar da eklenmelidir.

4 Yorum
  1. 20 Ekim 2008
  2. 10 Mart 2009
  3. 19 Mart 2011
  4. 22 Eylül 2016

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir