Mustafa Kemal Ve Çanakkale Savaşları

MUSTAFA KEMAL VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Birinci Dünya Savaşı henüz başlamamışken,Alman general Liman Von Sanders’in başkanlığında Türkiye’ye askeri modernize etmek için bir uzman heyet gelir. Bu Çanakkale ve İstanbul Boğazını kendi insiyatifi altında tutmak isteyen bir tutumdur. Almanya’nın bu stratejik hedefine İngiltere,Fransa,Rusya karşıdır. Bu durumu şiddetle protesto ederler. Türkiye’nin tarafsız kalmasını isterler. Fakat Enver Paşa tarafsız kalma karşılığında Yunanistan’dan toprak talep eder. “Ordu benim emrimdedir. Benim istediğimden başkasını kabul etmem” der.

Osmanlının Meşrutiyet Döneminde iki çeşit emperyalizm ideolojisi ortaya çıkmıştır. Pan – İslamizm ,Pan- Turanizm. Enver Paşa Pan- İslamistir. Halifenin fetfasını alınca bütün Müslümanları ayaklandıracağını sanır.

Alman gemileri Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul’a gelmişlerdir . Bu gemilerin Osmanlı’ya satıldığı yalanını uydurmuşlardır. Oysa geminin mürettebatı Almandır. Kendilerini kamufle etmek için başlarına fes giymişlerdir. Sadrazam Talat Paşa Almanya ile hareket edersek savaşı kazanırız düşüncesindedir. Aslında Osmanlı Hükümeti kendisine saldırılmadıkça eline silah almaması gereken kötü bir pozisyondadır. Enver Paşa’nın tek bir dayanağı vardır o da Almanya dır.Savaş bir oldu bittiye getirilmiş , Alman savaş gemileri ve kumandanlar başlarında feslerle Karadeniz e çıkarak ,Odesa’yı bombalamıştır.

Mustafa Kemal o günlerde Sofya’da ateşedir. Bu durumu protesto eden,yanlış iş yapıldığını anlatan yazılar yazar. Türk Ordusunun ,bu uğurda ne pahasına olursa olsun kanını dökmeye hazırlandığı bir sırada , o, Sofya’da kordiplomatik bir protokolle rahat salonlarda oturamayacağını Çankaya Hatıralarında anlatır.

Başkumandanlıktan rütbesine uygun görev ister. Cevap olumsuz gelir. Ama o kararlıdır. Vatanın savunmasıyla ilgili görevden daha önemli bir görev olamayacağı düşüncesindedir der mektubunda. Uzun müddet cevap gelmez. Bu bekleme döneminde Mustafa Kemal eşyalarını toplar,gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılmaya karar verir.

Neden sonra 19 cu tümen komutanlığına tayin olduğu haberini alır. Fakat 19 cu tümen bir türlü bulunamaz. Böyle bir tümenin olmadığı ortaya çıkar. İşte bu çelişkiyi gidermek ve 19 cu tümenin varlığı ile ilgili bilgi almak için Alman General Liman Von Sanders ile tanışır.

Gelibolu’da bulunan 3 üncü kolordu yeni bir tümen kurmayı tasarlamıştır. Tekirdağ’da bir ay uğraşarak tümenini kendisi hazırlayan Mustafa Kemal,kuvvetleriyle Gelibolu Yarım Adasında Maydos Bölgesine geçer.( 25 Şubat 1915 )

Düşman, 18 Mart deniz savaşlarında başarısız olur. Bu nedenle karadan çıkarma yapmak üzere boğaz dışındaki adalara yığınak yapar. Yeni kuvvetler getiren düşman ,Conkbayırı –Kocaçimen hattına saldırıp,buraları aldıktan sonra Karatepe-Maydos hattına ilerleyerek,Türk Ordusunun İstanbul ile bağını kesmek,geri kalan kuvvetlerle Anafartalara çıkarak bölgeyi harekat üssü yapmak ister.

6-7 Ağustos gecesi Arıburnu kuzeyine ve Anafartalara çıkarma başlar. Arıburnundan 20.000 kişilik bir kuvvet Kocaçimen i almak için ilerler. Buradan üç kolla Conkbayırı kuzeyine doğru yürür. 7 Ağustos sabahı Conkbayırı-Kocaçimen bölgesinde ciddi bir tehlike baş gösterir. Burası düşmanın eline geçerse,Gelibolu yarımadası düşebilecektir. Buraya en yakın konumda Mustafa Kemal vardır. Yardım gelinceye kadar elindeki son yedek kuvvetini de Conkbayırına göndererek ,burasını 7 ağustosa kadar elinde tutar. Durumun çok kırıtik olduğunu gören Mustafa Kemal,sevk ve idarenin tek elde olması gerektiğine inanarak Enver Paşa’yı arar fakat ulaşamaz. Karargahı Yalova’da olan Liman Von Sanders,telefonla Mustafa Kemali arar. diye sorar. Mustafa Kemal der. Von Sanders < Çok gelmez mi? >der. Mustafa Kemal < Az bile gelir> diye yanıtlar ve telefonu kapatır.

8-9 Ağustos gecesi Anafartalar Gurubu kumandanlığına tayin edildiği bildirilir. Mustafa Kemal daha sonra hatıralarında bu sorumluluğu alma nedeni olarak. “Vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar almıştım” der ve askerine ,”Şu iyi bilinsin ki bize düşen namus görevini yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur. Rahat uyku aramanın,bu rahattan yalnız kendinizi değil bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalmasıyla sonuçlanacağını hepinize hatırlatırım.” der.

Çanakkale Savaşları,Mustafa Kemal’in askeri dehası ,yüksek karakteri,liderlik vasfı ve onun öncülüğünde Mehmetçiğin iman gücü ,bağımsızlık aşkı ile kazanılmıştır. Çanakkale Savaşları İstiklal Savaşımızın başlangıcı olmuştur. Savaşın kazanılması moral gücünü arttırmış,Türk’ün asla yenilmeyeceğini bütün dünyaya ispatlamıştır.

Çanakkale Savaşları milli bir uyanıştır. Burada akan kan Türkiye Cumhuriyetinin temelindeki harçta vardır. Toprağın her karesi şehitlerimizin kemikleri ve kanlarıyla sulanmıştır.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak,
Bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver,bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

5 Yorum
  1. 20 Şubat 2014
  2. 06 Mart 2014
  3. 30 Mart 2015
  4. 26 Şubat 2016
  5. 26 Şubat 2016

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir