MÎLLÎ EĞİTİM VAKFI KURULUŞ GÜNÜ

MÎLLÎ EĞİTİM VAKFI KURULUŞ GÜNÜ

(19 Şubat)

Ülkelerin eğitim öğretime önem vererek bilim ve teknolojide ilerlediklerini biliyoruz. Bütçelerinden en büyük kaynağı eğitim öğretim için ayıran ülkeler, çağdaş dünyada en iyi yeri alabilmişlerdir.

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı; yeni okullar açma ve bu okulları çağımıza uygun araç ve gereçlerle donatma gereksinimini ön plâna çıkarmıştır. Bu görevi Millî Eğitim Bakanlığı üstlenmiştir. Ancak devlet bütçesinden alınan kaynaklar, eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesine yeterli olmamaktadır.

Kalkınmanın, çağdaş ülkeler düzeyine ulaşmanın, eğitim öğretime önem vererek mümkün olacağını gören vatandaşlarımız, 1980 yılında Kendi okulunu kendin yap- kampanyasını başlattı. Bu kampanyaya binlerce vatandaşımız katıldı. Bu olumlu çalışmaların plânlı bir şekilde sürekliliğini sağlamak amacıyla, 19 Şubat 1981 tarihinde Millî Eğitim Vakfı kuruldu.

Millî Eğitim Vakfı, eğitim öğretime katkıda bulunmak isteyen vatandaşların ve kuruluşların bağış ve yardımları ile;
* Millî Eğitimimizin gelişmesi için araştırmalar yapar, projeler üretir.
* Ülkemizde eğitim kurumlarının çoğalmasına yardım eder.
* Eğitim öğretim kurumlarının çağımıza uygun araç gereç gereksinimlerini karşılama çalışmaları yapar.

Millî Eğitim Vakfı kuruluş günü olan 19 Şubatta, vakfın çalışmaları anlatılır. Vatandaşlarımızın vakıf çalışmalarına katılımını sağlamak için özendirici programlar yapılır. Okullarımızda, Millî Eğitim Vakfı kolları kurularak amacına uygun çalışmalarını sürdürür. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilere eğitimin önemi anlatılır.

1 Cevap
  1. 13 Mayıs 2014

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.