Meslekler Hakkında Bilgi Verme İşleminin Amaçları

Meslekler Hakkında Bilgi Verme İşleminin Amaçları:
 1. Her öğrenciye, ilgi duyduğu ve yönelmeyi düşündüğü mesleğin, kendisince bilinmeyen yönleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
 2. Öğrenciye, varlığından haberdar olmadığı ya da hakkında yanlış ve eksik bilgi sahibi olduğu meslekleri tanıtmak ve böylece onun görüş ve alanını genişletip daha zengin bir seçenek grubu arasından seçimi yapmasına yardımcı olmak.


 3. Öğrencilere çeşitli mesleklere karşı kalıplaşmış inanış  ve ön yargılarını eleştirme alışkanlığı kazandırmak.
 4. Topluma yararlı ve kişinin kendini gerçekleştirmesine olanak veren her mesleğin saygıya değer olduğu görüşüne erişmesinde öğrenciye yardımcı olmak.BİR MESLEK HAKKINDA NELER BİLMELİ?
 Bir meslek hakkında bilinmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Meslek mensuplarının yaptığı başlıca etkinlikler: Yapılan tipik iş nedir? Bu işte çalışan insanların yapmak zorunda olduğu ne gibi etkinlikler vardır? Birinci derecede insanlarla mı, yoksa nesnelerle mi meşgul olunmaktadır. İşin, hoş olan ve hoş olmayan, hafif ve ağır olan yanları, çalışanların yüklenmek zorunda olduğu başlıca sorumluluklar nelerdir. Ne çeşit alet, araç ve gereç kullanılmaktadır? Konuşma, atlama, eğilme, ayakta durma, denge sağlama, tırmanma, diz çökme, oturma, kaldırma, atma, itme, çıkma,  işitme vb etkinliklerden hangilerini yapma zorunluluğu vardır? İş gezisi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ne zaman ve nereye?

 2. Çalışma ortamı: İş nasıl bir ortamda yürütülmektedir? (Soğuk, sıcak, rutubetli, kuru, yaş, tozlu, kirli, gürültülü). İş, içerde mi, yoksa dışarda mı yapılmaktadır? Çalışan kimse, ani sıcaklık değişmelerine, rahatsız edici kokulara, mekanik titreşimlere, yanma ve elektrik şoklarına, patlamalara, zehirlenmelere maruz kalabilir mi?
Mesleğe özgü hastalıklar var mıdır? Çalışma yerinde aydınlatma, ısıtma ve havalandırma yeterli midir? Başka insanlarla birlikte mi, yoksa yalnız mı çalışılmaktadır? Başka insanlarla çalışılıyorsa, kişilerin birbirleri ile ilişkisi nasıldır?
 3. Çalışma koşulları: Günlük çalışma süresi ne kadardır?  Gece, hafta tatili ve bayram nöbetleri var mıdır? Varsa, süresi sıklığı nedir? Yaz tatili, sömestr tatili var mıdır? Varsa süresi? Çalışma ömrü ne kadardır? (Yani kaç yaşında emekli olunur?) Mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler, başka bir alanda da geçerli olabilir mi?
 4. Çalışanlarda aranan nitelikler: 
 Yaş: İşe kabul edilebilmek için istenen en küçük ve en büyük yaş düzeyi nedir?
 Boy ve ağırlık: En az ve en çok boy ve ağırlık kaydı var mıdır? İşitme, görme, koku alma keskinliği, renk körlüğü olmaması, beden gücü gibi fiziksel koşullar aranmakta mıdır?
 Yetenekler: En fazla ve en az zihin gücü düzeyi nedir? Mekanik, sayısal yetenekler, parmak becerisi, sesleri ayırt edebilme, tepki hızı gibi yetenekler gerekli midir?
 5. Mesleğe hazırlanma: Mesleğe girebilmek için gerekli olan kaçınılmaz ve istenen hazırlık düzeyi nedir? (Çıraklık, kurs, staj gerekli midir?) Mesleğe hazırlayan okullar hangileridir? Bu okullara nasıl girilir, eğitim süresi kaç yıldır? Bu okullara girebilmek için bireyin nasıl bir ön hazırlığa sahip olması gerekir?
 6. İlk işe giriş: İlk işe girme nasıl olmaktadır? (Sınavla, doğrudan doğruya dilekçe ile başvurarak, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile vb) Kişinin kendi işini kurması gerekiyorsa en az ne kadar sermaye gerekir?
 7. Meslekte ilerleme: İlerleme olanağı ne kadardır? Ne kadar süre ve ne miktar bir hizmet için eğitimi gereklidir?
 8. Kazanç: Haftalık, aylık veya yıllık, güvenilir kazanç miktarı ne kadardır? Kazanç dağılımında, ortalama değer nedir? Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, kazanç yönünden farklılık var mıdır? Emeklilik maaş ve ikramiyesi ortalama ne kadardır?
 9. Meslek mensuplarının bağlı oldukları oda ve sendikalar: Mesleğe girmeyi ve meslek üyelerinin etkinliklerini denetleyen oda ve dernekler, haklarını gözeten sendikalar var mıdır? Varsa giriş koşulları nelerdir?

2 Yorum
  1. 22 Mayıs 2009
  2. 11 Aralık 2010

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.