İSTENMEYEN DAVRANIŞIN OLUŞMASINDAKİ ETMENLER – AİLE

İSTENMEYEN DAVRANIŞIN OLUŞMASINDAKİ ETMENLER
(Aileden kaynaklanan etmenler)

Çocuklarımızı yetiştirirken bir çok konuya dikkat etmeye çalışırız. Elimizden geldiği kadarıyla onların, davranışlarının düzeyli, istendik davranışlarla oluşmasına özen gösteririz. Ancak her şeye rağmen çocuklarda istenmedik davranışlar oluşur. Çocuklardaki istenmedik davranışların nedenleri üzerinde duracak olursak aşağıdaki tablo ortaya çıkacaktır.

A- AİLEDEN KAYNAKLANAN ETMENLER

Ailenin Çocuğa Yeterli İlgi Göstermemesi
İlgi eksikliği yaşayan çocuklar, anne-babalarını meşgul etmezlerse, onlar tarafından ihmal edildiklerini, kendilerin önem verilmediğini düşünürler. İlgiyi üzerlerine çekmek için sürekli olarak istenmeyen davranışlarda bulunurlar. Aynı amaçla benzer davranışları sınıfta da yapmaya başlar; sınıf düzeninin bozulmasına neden olur. Öğretmen öğrencisinin bu davranışının evde benimsediği bir yöntem olduğunu anlayamazsa, aynı yanlışa düşerek öğrencisine sadece istenmeyen davranışından sonra ilgi gösterir.

Evde Sıkı Kontrol
Çocuklarının tüm bağımsız düşünce ve davranışlarını bastırmaya çalışan ailelerin bu tutumu; çocuğun kendisi ve çevresindekilerle çatışma yaşamasına neden olur. Çocuğun özgürlük isteği ve ailesinin sıkı kontrolü arasındaki çatışma, isyan duygusunun oluşmasına neden olabilmektedir. Evdeki isyan sınıf ve diğer sosyal ortamlarda da kendini gösterir. Böylelikle öğrenci sınıf kurallarına, öğretmenine ve arkadaşlarına karşı gelme eğilimi içine girer.

Aile İçi Sorunlar
Şiddetli geçimsizlik, aile içi tartışmalar, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle boşanma oranının giderek arttığı görülmektedir. Çocuk anne ve babanın birlikte yaşadığı normal aile ortamından uzak kalmaktadır. Bu çocukların daha sık okul değiştirdikleri, okul becerilerinin düşük olduğu ve okulu terk etme oranının arttığı görülmektedir.

Kuşak Çatışması
Anne-babalar çocuklarının kendi yaşadıkları dünyanın çocukluk ve gençliğine uygun davranmalarını isterler. Özellikle ergenlik dönemine giren çocuklarıyla şiddetli çatışmalar olabilir. Anne-babalar bu çatışmaları çocuğun kaybedip kendilerinin kazanacağı biçimde çözerler.

Ailenin Ekonomik Durumu
Ekonomik durumu kötü olan bir öğrenci, eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekebilir. Yoksunluk duyan öğrenci yanındaki arkadaşının herhangi bir şeyini çalabilir ya da bir eşyasına zarar verebilir. Bu öğrenciler maddi olanakları iyi olan öğrencilere karşı kin duyabilirler.

Ailenin Eğitim Düzeyi
Eğitim düzeyi düşük olan aileler, çocuklarının öğrenme yaşamını izlemekte zorlanabilirler. Çocuğunu okula kaydedip mezun oluncaya kadar okula uğramayan aileler bulunmaktadır.

1 Cevap
  1. 31 Mayıs 2013

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir