İŞARET DİLİ TERCÜMANLARINA SERTİFİKA

İşaret Dili Tercümanları İçin Ülke Genelinde Ortak Tek Bir Sertifika

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destekleri ve Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanarak kullanıma sunulan Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün ardından, işitme engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan alanlarda iletişim ihtiyacını gidermek için bir hizmet daha sunuluyor.

İşaret dili alanında farklı uygulamaların neden olduğu karışıklığın önlenmesi ve Türk İşaret Dili Sisteminin tek bir dil olarak ülke genelinde yayılmasının sağlanması amacıyla yola çıkılan süreçte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katkı ve destekleriyle farklı kurumlardan belgesi olan İşaret Dili Tercümanlarının ülke genelinde geçerli bir sertifika edinebilmeleri için önemli bir adım atılıyor.

Ortak Tek Bir Sertifika İçin Ortak Tek Bir Sınav

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’de ki kapıları açılan işaret dili tercümanlığı mesleğine yönelik kadrolaşma yolunda yeni bir adım olan tek kurum tek sertifika çalışmasıyla şimdiye kadar yaşanan sorunların büyük ölçüde aşılması bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan alanlarda işitme ve konuşma özürlü kişilerin iletişim ağını genişletip, iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla ülkemizde mesleki kadroya ilk defa kapılarını açmış olan Bakanlığımız gelişmekte olan işaret dili tercümanlığı mesleğinde farklı kurum ve kuruluşlarca verilen sertifikaların neden olduğu karışıklığın giderilmesi ve bu alanda standartlaşmaya girilebilmesi yolunda yeni bir adım olan Bakanlık Onaylı İşaret Dili Tercümanı Sertifikası Sınavına son başvuru tarihi 21 Eylül 2012 Cuma günü olarak belirlendi.

Çeşitli derecelerde işitme engeli olan bireylerin kendi aralarında ve toplumla olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı, belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerinde kullanıldığı görsel bir dil olan işaret dilinin eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esaslar doğrultusunda bu alandaki yetersizliği gidermek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destekleri ve Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan içerisinde 1870 işaret bulunan Türkiye’nin ilk resmi Türk İşaret Dili Sözlüğü’yle bir ilki gerçekleştiren bakanlığımız çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Adaylar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden Başvurularını Gerçekleştirecekler

Ülke genelinde Bakanlık ya da diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslara katılıp Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikası almış olup 21 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar illerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuran adaylar Bakanlık tarafından başvuruların değerlendirilmesinin ardından, tarihi daha sonra belirlenecek olan Türk İşaret Dili Tercümanı sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve kanunun yetkili kıldığı işitme engelliler federasyonunun yürüttüğü, işitme özürlü dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarını desteklemek, işaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, Türk İşaret Dili sistemini oluşturmak, İşaret Dili Tercümanı ile öğreticilerini yetiştirerek, bu konuda farklı uygulamaları önlemek ve usul ve esasları düzenlemek amacına istinaden değiştirilen İşaret Dili Tercümanlığı Yönetmeliği 21 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikası almış olanların bu maddenin yayımından itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlığa başvurmaları halinde yapılacak sınavda yeterlilik gösterenlere Bakanlık onaylı “İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası” verilmesi hükme bağlanmıştır.

Son Başvuru: 21 Eylül 2012

Bakanlıkça yapılacak sınava katılmak isteyen ve ülke genelinde Bakanlık ya da diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikası almış olanlar 21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar;

1- Bakanlık yada diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikalarının noter onaylı suretleri,

2- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- İkametgâh belgesi,

4- Öğrenim durumunu gösteren diploma veya belgenin noter tasdikli sureti,

5- Bakanlık onaylı İşaret Dili Tercümanı Sertifikası almak üzere sınava girmek istediğine dair dilekçe ile illerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav Bir Defaya Mahsus Açılacak

Gelen başvuruların incelenip değerlendirilmesinden sonra adaylar Bakanlıkça duyurulacak ve daha sonra belirlenecek bir tarihte sınava alınacaklardır. Sınavda başarı gösterenlere Bakanlık onaylı “İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası” verilecektir.

Türkiye’de farklı kurum veya sivil toplum kuruluşlarınca açılmış olan kurslara katılarak alınan eğitim neticesinde İşaret Dili Tercümanı belgesi veya sertifikası edinen işaret dili tercümanları adaylarına bir defaya mahsus tanınacak olan bu sınav fırsatıyla; hem İşaret dili alanında farklı uygulamaların neden olduğu karışıklığın önlenmesi ve Türk işaret dili sisteminin tek bir dil olarak ülke genelinde yayılmasının sağlanması amacıyla başlatılan süreçte bir adım daha ileri gidilmiş olunacak, hem de alanda yetkin, becerikli, yeterli bilgi ve belgeye sahip adayların ülke genelinde geçerli bir sertifika edinebilmeleri sağlanacaktır.

Kamu hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulan işaret dili tercümanı istihdamının da önünü açacak olan düzenleme ile bir yandan kamu kurumlarının erişilebilirliklerine büyük katkı sağlanmış olunacak, bir yandan da işitme engelli vatandaşların kamu hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak.

4 Yorum
  1. 09 Aralık 2012
  2. 20 Haziran 2014
  3. 12 Mart 2015
  4. 01 Mart 2019

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir