İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA KAYIT VE NAKİLLER

İlköğretim Kurumlarında Kayıt ve Nakiller

2013-2014 eğitim öğretim yılı için ülkemizdeki bütün resmî ilkokulların birinci sınıflarına ve bütün resmî ortaokulların beşinci sınıflarına öğrenci kayıtları; Bakanlığımız tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılmıştır. Kayıtlara ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Doğum tarihleri 2008 Nisan-Eyliil aylarında bulunan ve dolayısıyla kayıtları veli isteğine bağlı çocuklar da ikametgâhlarına en uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen Velilerimizin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacaktır. Okul yöneticileri ilkokul aday kayıt ekranında yer alan bu yaş grubundaki çocukları veli isteği dışında kesin kayda dönüştiirmeyecektir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları (2008 Ocak-Mart doğumlular), velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları (2007 Ekim- Aralık doğumlular) ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir. Bu şekilde anasınıfına gönderilecek çocukların kayıtlarına öncelik verilecektir.

2. Özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına adrese dayalı kayıt işlemi yapılamadığından, e-okul kayıt/nakil işlemleri açıldığında, çocuklarını özel okul, konservatuar veya imam hatip ortaokullarına kaydettirmek isteyen velilerin doğrudan bu okullara başvurmaları yeterli olacaktır. Bu okulların yöneticileri, başvuran velilerimize gerekli kolaylıkları sağlayacak, 1 inci ve 5 inci sınıf öğrencilerinin kayıtlarında, e-okul aday kayıt ekranından öğrencinin T.C. kimlik numarasını girip kaydettiğinde söz konusu öğrenciler resmî okulların aday kayıt ekranlarından otomatik olarak silinecektir.

3. Görev yeri değişen kamu görevlileri ile diğer vatandaşlarımızın adres değişiklikleri yıl boyunca olabilecektir. Kesin kayıtlar yapılırken e-okul tarafından adres kontrolü yapılmaktadır. Bir çocuk aday kayıt ekranında varsa ve adresi daha sonra değişmişse o okula kesin kayıt yapılamayacaktır. Diğer taraftan adresi bir okulun kayıt bölgesine taşınmış ancak o okulun aday kayıt ekranında görünmüyorsa çocuk bu okula aday kayıt ekle ekranından kayıt edilebilecektir. Ayrıca veliden ek herhangi (kira sözleşmesi, elektrik, su faturası, bağış makbuzu gibi) bir belge istenmeyecektir.

4. Yurt dışından gelme, nüfus cüzdanının yeni çıkartılması gibi nedenlerle adres bilgileri velileri tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işletilmemiş çocukların aday kayıtları hiçbir okula çıkmamaktadır. Bu durumda olup da okula müracaat eden veliler öncelikle il/ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirilecek kayıt sorunu devam ediyorsa çocuğun adresinin uygun okulla ilişkilendirilmesi il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonuna bildirilecektir. İl/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları çalışmalarını sürekli devam ettirecek, sehven adrese yakın okul yerine uzak okul eşleştirilmişse e-okul, ilkokul/ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranından düzeltme yapılacak, e-okul kayıt bölgesi belirlenmemiş adresler ekranı kontrol edilerek adres havuzunda ilişkilendirilmeyen hiçbir adres bırakılmayacaktır. Bakanlığımız tarafından belirli aralıklarla MERNİS adres değişiklikleri giincellenecektir.

5. İlkokul ve ortaokulun aynı binada sabahçı öğlenci olarak devam ettiği okullar ile kademeli ortaokul olan okullardaki 4 üncü sınıfı tamamlayan öğrencilerden adres nedeniyle farklı ortaokula kaydı çıkanlar kontenjan olması durumunda 4 üncü sınıfta öğrenim gördüğü okulun ortaokuluna devam edebilecektir. Okul yöneticileri bu durumdaki öğrencileri e-okul aday kayıt ekranından kayıt edebilecektir. Bu şekilde kayıt edilen öğrenciler adresiyle uyumlu ortaokulun aday kayıt ekranından otomatik olarak silinecektir. Diğer taraftan kademeli olarak ilkokul/ortaokul olan okulların ilkokul/ortaokul kısmındaki ara sınıf öğrencilerinin velilerinin istemesi halinde nakilleri, ikamete uygun müstakil ilkokul/ortaokula 2 yıl beklenilmeksizin yapılabilecektir.

6. Yurt dışında yaşayan ve yerleşim yeri adresi yurt dışı, diğer adres bilgisi yurt içi olan vatandaşlarımızın çocuklarının kayıtları sistem tarafından diğer adres bilgisine göre yapılacaktır.

7. Parçalanmış ailelerden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ‘e kayıtlı ve kadın konukevlerinde kalan vatandaşlarımızın çocukları hakkında kesinleşmiş veya geçici velayet kararı ile eğitim tedbir kararı açıkça yazılı olanların kayıt ve nakilleri ŞÖNİM bilgilerine göre yapılacaktır.

8. Yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, cezaevi ve öğrenci yurdu gibi yerler diğer adres olarak kaydedilmekte olup buralarda kalan ve ergin olmayan çocukların kayıt ve nakillerinde diğer adres bilgisi dikkate alınacaktır. Ayrıca koruyucu aileye verilmiş öğrencilerin kayıt ve nakillerinde de koruyucu ailenin yerleşim yeri adres bilgisi esas alınacaktır.

9. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile aziz şehitlerimizin ve muharip gazilerimizin istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde çocuklarının nakilleri, istedikleri resmî okula yapılacaktır.

10. İlgi Yönetmeliğin 17/f maddesi kapsamında sınıf mevcutları 35’i geçmeyecek şekilde kayıt alanı dışından öğrenci alınabilecektir. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili olarak;
• Her ikisi de çalışan anne babaların çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda çocuklarının anne veya babadan birinin çalıştığı yere yakın okula,
• Farklı okullarda öğrenim gören kardeşlerin birlikte öğrenim görecekleri okula,
• Eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okula çocuklarının nakilleri yapılabilecektir. Nakiller, Bakanlığımız Bilgi İşlem Grup Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi tarafından elektronik ortamda kayıt altına alınmakta ve log bilgileri tutulmakta olup mevzuat dışı uygulama yapan okulların yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

11. Velilerimizden herhangi bir ad altında zorunlu bağış talep edilmeyecek, tüm işlemler öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları üzerinden yapılacak, kırtasiyecilik ve bürokrasiyi artırıcı çalışmalar yapılmayacaktır.

Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime başlamaları için gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını rica ederim.

YusufTEKİN Bakan a. Müsteşar

Ayrıntılı bilgi için: Galip GÜLMEZ
Tel: (0 312) 413 15 74
Faks: (0312)417 71 05

Rehber Öğretmen.biz sayfası olarak Tüm öğrenci, öğretmen, velilerimize iyi bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

www.rehberogretmen.biz

1 Cevap
  1. 02 Haziran 2014

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir