Hedef ve davranışlar bilişsel alanın bilgiArşiv

SUNUS YOLUYLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 SUNUS YOLUYLA ÖĞRETİM Sunuş yoluyla öğretim, açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla, kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur. Sunuş yoluyla öğretme, bilgilerin çok dikkatli bir şekilde düzenlenmiş ve öğrenci tarafından alınmaya hazır bir durumda verilmesi sürecidir.   Bu yaklaşımda, işlenen derste bilgiyi sağlayan, genellemeleri ve Devamını Oku..