EGZOFTALMUS GÖZ BÜYÜMESİ NEDİR

Ekzoftalmus (Egzoftalmus) Nedir?

Ekzoftalmus; göz küresinin öne doğru (göz büyümesi) yer değiştirmesidir.

Risk faktörleri: Göz küresinin arkasında yerleşimli iyi ya da kötü huylu kitleler ekzoftalmusa neden olabilirler. Bu lezyonlar inflamatuar (yangıya bağlı), kistik, damar­sal ya da tümör kaynaklı olabilir. Her iki gözde ekzoftalmus görülmesi genellikle sis­temik (vücudu yaygın olarak tutan) bir has­talığın belirtisidir. Bu durum en sık Graves hastalığında görülür.

Graves hastalığı tiroid bezinin tamamından tiroid hormonlarının aşırı miktarda salgılanmasıyla (hipertiroidi) oluşan bir bo­zukluktur. Genellikle 40 ile 50 yaşlarında daha sıktır. Kadınlarda daha sık olarak gö­rülür.

Belirti ve bulgular:

Hastaya yukarıdan ve yandan bakıldığı zaman göz küresinin öne yer değiştirdiği görülür. Kapakların gözü tamamen kapatabildiği durumlarda genel­de başka bir şikayete yol açmaz. Kapakla­rın gözü kapatamadığı durumlarda ise kor­nea tabakası zarar görebilir. Buna bağlı ola­rak gözlerde kızarıklık, yanma, batma gibi şikayetler oluşabilir. İleri durumlarda kor­nea tabakasında opaklaşma (matlaşma, katarakt) ola­bilir ve körlüğe kadar gidebilir.

Tanı:

Hertel ekzoftalmometresi denilen öl­çüm ile tanı konur. Okunan değerlerin 20 mm’nin üzerinde olması ekzoftalmusa işa­ret eder. İki göz arasında 2 mm’nin üzerin­de bir fark bulunması mutlak değer ne olursa olsun şüphe ile karşılanmalıdır. Gra­ves hastalığını araştırmak amacıyla tiroid hormon testlerine (TSH) bakılmalıdır. Gözün bilgisayarlı tomografisi (BT) ve manyetik rezonans (MRG) incelemesi altta yatan hastalığın tespiti için kullanılabi­lir.

Tedavi:

Ekzoftalmusa neden olan hastalığa bağlı olarak tedavi değişir. Kitle varlığında cerrahi gerekmektedir. Graves hastalığında ileri derece ekzoftalmus durumunda siste­mik (tüm vücutta etki gösterecek şekilde) steroidler (kortizonlu ilaçlar), radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi tedavi uygulanabilir.

1 Cevap
  1. 29 Aralık 2018

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.