ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

Çocuklarda, okul çağıyla birlikte bilişsel olarak somut işlemler dönemi başlar. Somut düşünce, duyu organlarıyla algılanabilen, eşyalar ve olaylar üzerinde çok boyutlu ve mantıki olan bir düşünce biçimidir. Çocuk, artık birden fazla boyut üzerinde düşünebilir, mantıksal düşünme gelişir.

Bu dönemden itibaren zıtlık ilişkisi, sayı, zaman, mekân, boyut, hacim ve uzaklık kavramları çocuğun zihninde yer etmeye başlar. Madde, uzunluk korunumu, alan, ağırlık ve hacim korunumları nitelik değişmezliği ve sayıların korunumu kazanılır. Çocuk böylece önceki dönemde algılayamadığı tersine dönebilirlik özelliğini artık algılar. Bir dizi parça nesneyi belirli bir ilişkiye göre düzene koyabilir. Sıralama, sınıflandırma, karşılaştırma gibi işlemleri daha başarılı yapar. Derslerde somut nesneler ve gözlem yoluyla yapılan çalışma ve incelemeler, bu gelişimi hızlandırır, somut düşünceyi geliştirir.

Bu gelişmelerin sonucunda çocuk, nesneler arasındaki farkları ve benzerlikleri kavrar, nesneleri farklı özellikleriyle birlikte tanımlar. Örneğin önceki dönemde topu sadece oynanan bir şey olarak görürken bundan böyle şekli, boyutu, rengi gibi özellikleriyle tarif eder. Problemleri kişisel girişimleriyle çözme yeteneği yüksek düzeyde gelişir. Ancak henüz soyut olguları kavrayamaz.

Bu dönemde benmerkezlilik azaldığı için çocuk olgulara karşı farklı bakış açıları geliştirir. Sonuca ulaşmak için çözümlemeyi nasıl kullanacağını öğrenir.

Dönemin sonunda somut düşünce ve işlemlerden soyut olanlara doğru bir dönüşüm görülür. Somut eşya ve olayların gerisindeki görünmeyen gerçeklerle ilgili bilinenlerden yola çıkarak yapılan tahminlerin (yordama) yanında bazı olasılıkları hesaba katıcı, esnek bir düşünce biçimi ortaya çıkmaya başlar.

1 Cevap
  1. 07 Ağustos 2011

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir