ÇOCUK PSİKİYATRİSİNDE TEDAVİ VE YAKLAŞIM

ÇOCUK PSİKİYATRİSİNDE TEDAVİ VE YAKLAŞIM

Çocuk psikiyatrisinde acil tedavi yaklaşımında amaç çocuk ve ailenin duygusal kriz durumunun erken psikiyatrik tedavisidir. Etkin bir kriz tedavisi programı şu koşulları içermelidir:
– Krizdeki aile ve çocuğun erken tanısal değerlendirilmesi.
– Acil durumu ortaya çıkaran ve onun niteliğini belirleyen belli başlı etkenlerin açıga çıkarılması.
– Çocuğun güçlüğünün kısa zamanda ortadan kaldırılması için özgün ve pratik bir yönlendirme ile, ailenin tedavi planı içine etkin olarak katılmanın sağlanması.
– Hastane tedavisi gerektiren az sayıda çocuk için psikiyatrik bir merkeze yatırılma olanaklarının bulunması.
– Çocuğun ve ailenin izlenmesi ve terapisi için uygun klinik düzenlemelerin yapılması.
– Tedavi sürecinin bir uzantısı olarak, ailenin uzun süreli gözetim ve sorumluluğunu üstlenecek kurumun saptanabilmesi yönünden çeşitli toplumsal kurumlar, klinikler ve okulların işbirliğinin sağlanması.
– Tedavicilerin çalışma koşullarında, programın gereksinimlerine göre uyarlanabilecek esnekliklerin hazırlanması.

Çocuklarda acil durumların tedavisi; ilaç tedavisi, psikoterapi, çocuğun tedavi merkezlerine ya da devlet kurumlarına yerleştirilmesi, koruyucu aile yanına verilmesini içerir. Çocuklara ilişkin acil durumlarda psikiyatrik tedavi yapısal olarak kısa süreli psikoterapi ile aile terapisinin bir bileşimi şeklindedir. Bu tür durumlarda ailelerin genelde, uzun bir geçmişe dayalı sorunların hemen-şimdi çözüme yönelik bir beklenti içinde oldukları ve kendileri ile birlikte değil de, onlar için bir şeyler yapılmasından yana bir tutum sergiledikleri saptanmıştır. Ailenin öncelikle, acil duruma yol açan, çocuktaki davranışsal ya da duygusal bozukluğun, aile sorunlarının nedeni olmayıp, bir göstergesi olduğunu anlaması sağlanmalıdır.

Çocuk psikiyatrisindeki acil durumlarda yalnızca çocuktaki bozukluğun niteliği ve derecesine odaklanmamalıdır, bu durumda çocuğun çevresindeki yetişkinlerde var olan kaygı, çaresizlik ve çözümsüzlük üzerine de eğilmelidir. Etkin bir yaklaşımla, aile bireylerinin rollerinde bazı değişiklikler yaparak, tüm ailenin daha iyi ve sağlıklı bir bütünlük içinde işlerlik göstermesi sağlanabilir.

Kriz tedavisi bir ekip gerektirir. En azından bu ekip de, bir çocuk psikiyatristi ve psikiyatrik sosyal çalışma uzmanı bulunmalıdır. Soruna göre bu ekibe, psikolog, öğretmen, hemşire de katılabilir. Bu tedavi yöntemi, krizin yalnızca hastaya değil, ailesi ve çevresini de kapsadığı görüşüne dayanır. Görüşmeler krizin çözümlenmesine dek sürer. Genellikle 6-8 görüşme yeterlidir.Görüşme sıklığı aileye göre değişir. Gerekirse çocuk ve aile daha uzun süreli ayaktan yada yatarak tedavi önerilir.

Acil durumlara yaklaşımda amaç “kriz” durumunun hızla değerlendirilmesi ve uygun müdahale ile “kriz” durumunun sonlandırılmasıdır. Erken tanısal değerlendirme, etkenleri ve riskleri ortaya çıkarma, uygun desteklerin ve tedavi edici olanakların belirlenmesi ve organize edilmesi ve daha sonra “kontrol” için çağırılmak üzere, erken dönem tedavi yaklaşımının başlatılması aşamaları uygulanır.
Aile olanaklarının yetersiz olduğu ya da acil duruma doğrudan, örneğin bir “çocuk istismarı” ile ailenin kendisinin yol açması gibi durumlarda, uygun aile ortamı ya da adli/sosyal destek sağlanana dek çocuğun güvenli bir ortamda tutulması gereklidir.
Psikiyatrik sorunun şiddetli olduğu ve soruna yol açan risk faktörlerinin kısa süre içinde ortadan kaldırılamayacağı durumlarda hastaneye yatış gündeme gelebilir.
Burada sözü geçen acil durumların tüm hekimler ve ebeveynlerce iyi bilinmesi ve zamanında müdahale, olası riskleri en aza indirmede ve tedavi etkinliğinin artmasında çok önemlidir. Geciken müdahale tedaviyi daha fazla zorlaştırabilmekte ve kimi zaman sorunların kronikleşmesine neden olabilmektedir.

1 Cevap
  1. 10 Ağustos 2011

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir