ÇOCUĞUM HİPERAKTİF Mİ?

ÇOCUĞUM HİPERAKTİF Mİ? 

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle ortaya çıkan psikiyatrik
bir bozukluktur. Bu bozukluk tanısının konulabilmesi için aşağıdaki 5 ölçütün çocukta bulunması gerekmektedir.

A. Aşağıdaki (1) veya (2) maddelerinden en az birinin karşılanması gerekir.
 
(1) Aşağıdaki dikkatsizlikle ilgili maddelerden en az altısının, en az 6 ay boyunca, çocuğun gelişim düzeyiyle uyumlu olmayarak ve çocuğun uyumunu bozacak
şekilde var olması gerekmektedir.
 
Dikkatsizlik;
a. Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara vermez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ve diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar.

b. Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır.

c. Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.

d. Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da iş yerindeki görevlerini tamamlayamaz.

e. Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemede zorluk çeker.

f. Çoğu zaman sürekli beyin gücü gerektiren görevlerden (ders yapmak gibi) kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya isteksizdir.

g. Çoğu zaman çeşitli aktiviteler için gerekli oyuncak, ders araç ve gereçleri gibi şeyleri sıkça kaybeder.
h. Çoğu zaman dikkati dış bir uyaran tarafından kolayca dağılır.

i. Günlük etkinliklerde çoğu zaman unutkandır. 

(2) Aşağıdaki aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtilerinden en az altısının, en az 6 ay boyunca, çocuğun gelişim düzeyiyle uyumlu olmayarak ve çocuğun
uyumunu bozacak şekilde var olması gerekmektedir.
Aşırı hareketlilik; 

a. Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur.

b. Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar.

c. Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da sağa sola tırmanır.

d. Çoğu zaman, sakin bir biçimde, boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama zorluğu vardır.

e. Çoğu zaman hareket halindedir ‘sanki bir motor takılıymış’ gibi davranır.

f. Çoğu zaman aşırı ölçüde konuşur. 

Dürtüsellik; 

a. Kendisine sorulmakta olan soru tam olarak tamamlanmadan, yanıtlamaya çalışır.
b. Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır.

c. Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.

B. Bu şekilde sorunlara yol açan yakınmaların 7 yaş öncesinde başlaması gerekmektedir.
C. Sorunlara yol açan yakınmaların en az 2 farklı alanda kendini göstermesi gerekmektedir (okulda, işte ya da evde gibi).

D. Toplumsal, okuldaki ya da mesleki işlevsellikte klinik açıdan belirgin bir bozulma olduğunun açık kanıtları bulunmalıdır.
E. Rahatsızlığa ait yakınmalar başka bir psikiyatrik bozukluğa bağlı olmamalıdır.
Bu belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız bir uzmana başvurmanız, tam bir değerlendirme yapılması açısından uygun olacaktır.

4 Yorum
  1. 18 Ağustos 2009
  2. 29 Kasım 2011
  3. 31 Aralık 2011
  4. 05 Haziran 2012

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir