ÇİFTE ÖZÜRLÜLER VE SANAT LİSELERİ (İş Okulları)

ÇİFTE ÖZÜRLÜLER VE SANAT LİSELERİ (İş Okulları)

Gerek genel ve gerekse özel eğitime devam eden çifte özürlü çocuklar için diğerlerinden pek farklı bir yöntem uygulanması gerekmektedir. Özellikle bu 2 özürden biri zihinsel ise ki genelde böyledir, farklı uygulama zorunluluk halini alır.

Çünkü onların kavrama kapasiteleri akranlarına göre sınırlıdır. Eğer aynı ortamda ve standartlarda eğitim sürdürülmeye çalışılırsa büyük problemlerin çıkması kaçınılmazdır. O durumda ya çifte özürlü çocuklar veya diğerleri beklenen faydayı görememiş olacaktır. Zaten kaynaştırılmış eğitimde en büyük sıkıntılar zihinsel engeli olan veya çifte özürlü çocuklar sebebiyle doğmaktadır.

Kaldı ki özel eğitim okullarında bile çifte özürlü çocuklar eğitim seviyesinin düşmesine hatta eğitimin aksamasına yol açabilmektedir. Düşünün körler okulunda öğretmensiniz 6 öğrenciniz var ve bunların ikisi ağır öğrenen, ikisi normal ve diğer ikisi de hızlı öğrenen zeka baremine sahip, Hangi metotla kimi esas alarak konuları işleyeceksiniz? Hele bu ağır öğrenen çocuklarda davranış bozukluğu da varsa müfredatı aksatmadan ve üstünkörü geçmeden bitirmeniz mümkün olacak mı? Diyelim ki bitirdiniz. Bundan o çocukların istifadesi ne olacak?

Orta derecedeki okullarda gerekli bilgiyi kazanamamış, bir sanat da öğrenememiş olan çocuklar eğer çok zengin veya işbitiren bir dayı yakını değillerse hayatlarını idame ettirebilecek bir işe girmeleri güçtür. Tanıdığımız orta veya liseyi zorlukla bitirmiş işe giremediği için yıllarca ailesinin bakımına muhtaç kalan veya sokaklarda uygunsuz şartlarda para kazanmaya çalışan kimseler var: Bunları görünce vicdanımız sızlıyor ve onlara bir hizmet yapamadığımız için kendimizden utanıyoruz.

Neler yapılabilir? Okul çağında iken bunlar için yapabilecekleri sanatların öğretildiği sınıflar açılabilir veya bir okul onlar için sanat orta okulu ve lisesi şeklinde dizayn edilebilir. Burayı bitiren veya bitiremese de bir işi yapabilecek hale gelen çifte özürlü gencin öncelikle işe korunmalı statüde alınması için hem kanuni anlamda hem de pratikte işi yürütmesi gereken iş kur nezdinde girişimler sürdürülür ve onlar için sakatlar arasında bile öncelikler sağlanır.

Önerdiğimiz sanat lisesi tamamen istihdama yönelik çalışmalıdır. Ayrıca burayı bitirip işe yerleştirilenlerin iş hayatında karşılaştığı problemleri takip edip çözmek üzere bir mekanizma oluşturulmalıdır. ve bu mekanizmaya zihinsel özürlü tüm çalışanlar dahil edilmelidir. Onların çalıştırılmadan para alması, fazla çalıştırılıp ezilmesi, dışlanması, uygunsuz şartlarda çalıştırılması bizi rahatsız etmez mi?

Diğer taraftan çifte özürlülerin ailelerinin birbiriyle tanışıp teşkilatlanması ve bazı konularda ortak hareket etmelerinin sağlanması da önemlidir. Bu hem onların moralini düzeltecek ve mücadele şevki verecek hem de bilinçlenerek haklarını ve görevlerini araştırma imkanı sağlayacaktır.

Eğer toplumda özürlülerin iyi bir yere gelmesini savunuyorsak sadece kendimizi kurtarmak veya bir yere yükseltmek yeterli olamaz. Mutlaka tüm özürlüleri bilhassa kendini kurtaramayanları düşünmek ve ellerinden tutmak zorundayız. Bu konuda da icra ve planlama mevkiindeki arkadaşlarımıza büyük iş düşmektedir. Umarız onların problemlerini kendi meselesi olarak görür ve çözümü için azimle gayret sarfederler.

İsmail ÇAKICI

3 Yorum
  1. 09 Temmuz 2011
  2. 16 Mart 2012
  3. 08 Kasım 2013

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.