Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetlerinin Kapsamı

 Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetlerinin Kapsamı

 

 Bilgi toplama ve yayma hizmetleri,; eğitsel, mesleksel ve kişisel-toplumsal boyutlarda gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
 Eğitsel bilgi, eğitsel rehberlik içinde azım sanamayacak bir öneme sahiptir.

 Okuldan, okulun programlarından ve yakın çevreden yararlanmaya hazır olan; çalışmayı isteyip de kolay öğrenme yollarını bilmeyen; üst eğitim kurumlarını tanımama yüzünden, bunların hangisine gitmenin daha uygun olacağını kestiremeyen yetenekli öğrenciler, eğitsel bilgilerden çokça yararlanmaktadırlar.
 Meslek bilgisi verme, meslek seçiminde öğrencilerin gerçekçi kararlar vermelerinde, mesleklerle ilgili olarak edinecekleri bilgilerin öğrencilerce kavranmasında oldukça yararı olan bir hizmettir.
 Kişisel-toplumsal bilgi verme, örneğin, ergenlik döneminin bedensel, cinsel, duygusal özellikleri, toplumsal beklentileri; toplumda geçerli olan görgü kuralları gibi konularda bilgilenen kişi, bu bilgilerden yoksun kalanlara göre, bu sorunlara daha kolay çözüm bulabilmelerinde etkili olan bir hizmettir. Ancak, bireyin kişilik gelişim ve uyumu konusunda asıl etkili yardım, psikolojik danışma ile sağlanmaktadır.
 Bilgi toplama ve yayma hizmetleri ile ayrıca öğrencilere çeşitli konularda var olan bilgi, tutum ve önyargılarını eleştirmelerine yardım edecek bilgilerin iletilmesi de sağlanmalıdır. Bir karar verme durumunda öğrencilere, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmenin yararının anlatılması; bilgilerin nerelerden sağlanabileceği konusunda onların aydınlatılması da bu hizmet biriminin görevleri arasında yer almaktadır.
 
 Bilgi Toplama Yolları
 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde yararlanmak üzere eğitsel ve mesleksel bilgiler toplamak için başlıca yollar:
 1. Yayınevleri, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve endüstri kurumlarının tanıtıcı kitap ve kitapçıklardan yararlanılıyor.
 2. Gerekli kitaplar, gazete kesikleri, dergi sayfaları toplanıyor.
 3. Burs, kredi, yarışma sınavı ve açık işlerle ilgili duyurular biriktiriliyor.
 4. Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, Kalkınma plânı gibi resmî yayın incelenerek; çıkan yasa, yönetmelik, genelge, karar ve yeni düzenlemelere ilişkin yazılar, yararlanılmak üzere ayrılıyor.
 5. Çevrede yapılmış olan inceleme sonuçları ve istatistik bilgiler sağlanıyor.
 6. Radyo ve televizyondan, ilgili programlar izleniyor ve gerekli notlar alınıyor. Bunların ses ve görüntü kaydı da yapılabiliyor.
 7. Okullar, işyerleri ve çevredeki çeşitli kurumlar ziyaret edilerek, bunlara ilişkin bilgiler toplanıyor.
 8. Çevredeki ilgili kişilerden bilgi alınıyor.
 9. Okul ve kurumlardan mektupla, yazılı belgeler isteniyor.
 10. İlgililere; anket, soru listesi, envanter gibi formlar gönderilerek, tanıtıcı bilgiler elde ediliyor.

1 Cevap
  1. 18 Eylül 2008

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir