DOĞRU ANLATMA YÖNTEMİ

ANLATMA YÖNTEMİ

       Anlatma yöntemi, öğretmen merkezli bir öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecini içermektedir. Geleneksel bir öğretme yöntemidir.

         Anlatma yöntemi, sözlü anlatıma ağırlık verdiği için anlatmayı gerektiren her türlü derste kullanılır. Özellikle de Sosyal Bilgiler derslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

         Anlatma yöntemi, daha çok “yorumlayıcı”, “açımlayıcı”, “belirtici” ve “aydınlatıcı” özellikleriyle öğretimdeki yerini koruduğunu ve işlevini sürdürdüğü belirtilmektedir. Ancak öğretmenlerin bu yöntemin özelliklerini ve kullanım ilkelerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir.

          KULLANIMI         Bu yöntem, derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da bir konuyla illgili bilgi aktarırken kullanılır. Daha çok sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.        

ÖZELLİKLERİ

    1.      Öğretmen merkezlidir.    2.      Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır.    3.      Dinleyenler konu ile ilgili organize bir görüş kazanır.    4.      Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir.    5.      Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır.    6.      Not alma becerilerini geliştirir.             

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR         1.      Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı.    2.      Doğru anlatıma ve mesleki terimlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

    3.      Konuların ana başlıkları belirlenmeli, sunu mantıksal bir sıraya göre yapılmalı.    4.      Ses tonu iyi ayarlanmalı ve arka sıradakilerin rahat duyacağı bir şekilde olmalı.

    5.      Laf salatasını önlemek için plan, kroki, grafik gibi görsel araçların kullanılması yer verilmeli, ya da tahtaya resim ve şekil çizilmeli, uzun süre konuşmaktan kaçınılmalı.    6.      Ara sıra sınıf tartışmalarına yer verilmeli, öğrencilere sorular sorulmalı ve gelen yanıtlara göre konu genişletilmeli.    7.      Anlatırken espri ve şakalara yer verilmeli, ilgi çekici jest ve mimikler yapılmalı.   8.      Öğrenci yaşantılarına uygun örnekler verilmeli.    9.      Küçük grup çalışmaları ile anlatılanların tartışılması yapılmalıdır.     10.  Anlatılanların dikkatle dinlenmesini sağlamak için ders sonunda kısa bir sınav yapılmalıdır.

4 Yorum
  1. 18 Eylül 2008
  2. 24 Aralık 2008
  3. 25 Temmuz 2011
  4. 11 Şubat 2012

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.