ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

Mustafa Kemal ATATÜRK, Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra 27 Aralık 1919 günü Temsilciler Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldi.

Ankara Başkent olana kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul idi. Osmanlı Mebusan Meclisi son kez 12 Ocak 1919’da İstanbul’da toplandı. 16 Mart 1919 günü İngilizler İstanbul’a girdi. Önce meclisi bastılar. Bu olay üzerine birçok milletvekili Anadolu’ya geçti. Yakalananlardan çoğu tutuklandı. Artık Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanma olasılığı kalmamıştı. Milletvekillerinin toplanacağı ve ülkenin yönetileceği bir başkent gerekiyordu.

 Anadolu’nun ortasında bulunan Ankara, savaş meydanlarına eşit uzaklıkta bir şehirdi. Savaşın idaresi ve haberleşme, Ankara’dan kolaylıkla yürütülürdü.
Dağılan Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri ile Sivas ve Erzurum Kongreleri’nde seçilen temsilcilerin bir yerde toplanması gerekiyordu. Bu nedenle 19 Mart 1919 günü Mustafa Kemal Paşa kimi illere ve komutanlıklara bir genelge gönderdi. Bu genelgede özetle; “Osmanlı Devletinin yaşamı ve egemenliğinin sona erdiği” bildiriliyor, “Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır.” deniliyordu. Bu genelgeden sonra temsilcilerle Osmanlı Mebusan Meclisi’nden gelen üyeler Ankara’da toplanmaya başladılar. Ankaralılar onları coşkuyla, sevinçle, sevgiyle karşıladı.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü, Ankara’da açıldı. Meclis, ilk oturumunda Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa bundan sonra ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu’nun bu küçük kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın planları bu yoksul kentte hazırlandı. Savaşın başarıya ulaşması için düzenli ordular kuruldu. Bu ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da düşmanı bozguna uğrattı. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’mız tamamlandı.

 Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve dört arkadaşı Ankara’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti’nin başkenti oldu.

 Başken, ülkenin yönetim merkezidir. Büyük Millet Meclisi, devlet başkanı, başbakanlık, bakanlıklar, yüksek yargı organları, başkentte bulunur.

 Ankara başkent olduktan sonra gelişti. Modern yapılar, büyük apartmanlar yapıldı. Yüksek okullar, üniversiteler açıldı. Fabrikalar, yeni iş yerleri kuruldu. Kent kısa sürede büyüdü, genişledi. Ankara bugün nüfus yoğunluğu bakımından yurdumuzun ikinci büyük kentidir.

 Her yıl 13 Ekim günü Ankara’nın başkent oluşu, düzenlenen büyük törenlerle kutlanır. Ankara Kalesi’nde başlayan bu törene özel giysileri içinde seymenler, öğrenciler, çeşitli dernek temsilcileri katılırlar. Törende yapılan konuşmalarda Ankara’nın başkent oluşunun anlam ve önemi belirtilir. Şehrin bir çok yerinde törenler düzenlenmektedir.

40 Yorum
 1. 14 Mayıs 2009
 2. 26 Mayıs 2009
 3. 10 Mayıs 2010
 4. 13 Ekim 2010
 5. 28 Kasım 2010
 6. 05 Ekim 2011
 7. 05 Ekim 2011
 8. 05 Ekim 2011
 9. 06 Kasım 2011
 10. 22 Kasım 2011
 11. 22 Kasım 2011
 12. 26 Kasım 2011
 13. 18 Aralık 2011
 14. 18 Ocak 2012
 15. 17 Şubat 2012
 16. 17 Şubat 2012
 17. 05 Mart 2012
 18. 20 Mart 2012
 19. 19 Nisan 2012
 20. 27 Nisan 2012
 21. 02 Mayıs 2012
 22. 12 Ekim 2012
 23. 13 Ekim 2012
 24. 13 Ekim 2012
 25. 02 Kasım 2012
 26. 10 Şubat 2014
 27. 11 Şubat 2014
 28. 11 Şubat 2014
 29. 11 Şubat 2014
 30. 11 Şubat 2014
 31. 24 Şubat 2014
 32. 03 Nisan 2014
 33. 12 Ekim 2014
 34. 08 Kasım 2014
 35. 08 Kasım 2014
 36. 22 Aralık 2014
 37. 28 Mart 2015
 38. 28 Mart 2015
 39. 08 Nisan 2015
 40. 30 Temmuz 2015

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.