ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES)

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES)

Çocuğu hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlamak ilköğretimin temel görevidir. Özellikle ilköğretim düzeyindeki çocukların hayata hazırlanması vaz geçilmez
ve öncelikli öneme sahiptir. OKS öğrenci başarısını 120 dakikalık, tek oturumlu ve telafisi mümkün bir sınavla ölçülerek öğrencide ve velilerde kaygı,
stres, gerilim, tek hedefe kilitlenme gibi psiko-sosyal açıdan olumsuz tutumları geliştirmiştir.

 Yenilenen öğretim programları, gelinen eğitsel şartlar
ve yeni eğitim anlayışı OKS’nin kaldırılmasının temelini oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu OKS’nin psiko-sosyal açıdan olumsuz etkilerini
ortadan kaldırmak için yeni bir sistem geliştirmiştir. Orta Öğretim Geçiş Sistemi sadece bir sınav düzenlemesi değil 2004 yılından bu yana kademeli olarak
değişen öğretim programlarına uyum sürecinin devamıdır. Öğrenciyi tüm özellikleri, ilgi ve yetenekleriyle dikkate alan ve yönlendiren bir yapı göstermektedir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ortaöğretime geçiş sistemi Seviye Belirleme Sınavı, Yılsonu Başarı Puanı ve Davranış Puanı olmak üzere üç ana unsurdan oluşmaktadır.

1.      Seviye Belirleme Sınavı (SBS)

Ortaöğretime Geçiş Sisteminin unsurlarından birisi Seviye Belirleme Sınavıdır. Bu yıl ilk kez uygulamaya başlayacak olan ve yeni öğretim programlarına uyumlu
olarak hazırlanan seviye belirleme sınavları 2008 yılı için 6. ve 7. sınıflarda, 2009 yılında ise 6. 7.ve 8.sınıflarda yapılacaktır.

table with 5 columns and 7 rows
TESTİN ADI 

HAFTALIK DERS SAATİ 

6.SINIF SORU SAYISI 

7.SINIF SORU SAYISI 

8.SINIF SORU SAYISI  

Türkçe 

19 

21 

23  

Matematik 

16 

18 

20  

Fen Bilimleri 

16 

18 

20  

Sosyal Bilimler 

3+2 

16 

18 

20  

Yabancı Dil 

13 

15 

17  

TOPLAM 

22 

80 

90 

100 
table end

          Bu sınavların önemli bir özelliği soruların öğrencinin kazanımlarına yönelik olması ve haftalık ders saatlerine göre soru sayılarının belirlenmiş
olmasıdır. Ayrıca; bu sınavlarda yabancı dil sorularına da yer verilecektir. Buna göre soru dağılımları Tablo-1de gösterilmiştir. 

Tablo–1           

Seviye Belirleme Sınavında testlere göre ağırlık katsayıları da tablo–2 de gösterilmiştir.

Tablo–2

table with 7 columns and 2 rows
 
TESTİN ADI  

Türkçe    

Matematik   

Fen Bilimleri  

Sosyal

Bilimler   

Yabancı

Dil  

Toplam    

AĞIRLIK KAT SAYISI 

3  

3  

15 
table end
2.       Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)                

Yılsonu Başarı Puanı; ilköğretimin; 6,7. ve 8.sınıflarında, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde
edilen ağılıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.                 

Öğrencinin yıl boyunca aldığı notları e-okul sistemine okul yönetimi tarafından işlenecektir. Her ders yılı sonunda bu notlar e-okul sisteminde otomatik
olarak hesaplanacaktır. Daha sonra da sınıf puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.

3.       Davranış Puanı (DP)                 

Davranış Puanı; ilköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren
öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır.

İlköğretim okullarının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfta
ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni tarafından,  6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şubede ders okutan ders öğretmenlerince
değerlendirilir.

n       Öğrenci davranışları 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise “(1)
Yetersiz”, “(2) Geliştirilmeli”, “(3) Orta”, “(4) İyi”, “(5) Çok iyi” şeklinde değerlendirilir. Davranış ölçütlerine göre öğretmenler tarafından verilen
notlar, e-okul sistemine aktarılır. Davranış notu ve puanı hesaplamaları bu sistemde yapılır.

n       6, 7 ve 8 inci sınıflarda tüm dersler için, ders okutan öğretmenlerin her bir ölçüte vermiş oldukları notların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin
o ölçüte ait dönem notu elde edilir. Her bir ölçütün iki döneme ait notlarının aritmetik ortalaması alınarak ölçütün yılsonu davranış notu bulunur.

Tüm ölçütlerin yılsonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak davranış notu; davranış notu 20 (yirmi) ile çarpılarak davranış puanı bulunur.  

Sınıf Puanı (SP)           

Sınıf Puanı; seviye belirleme sınavı puanı, davranış puanı ve yılsonu başarı puanın e-okul sisteminde belli oranlara göre otomatik olarak hesaplanan puandır.   
Sınıf puanın hesaplanırken;   

Seviye Belirleme Sınavı Puanı %70   

Yıl Sonu Başarı Puanı  %25    

Davranış Puanlarını %5    

Oranlarında (Tablo–3), 6. 7. ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Öğrencinin 8.sınıf sonunda SP6, SP7 ve SP8 puanları oluşmuş olacaktır.

Tablo–3

SINIF PUANI

SBS %70

YBP %25

DP %5 

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP)   

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı; Öğrencinin Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu türü ortaöğretim kurumları ile daha önce OKS sonuçlarına
göre öğrenci alan okullara yerleştirmesinde esas olacak puandır.   

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı; 6,7.ve 8.sınıflar için sınıf puanları üzerinden tablo–4 de gösterildiği oranlarda ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Tablo–4

table with 3 columns and 5 rows
İlköğretim Sınıfları 

Sınıf Puanı

(SP) 

Sınıf Puanına göre Ortaöğretime yerleştirme oranları  

6.Sınıf 

SP6 

%25  

7.Sınf 

SP7 

%35  

8.Sınıf 

SP8 

%40  

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı 

OYP 
table end

  
Ancak; bu yıl OKS ye girecek olan ve 2008–2009 öğretim yılında Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu Türü Liselere yerleştirilecek olan öğrencilerin
sınıf puanına göre ortaöğretime yerleştirilme oranları tablo–5 te gösterilmiştir. 

Tablo–5

table with 3 columns and 4 rows
İlköğretim Sınıfları 

Sınıf Puanı

(SP) 

Sınıf Puanına göre Ortaöğretime yerleştirme oranları  

7.Sınıf 

SP7 

%40  

8. Sınıf 

SP8 

%60  

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı 

OYP 
table end
NOT: Daha geniş bilgi için İlköğretim Okulu Müdürlüklerine başvurunuz.

2 Yorum
  1. 22 Haziran 2008
  2. 15 Kasım 2009

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.