29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Yazı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Osmanlı İmparatorluğu, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşına girdi. 1914’te patlak veren Birinci Dünya Savaşı’nda zamanın güçlü devletleri yeraldı. Bu savaş dört yıl sürdü. Savaş sonunda Osmanlı ile birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre Osmanlı da yenilmiş sayıldı. Osmanlı toprakları hızla İngilizler, Yunanlılar,Fransızlar,İtalyanlar tarafından paylaşıldı.

Osmanlının içinde bulunduğu bu berbat durumdan kurtulması için, ulusuna inanan, sonsuz güvenen Mustafa Kemal Paşa,19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi. Erzurum’da,Sivas’ta kongreler düzenledi bir çok toplantı yaptı. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var,o da Milli egemenliktir.Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu. Memleketin dört bir tarafından gelen millet temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı.

Toplanan Meclisde Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler,dadaşlar,seğmenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular.Öte yandan düzenli ordular İnönü’de,Sakarya’da,Dumlupınar’da savaştılar. Memleketimiz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923’te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra,çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara , “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”Dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk,milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

Cumhuriyet;yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

1 Cevap
  1. 12 Ekim 2010

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir