2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ TERCİH VE YERLEŞTİRME VELİ BİLGİLENDİRMESİ

“2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ TERCİH VE YERLEŞTİRME” VELİ BİLGİLENDİRMESİ

“2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu” aşağıdaki adreslerden edinilebilmektedir. Ayrıntıları okumak için adreslerdeki klavuzları indirmeniz gerekiyor.

“2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu” http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile http://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanmıştır.

İlköğretim okulunu bitiren öğrencilerimizin Ortaöğretim Yerleştirme Puanından (OYP) 196 ve üzeri puan almaları halinde sınav sonuçlarına göre Ortaöğretim Kurumlarına tercihte bulunabilecektir. Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili sizlere yardımcı olması açısından önemli görülen bazı konularda bilgi paylaşımı sağlanması uygun görülmüştür.

Bu çalışma, bilgi vermek amaçlı olup okullarla ilgili tercih, yerleştirme, kayıt vb. bilgiler e-kılavuzda yer almaktadır. Tercih işlemlerini yaparken e-Kılavuzu okumanız gerekmektedir.

• Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile http://e-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

• OYP’ ye göre tercih yapacak her öğrenci, okul aile birliğine makbuz karşılığı 5 (beş) TL yatıracaktır. Öğrenci ayrıca II. yerleştirme talebinde bulunduğunda 5 (beş) TL daha yatıracaktır
• Tercih ve talep işlemleri öğrenci tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi mezun olduğu, sınav başvurusunu yaptığı ya da herhangi bir ilköğretim okulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
• Açık İlköğretim Okulu öğrencileri OYP’si 196 ve üstü ise kayıt-kabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://aio.meb.gov.tr
adreslerinde yayımlanan Ek-2′ deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu ve Ek-4′ teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı-06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek-2′ deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu 18 Temmuz 2010, Ek-4′ teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 09 Ağustos 2010 tarihlerinde mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci 18 yaşından küçük ise velisi, büyük ise kendisi sorumlu olacaktır.

• Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e-okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak, okul müdürlüklerine onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek-2′ deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu ve Ek-4′ teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı-06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek-2′ deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu 18 Temmuz 2010, Ek-4′ teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 09 Ağustos 2010 tarihlerinde mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci 18 yaşından küçük ise velisi, büyük ise kendisi sorumlu olacaktır.
• Tercihler öğrenci velisi tarafından I.yerleştirme için 09-20 Temmuz 2010 tarihleri arasında en fazla 12(on iki), Il.yerleştirme için 05-11 Ağustos 2010 tarihleri arasında en fazla 6 (altı) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak yapılacaktır. Bireysel tercih yapamayanlar için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na ve Ek-3’deki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak yapacaktır.
• Yerleştirme yapılacak okul ve programların kontenjan listeleri http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanmaktadır.
2010-ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

08 Temmuz 2010
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME PUANI (OYP) VE 8.SINIF SBS SONUÇ İLANI
09-20 Temmuz 2010
I.Yerleştirme İçin Tercihlerin Alınması (12 Adet Tercih)
26 Temmuz 2010
I.Yerleştirme Sonuç İlanı
26 Temmuz-04 Ağustos 2010 fSaat: 17.00’ye kadar)
I.Yerleştirme Kayıt Dönemi
04 Ağustos 2010
fSaat: 19.00’dan itibaren)
I.Yerleştirme Sonucuna Göre Boş Kontenjanların İlanı
05-11 Ağustos 2010
II. Yerleştirme İçin Tercihlerin Alınması (6 Adet Tercih)
16 Ağustos 2010
II. Yerleştirme Sonuç İlanı
16 -20 Ağustos 2010 fSaat: 17.00’ye kadar)
II. Yerleştirme Sonucuna Göre Asil Olarak Kazanan Öğrenciler için Kayıt
20 Ağustos 2010
fSaat: 19.00’dan itibaren)
Boş Kontenjanların ve II. Yerleştirme Sonucu Yedek Olan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
23-26 Ağustos 2010 fSaat: 17.00’ye kadar)
II. Yerleştirme Sonucuna Göre Yedek Olan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların I. Kayıt Dönemi
26 Ağustos 2010
fSaat: 19.00’dan itibaren)
Boş Kontenjanların ve II. Yerleştirme Sonucu Yedek Olan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
27 Ağustos – 31 Ağustos 2010 fSaat: 17.00’ye kadar)
II. Yerleştirme Sonucuna Göre Yedek Olan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların II. Kayıt Dönemi
31 Ağustos 2010
fSaat: 19.00’dan itibaren)
Boş Kontenjanların ve II. Yerleştirme Sonucu Yedek Olan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
01-03 Eylül 2010 fSaat: 17.00’ye kadar)
II. Yerleştirme Sonucuna Göre Yedek Olan Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananların III. Kayıt Dönemi

I. Yerleştirme İşlemi
a) OYP’ si 196 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecektir.
b) I. yerleştirmede öğrenciler 12 (on iki) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.
c) Yerleştirme işlemi, ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılır. Öğrencilerden tercih
başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara
göre yerleştirme yapılır. Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde 8’inci sınıf seviye
belirleme sınavı (SBS) puanı, eşitliğin devamı hâlinde, 7’nci sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı, yine
eşitliğin olması hâlinde 6’ncı sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı yüksek olan öğrenciye öncelik
verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği dikkate alınır.
d) OYP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar, II. yerleştirmeye dâhil olmayacaktır.

II. Yerleştirme İşlemi
a) OYP’ si 196 ve üstü olan tüm öğrenciler II. yerleştirme işlemi için talepte bulunabileceklerdir.
I. yerleştirme için tercihte bulunan ve bulunmayan öğrenciler,
I. yerleştirme sonucunda herhangi bir tercihini kazanamayan öğrenciler,
I. yerleştirme sonucu kazandığı okula kayıt yaptıran öğrenciler,
I. yerleştirme sonucu kazandığı okula kayıt yaptırmayan ya da kayıt yaptırıp kaydını geri alan öğrenciler, II. yerleştirme için tercihte bulunabilirler.
b) I. yerleştirme sonucuna göre herhangi bir okula yerleşmiş ve kayıt yaptırmış olan öğrencilerin
kayıtları, II. yerleştirmeye başvurmaları durumunda sistem tarafından korunacaktır.
Bu öğrencilerin, II. yerleştirme sonucunda tercihlerinden birine yerleşememeleri durumunda I. yerleştirme sonucunda yerleşip kayıt yaptırdıkları okullardaki kayıtları devam edecektir.
Ancak öğrenciler, II. yerleştirme sonucunda tercihlerinden birine yerleşmeleri durumunda I. yerleştirme sonucunda yerleşip kayıt yaptırdıkları okullardaki kayıtları silineceğinden II. yerleştirme sonucuna göre kazandıkları okula kayıt yaptırmaları gerekecektir.
c) II. yerleştirmeye katılmak isteyen öğrencilerden, bireysel tercih yapanlar onay işlemlerini
kendilerine en yakın herhangi bir ilköğretim okuluna giderek tamamlayacaklardır.
Bireysel tercih yapmak istemeyen öğrenciler ise, kendilerine en yakın herhangi bir İlköğretim okuluna giderek Ek-3’teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”nu doldurup, imzalayarak okul müdürlüğünden onaylamasını talep edeceklerdir.
d) II. yerleştirmeye başvuran öğrenciler en fazla 6 (altı) tercih yapabileceklerdir.
e) II. yerleştirme işlemi, ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılır. Öğrencilerden II. tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre (I. yerleştirme sonucu yerleşip kayıt yaptıran öğrencilerin bu okullardaki kayıtlarının II. yerleştirmedeki tercihlerinden birine yerleşememeleri hâlinde korunması koşuluyla) yerleştirme yapılır.
II. yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılır.
Bu durumda bazı öğrenciler hem asil hem yedek olarak; bazı öğrenciler sadece asil olarak ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asil ya da yedek olamayabilirler.
f) II. yerleştirme sonuçları açıklanınca öğrencilerin “Sınav Sonuç Belgelerinde” herhangi bir ortaöğretim kurumuna asil olarak yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri, yedek olarak yerleştirildiği okul var ise yedek okula ait bilgiler ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında bilgiler bulunacaktır. Ayrıca veliler http://e-okul.meb.gov.tr adresindeki “Veli Bilgilendirme Sisteminden” sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.
g) II. yerleştirme sonuçları açıklanınca tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrenci, 16-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar asil olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir.
II. Yerleştirme sonucuna göre özel yetenek sınavı, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan alanlardan birine asil ve/veya yedek listeden mülakat hakkı kazanan öğrenciler içerisinde, asil listedeki tercihine giriş yeterliliği taşımayan öğrencilerin aynı türdeki yedek listedeki tercihleri listeden çıkarılacaktır.
h) II. Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrencilerin kayıt
dönemi sona erdikten sonra, aynı gün, 20 Ağustos 2010 saat 19.00’dan itibaren boş kalan kontenjanlar
ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası
dikkate alınarak kayıt hakkı verilir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı
kazandıkları okullara 23-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar kayıtlarını
yaptıracaklardır.
Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
ı) 23-26 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erince boş kalan kontenjanlar aynı gün 26 Ağustos 2010 saat 19.00’dan itibaren ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 27 Ağustos-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar yaptıracaklardır.
Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Ağustos-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
j) 27 Ağustos-31 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erince boş kontenjanlar aynı gün 31 Ağustos 2010 saat 19.00’dan itibaren ilan edilir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 01-03 Eylül 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yaptıracaklardır.
Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 01-03 Eylül 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
k) Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen, yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabileceklerdir
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT / MÜLAKAT ve BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN SINAV
TAKVİMİ

I.YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE
26-27 Temmuz 2010
Ön kayıt
28-30 Temmuz 2010
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
30 Temmuz 2010 (Saat 17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonucunda asil ve yedek listedeki öğrencilerin Okul müdürlüklerince ilanı
02-03 Ağustos 2010
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asil listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
03 Ağustos (Saat 17.00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
04 Ağustos 2010
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
II. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE
16 Ağustos 2010
Ön kayıt
17-18 Ağustos 2010
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
18 Ağustos 2010 (Saat 17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonucunda asil ve yedek listedeki öğrencilerin okul müdürlüklerince ilanı
19 Ağustos 2010
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asil listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
19 Ağustos 2010 (Saat 17.00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
20 Ağustos 2010
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
II. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE YEDEK OLAN ÖĞRENCİLERİN I. KAYIT DÖN
EMİ
23 Ağustos 2010
Ön kayıt
24-25 Ağustos 2010
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
25 Ağustos 2010 (Saat 17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonucunda asil ve yedek listedeki öğrencilerin Okul müdürlüklerince ilanı
26 Ağustos 2010 (Saat 08.00-12.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asil listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
26 Ağustos 2010 (Saat 12.00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
26 Ağustos 2010 (Saat 13.00-17.00)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
II. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE YEDEK OLAN ÖĞRENCİLERİN II. KAYIT DÖNEMİ
27 Ağustos 2010 (Saat 10.00’a kadar)
Ön kayıt
27 Ağustos 2010 (Saat 10.00-17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
27 Ağustos 2010 (Saat 17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonucunda asil ve yedek listedeki öğrencilerin okul müdürlüklerince ilanı
31 Ağustos 2010 (Saat 08.00-12.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asil listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
31 Ağustos 2010 (Saat 12.00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
31 Ağustos 2010 (Saat 13.00-17.00)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
II. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE YEDEK OLAN ÖĞRENCİLERİN III. KAYIT DÖNE

01 Eylül 2010
Ön kayıt
02 Eylül 2010
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
02 Eylül 2010 (Saat 17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonucunda asil ve yedek listedeki öğrencilerin okul müdürlüklerince ilanı
03 Eylül 2010 (Saat 08.00-12.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asil listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
03 Eylül 2010 (Saat 12.00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
03 Eylül 2010 (Saat 13.00-17.00)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
ÖZEL YETENEK, MÜLAKAT/MÜLAKAT VE BEDEN YETERLİLİĞİ SINAVI İLE MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI OYP PUANINA GÖRE OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE BOŞ KALAN KONTENJANLARA ÖĞRENCİ ALINMASI
03 Eylül 2010 (Saat 17.00)
Boş kontenjanların ilanı
04-06 Eylül 2010 (Saat 10.00’a kadar)
Ön kayıt başvurularının alınması
06 Eylül 2010 (Saat 10.00-17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı
06 Eylül 2010 (Saat 17.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonucunda asil ve yedek listedeki öğrencilerin okul müdürlüklerince ilanı
07 Eylül 2010 (08.00-12.00)
Özel Yetenek, Mülakat/Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınavı sonrası asil listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
07 Eylül 2010 (Saat 12.00)
Kayıt sonunda boş kalan kontenjanların ilanı
07 Eylül 2010 (Saat 13.00-17.00)
Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listedeki öğrencilerin kesin kayıtları
• OYP’ye göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjan listelerinde 08 Temmuz 2010 tarihine kadar güncelleme yapılacaktır. Kontenjan listelerinin sürekli takip edilmesi ve tercihlerin güncellenen bilgilere göre yapılması gerekmektedir.

“Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı” Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 28 Haziran 2010 tarihli 2010/42 Sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılacaktır. Genelgeye http: / / ogm.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayın Bakanımızın, Ortaöğretim Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı’nda yapılacak değişikliklerle ilgili yaptığı
basın açıklamasına http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=7912
adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Yazımızda verilen web adreslerini açabilmek için öncelikle kopyalayıp sonra da adres çubuğunuza yapıştırmanız gerekmektedir.

1 Cevap
  1. 28 Temmuz 2011

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.