2008 OKS SONUÇLARI SON DEFA AÇIKLANACAK

2008 OKS SONUÇLARI SON DEFA AÇIKLANACAK

  Önceki ismi LGS (Liselere Giriş Sınavı ) olan, şimdi OKS (Orta Öğretim Kurumları Sınavı) olarak anılan 8.Sınıf öğrencilerinin katıldığı ,Mili Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında yapılan liselere giriş sınavı bu yıl son defa yapıldı. 2008 OKS sonuçları son defa ilerleyen günlerde açıklanacak. Tüm öğrenciler, veliler bu son defa yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Geçtiğimiz yıl hatalı hesaplamaya karşın sevgili öğrenciler ve sayın veliler puanlar açıklandığında gelen puan tahminlerinizin çok altında kalıyorsa ilgili merkezlere başvurma konusunda geç kalmamanızı öneririz…

  2008 OKS puanı öğrenmek için:

http://oks2008.meb.gov.tr/ Adresine gitmeniz yeterli olacaktır…

 2008 OKS İLE HANGİ LİSELERE GİRİLİR?

-Fen Liseleri
 -Anadolu Liseleri
-Sosyal Bilimler Lisesi
-Yabancı Dil Ağırlıklı Liselere(Süper Liselere)
-Anadolu Teknik Liseleri
-Anadolu Meslek Liseleri
-Anadolu Öğretmen Liseleri
-Anadolu İmam-Hatip Liseleri
-Sağlık Meslek Liseleri
-Anadolu Sağlık Lisesi
-Kurumlara Bağlı Sağlık Meslek Liselerine girilebilmektedir.

  Sınav sonuçlarına: http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

2008 OKS NASIL UYGULANACAK?

OKS’de öğrencilere 100 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Türkçe,Matematik,Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinden 25’er tane çoktan seçmeli soru yöneltilmektedir. Her sorunun 4 farklı seçeneği vardır.Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri,doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunur.(3 yanlış bir doğruyu götürür.)

2008 OKS’DEKİ PUAN TÜRLERİ HANGİLERİDİR?
• MFASP : Matematik-Fen Ağırlıklı Standart Puan
Fen Liselerine yerleştirmede kullanılacak puan türüdür.

 • TMASP : Türkçe-Matematik Ağırlıklı Standart Puan
Fen Liseleri dışındaki liselere yerleştirmede kullanılacak puan türüdür.
YABANCI DİL AĞIRLIKLI (SÜPER) LİSELER

• Süper liselere bu yılda OKS ile öğrenci alınabilecek.
• Bir yılı hazırlık olmak üzere eğitim-öğretim süresi 4 yıldır.
Alanlar: 10. sınıfa geçen öğrenciler ilgi,yetenek ve derslerdeki başarı durumuna göre alanlara yönelirler. Alanla ilgili not ortalamasının en az 2.5 olması gerekmektedir.

• Fen Bilimleri Alanı • Yabancı Dil Alanı
• Sosyal Bilimler Alanı • Sanat (Resim/Müzik) Alanı
• Türkçe Matematik Alanı • Spor Alanı

FEN LİSELERİ

Fen liseleri orta öğretim düzeyinde eğitim veren ilk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 4 yıllık okullardır. MEB Orta Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan bu okullar;
• Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğretime hazırlamak,
• Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesinde kaynaklık etmek,
• Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak, Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
• Öğrencilerin, yabancı dili iyi öğrenerek, bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla açılmıştır.
Tercihlerde 6. ve 7. sınıflarda Türkçe,Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar tercih edebilirler.

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek; zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak; öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak; onları araştırmaya yönelterek sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak amacıyla açılmıştır.
İlköğretim okulu 8.sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden;6. ve 7. sınıflarda Türkçe,Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olanlar tercih edebilirler.

ANADOLU LİSELERİ

Anadolu Liseleri, öğrencilerin; ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamak amacıyla açılmış olan okullardır.
Anadolu liseleri merkezi sistem sınavıyla öğrenci alan, kimilerinin dört yıl, kimilerininse hazırlık artı dört yıl öğretim yaptığı orta öğretim kurumlarıdır.
Alanlar: 10. sınıfa geçen öğrenciler ilgi.yetenek ve başarılarına göre alanlara yönelirler.Bunun için 9. sınıfta okutulan ve seçmek istediği alanla ilgili ders ortalamasının en az 3,0 olması gerekmektedir.10.sınıfta alan seçiminden sonra okulların açıldığı ilk bir ay içerisinde yönelme şartlarını taşıdığı başka bir alana geçiş yapabilir. Seçilebilecek alanlar:

• Fen Bilimleri Alanı • Yabancı Dil Alanı
• Sosyal Bilimler Alanı • Sanat (Resim/Müzik) Alanı
• Türkçe Matematik Alanı • Spor Alanı
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardır. Türkiye genelinde toplam 115 (2004

sınavı başvurusu sırasında) vardır ve toplam kontenjanı 9936 dır.
Anadolu Öğretmen Liseleri genel ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar. Öğretim süresi dört yıldır.
Alanlar: Tüm sınıflarda ağırlıklı yabancı dil ve ortak genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve kendi bireysel ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun dersler okutulur. Öğretim programlarında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri yüksek öğretim programlarına uygun olarak;

• Fen Bilimleri Alanı • Yabancı Dil Alanı
• Sosyal Bilimler Alanı • Sanat (Resim/Müzik) Alanı
• Türkçe Matematik Alanı • Spor Alanı

alanlarına göre gruplandırılır. İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı dil de zorunludur.

Devlet Parasız Yatılılık Sınavına girmelerine gerek kalmaksızın, cinsiyetlerine uygun pansiyonun bulunması halinde parasız yatılı olarak okuyabilirler.
Anadolu Öğretmen Liselerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmaları gerekir. Ayrıca okumakta oldukları ilköğretim okulunun öğretmenler kurulu tarafından “öğretmen olabilir” kararının verilmiş

olması gerekir. Bunun dışında 8.sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden Şube Öğretmenler Kurulu kararı ile sınıf geçmemiş olmaları da zorunludur.
Yeterli puan almak kaydıyla öğrencilere tüm yüksek öğretim programları açıktır. Yüksek öğretime geçişte tercihlerine bağlı olarak bazı avantajları vardır. Şayet bu okulları bitiren öğrenciler üniversite tercihlerinde mezun oldukları alanlara bağlı olarak öğretmenlik ile ilgili yüksek öğretim programlarını seçerlerse ek puan elde ederler.
ANADOLU TEKNİK LİSELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren okullardır.
İlköğretim okulu üzerine; birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere öğretim süresi toplam beş yıl olan okullardır.

Öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir

yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata hem de yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı okullardır. İlk kez 1983-1984 öğretim yılında kurulmuştur. Anadolu Teknik Liseleri’nde İngilizce, Almanca, Fransızca ve

Japonca dilleri ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Anadolu Teknik Liselerine devam eden öğrenciler 11.sınıfı bitirdiklerinde Anadolu Meslek Lisesi diploması alarak ayrılabilmektedirler. İster 11.sınıfta Teknik Liseden ayrılmış olsunlar, ister Teknik Liseden 12.sınıfı da bitirerek mezun olmuş olsunlar, kendi alanlarında Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş yapabilmektedirler. Farklı ön lisans veya lisans programlarına devam etmek isterlerse ÖSS sınavına girebilmektedirler.
Anadolu Teknik Liseleri’nden mezun olanlar işletmelerde TEKNİSYEN ünvanı ile istihdam edilirler. Mezunlar doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ sahibi olabilirler.
Kamuya ait işyerlerinde çalışmaları durumunda genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

ANADOLU MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere, öğretim süresi toplam 4 yıl olan okullardır.

Öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırılması amacıyla okutulan genel bilgi dersleri ile meslek

alanlarının gerektirdiği seviyede mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan,

öğrencileri, hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı okullardır. Anadolu Meslek

Liseleri’nde İngilizce ve Almanca dilleri ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar kendi alanlarında

Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş yapabilmektedirler. Farklı ön lisans veya lisans programlarına devam etmek isterlerse

ÖSS sınavına girebilirler. Bu okullardan mezun olanlar, kendilerine ait işyeri açabilmek için ilgili kanun gereğince ustalık

sınavına girerek “USTALIK” belgesi almak zorundadırlar.
Anadolu Teknik Liseleri’nde ve Anadolu Meslek Liseleri’nde eğitim görmekte olan öğrenciler işletmelerde de meslek eğitimi almaktadırlar. İşletmelerde meslek eğitimi süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan yararlanmaktadırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilmektedirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler.
ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardır.Alanında yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan, bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler 9.sınıfta bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ve bununla birlikte mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi almaktadırlar. 10.sınıftan itibaren ihtisas eğitimi
başlamakta ve öğrenciler; dış ticaret, bilgi işlem, mahalli idareler, sekreterlik ve turizm alanlarından birine

yönlendirilmektedirler. Mezunlar alanlarında bir meslek yüksek okuluna sınavsız geçebilmektedirler. Yüksek okuldaki başarıları doğrultusunda lisans eğitimine dikey geçişle kabul edilmektedirler.
ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.Bu okullarda,orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleriyle birlikte,öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta,meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.
Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.Anadolu meslek liselerine OKS ile öğrenci alınmaktadır.
ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardır.Alanlarında yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan, ilköğretim okulu üzerine ilk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Hazırlık sınıfından sonra öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçmektedirler:
• Gazetecilik • Radyo-Televizyon • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Öğrenciler son sınıftan itibaren haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, haftada üç gün uygulamalı eğitimlerini

seçtikleri bölüm programlarına göre alanlarında faaliyette bulunan işyerlerinde yapmaktadırlar.İşyerlerindeki beceri eğitimi sırasında asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almakta ve Bakanlık imkânlarıyla sigortaları

yapılmaktadır.Mezunlar, alanlarında bir meslek yüksek okuluna sınavsız geçebilmektedirler. Yüksek okuldaki başarıları doğrultusunda lisans eğitimine dikey geçişle kabul edilmektedirler.

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardır.Ülke ekonomisi için en gerekli kaynaklardan biri olan turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli eleman yetiştiren kurumlardır. Öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı

olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Hazırlık sınıfından sonra, diğer sınıflarda da bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır. 9.sınıfta tüm öğrenciler ortak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme dersleri görmektedirler. 10.sınıfta ihtisaslaşma eğitimine geçilmektedir ve öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçmektedirler:

• Resepsiyon
• Servis
• Mutfak
• Kat Hizmetleri
• Seyahat Acenteciliği

Bu okullarda eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda, Nisan-Eylül ayları arasında beceri eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya turistik tesislerde yapmaktadırlar. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince asgari ücretin en az %60’ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra, sigortaları Bakanlık tarafından yapılmaktadır.
Mezunlar alanlarında bir meslek yüksek okuluna sınavsız geçebilmektedirler. Yüksek okuldaki başarıları doğrultusunda lisans eğitimine dikey geçişle kabul edilmektedirler.

POLİS KOLEJLERİ
Emniyet güçlerine “komiser” ve “emniyet müdürü” yetiştiren okullardır.
Başvuru şartları:
-T.C. vatandaşı olmak -Sağlık koşulları yönetmelikte aranan koşullara uygun olmak -16 yaşından gün almamış olmak -Boy ve kilosu belirtilen şartlara uygun olmak
-Öğrenimine hiç ara vermemiş olmak -Evli olmamak
Aranan şartları taşıyan adaylar, Polis Koleji Müdürlüğü’nce duyurulan tarihlerde, İl Emniyet Müdürlüklerinin, Eğitim Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederler.
Adaylar sırası ile:
Mülakat
Beden Eğitimi
Yazılı sınava alınırlar.
Başarılı olan adaylar Polis Kolejinde 20 gün süreyle intibak eğitimine alınır. Bu süre içerisinde öğrenciler sağlık

kurulundan geçirilir. Rapor sonucu, aranılan sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerin kesin kaydı yapılır.
GENEL LİSELER:
Hazırlık sınıfı olmayan bu liseler öğrencilerini ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programına hazırlarlar.

İlköğretim okulundan mezun olan her öğrenci, ikametgahına uygun olan genel liselere kayıt yaptırabilir.

%%% +++ *** /// — %%%


11 Yorum
 1. 12 Temmuz 2008
 2. 28 Temmuz 2008
 3. 01 Ağustos 2008
 4. 01 Ağustos 2008
 5. 04 Ağustos 2008
 6. 11 Ağustos 2008
 7. 18 Ağustos 2008
 8. 21 Ağustos 2008
 9. 01 Eylül 2008
 10. 10 Eylül 2008
 11. 30 Haziran 2015

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.