Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar

Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar 

KİTABIN ADI                    Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar
KİTABIN YAZARI             Mustafa GÜNEŞ 
YAYINEVİ VE ADRESİ
BASIM TARİHİ                Haziran 1999
KİTABIN YAYIM MAKSADI 

KİTABIN ÖZETİ :

            Her insan doğumdan ölüme kadar toplum içerisindeki bir takım örgütlerde yer alır. Doğması örgüttedir. Hayatını devam ettirmesi yine başka bir örgütte ve ölümüne kadar bir çok grup içerisinde yer alır. Her insanın uzmanlaşmış olduğu bir meslek dalı vardır. İnsanlar bir meslek dalı içerisinde  A’sından Z’sine her şeyi bilebilir. Ama bundan çıkıp ta bir yönetim söz konusu olduğu zaman bir takım eksiklikleri vardır. Bu alandaki eksiklikleri gidermek için bu kitap hazırlanmıştır. Bunlar;  1.            Adaletli davranmak            :  Yöneticiler personeli arasında adaletli olmak durumundadır. Bu eşit olacak anlamında değil statüleri aynı personele eşit davranılmasıdır.  2.            Akrabaları işe almak:  Akrabaları işe almak yararı yanında zararının daha büyük olduğu görülmüştür.  3.         Alçak gönüllü olmak:  Alçak gönüllü yöneticiler personeline daha yakın olabilmekte ve onların çalışma azmini arttırabilmektedir.  4.            Amaçlar, planlar, hedefler:  Başarıya ulaşmak için daha işin başında kendinize bir hedef belirlemeli ve ona ulaşmaya çalışmalıdır. Bu sayede personelimizde daha azimli olacaktır.  5.            Araştırma ve geliştirme:  Ar-Ge Her örgüt başarı için bunu yapmak zorundadır. Üretilen malın zamanla daha mükemmele ulaşması ve toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi bu sayede mümkündür.  6.         Başarı değerleme: Başarıyı elde etmek için mutlaka yaplılan işte bir baraj konulmalı ve bunun için herkes çaba göstermelidir.  7.            Başkalarının işini yapmamak: Bir kurumda herkes kendi işini yapmalı. Yönetici yöneticiliğini, bekçi bekçiliğini yapmalıdır.  8.         Bilgi: Bilgi devamlı yenilenmekte ona ulaşmak için devamlı çaba gösterilmelidir.  9.            Cesaret: Başarı için cesaret şarttır. Bir işe kalkışırken o işin üzerine gitmeye cesaret etmek gerekir.  10.            Cezalandırma: Cezalandırma yapılması gereken en son iştir. Başarı için bir ödül göstermek insanları motive eder.  11.            Çalışkanlık: İnsan bebekliğinden ölümüne kadar bir şeyler elde etmek için çalışmak zorundadır.  12.            Çalışma ortamı: Yöneticiler kendilerinden çok personelin çalışma ortamını geliştirmeli ve onlara rahat bir çalışma ortamı sağlamalıdır.  13.            Çalışma sözleşmesi: Personeli işe alırken onunla sözleşme yapmak onun görev ve sorumluluklarını bilmesine yardımcı olur.  14.            Çalışma ve çözümü: Çalışarak değişik düşüncelerde insanlarla başarı yakalanır. Yöneticiler bunların işlerine karışmamalıdır.  15.            Çevrenin analiz edilmesi: Başarı için çevre faktörlerinin incelenmesi, ihtiyaçların en iyi şekilde belirlenmesi gerekmektedir.  16.            Değişim ve dönüşüm: Dünya döndükçe gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek onları kendimize tatbik ederek gelişmeli ve başarılı olmalıyız.  17.            Denetim: Başarı için denetim yapılmalı ama bu hiçbir zaman baskıcılığa yol açmamalıdır.  18.            Dürüstlük ve şeffaflık: Başarı için yöneticiler şeffaf olmalı ve dürüst davranmalı ki personeli çalışma azmi kazansın.  19.       Eğitim ve geliştirme: Örgütler devamlılığı sağlamak için kendi elemanını kendisi yetiştirmeli ve eğitmelidir.  20.            Eleştiriler ve eleştirilere değer vermek: Kişiler işlerinde başarılı olmak için çevrenin yaptığı iyi kötü eleştirileri dikkate almalıdır.  21.            Esneklik: Bir işte başarılı olmak için katı kurallara değilde esnek bir yapıya sahip olmak insanları başarılı kılar.  22.       Etkin olmak: Başarı için etkilemek ve yönetmek önemlidir. Her şey bilinemez ama bir konu üzerinde konsantre olmak ve diğerlerinde çabuk hareket kişileri öne çıkarır.  23.            Eyleme geçmek: Eylemlerden hareketten yana olmalıyız. Çünkü başarı eylemler sonucunda ortaya çıkar.  24.            Fiyatlandırma: Fiyatlandırmada rekabet göz önünde alınarak ve rakiplerin fiyatları göz önüne alınarak yapılmalıdır.  25.       Geri bildirim: Bir mal üretilip pazara sunulduğunda onun eksiklerini belirleyerek onları gidermelidir.  26.            Girişimcilik: Girişimcilikle yönetim gittikçe birbirinden ayrılmakta, girişimciler bir işi yalnız başlarına başarmayı sevmelidirler.  27.       Güven: Hayatta başarılı olmak istenirse yanında çalıştırdığın insanlara güveneceksin  28.            Gözlem ve analiz: Mükemmele ulaşmak için sürekli başarıya giden yolun izlenmesi gerekir.  29.       Halkla ilişkiler: Halkla ilişkiler reklamdan çok hedef kitlelere doğrudan ulaşmaktır. 

30.       Hizmet anlayışı-tutkusu: Hizmet delisi olarak ayakta kalabilir ve başarılı olunur.

31.       Hoş görülü olma, zaman tanıma: Bir örgütte personel hata yapabilir. Personelin bu hatasını başına kakmak yerine ona yardımcı olarak hatası düzeltilebilir.  32.            İşbirliği-ekip çalışması-takım ruhu: Yönetimde başarı ekip işidir. İyi bir ekip kuran başarılıdır. “Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar kuvvetli olur.”  33.            İletişim: Etkileşim için iki birim arasında iletişim şarttır. 

34.       İmaj: İmaj bir kurumun kişiler üzerinde isteyerek veya istemeyerek bıraktığı etkidir.

35.            İnsanları anlamak: “Akıllıca tembellik, budalaca çalışkanlıktan daha iyidir.” Personeli zorlayarak bir işi yaptırmaya kalkışmak en ufak bir boşlukta onların kaytarmalarına sebep olur.  36.       İş değerleme: Bir işletmede yapılan işler belli sıralar dizilerek puanlar verilir. Bunu sonucunda fiyatlandırma ortaya çıkar.  37.       İşe göre adammı, adama göre işmi?: Yöneticinin başarısı işe aldığı ve çalıştırdığı personel sayesinde belli olur. Evet efendimci personel iyi değil, gerektiğinde kendi düşüncelerinide söyleyebilmelidir.  38.       İşlerin öncelik sırası: Her şey zamanında yalpılmalıdır. Zamanında yapılmayan işler yanlıştır. Yöneticiler bazı işlere öncelik tanırlar ve belli bir zamanda tek bir şeyi yaparlar.  39.            İşletme-Örgüt: İşletme bir iş ile bir kesime hizmet verirken örgüt bunların tümüne verilen isimdir.  40.       İşi ehline sormak, uzmanlara danışmak: Kendini yetiştirmiş insanlardan yararlanmak özellikle yöneticiler insanlık gereği her konuya hakim olamayacakları için kendine yetiştirmiş insanlardan yardım almalıdırlar.  41.       Kalite çenberleri: Personelin yaptığı işin kalitesini arttırmak için sık sık toplantı yapmak ve fikir alış-verişinde bulunarak daha mükemmeline ulaşılmalıdır.  42.       Kalite tutkusu: Bazı kuruluşlar kalite ve güven duygusuna çok önem vermekte ve işlerinde çok titiz davranmaktadırlar. Amaç %100’ü tutturmak.ve vermişsen onu almaktır.  43.            Kararlılık, samimiyet, heyecan: Bir takım insanlar başarılı olurken bir kısmının başarısız olması insanların kendinden kaynaklanmaktadır. Bir işe başlarken o işin bütün yönleri düşünülmeli ve kuvvetli bir arzu ile işe başlanılmalı ve içten davranılmalıdır.  44.       Karar vermek: Karar vermek yöneticilerin görevlerinden sadece biridir. Karar vermek zamanın küçük bir bölümünü alır önemli olan o kararın uygulama aşamasıdır.  45.            Kapınız her zaman herkese açıkmı?: Personelin yöneticiyi sevmesi isteniyorsa onların istek ve şikayetlerinin dinlenmesi bilinmelidirki onlara saygı duysun böylelikle karşı taraftan da aynı saygıyı görsün.  46.            Koltuğu bırakabilmek: Eğer bir yönetici bulunduğu mevkiinin hakkını veremiyorsa zorlamaya gerek kalmadan o koltuğu bırakmasını bilmelidir. Zorla ondan ayrılmayı beklememelidir.  47.            Koordinasyon: Örgütlerin iş ve eylemlerinin birbiri ardına gelmesi ve uyumlu çalışmaları için sürekli olarak gerekli bir faaliyettir.  48.       Kriz: İş çevrelerinde hareketliliğin durup sıkıntıların baş göstermesi ve krizler genellikle insanlardan kaynaklanır. Kişilerden kaynaklanmayan problemlerle yönetici yerinde sorular sorarak krizin kökünü bulmaya çalışmalıdır.  49.            Kusursuzlaşma-mükemmelleşme: Yönetimde başarılı olmak için nitelikler sonrada kazanılabilir. Bir işi mükemmel yapamayacaksan o işi hiç yapma.  50.            Maliyetlerimiz: İşletmeniz yeterince para getirmiyorsa o işten kurtulmaya bakmamız gerekir. Aşarı masraf yapmak çok kolaydır. Önemli olan bütçemiz dahilinde masraf yapmaktır.  51.            Maaşlar-Ücretler: G.Müdürler yılda bir kez kendi alt kademedeki çalışanlarının maaşını hayat şartlarının üzerinde ayarlamalı ve adil davranmalıdır. Çalışanın hakkı verilmelidir.  52.            Misyon: Bir örgüt bir takım işleri gerçekleştirmek için vardır. Kendine bir yol çizmeli ve hedeflerini belirlemelidir. Genellikle ne gibi işler yapacaklarını görmelidir. 53.            Modelleme: Yönetimde de başarılı olmak için daha önce bu konularda başarılı olmuş insanların hayatlarına bakarak nasıl başarı elde ettiklerini öğrenebiliriz. Bunlara yakın olmaya çalışarak çeşitli işlerde deneyim kazanmadan başlayabiliriz.  54.            Motivasyon: “Başarıdan daha başarılı bir şey yoktur.” Başarılı olmak için önce kişinin kendini başarılı hissetmesi gerekir. Daha sonra gerisi gelecektir.  55.            Muhasebe: Her bölüm kendi bütçesini hazırlamalı ve bütçelerini herkesin anlayabileceği açık ve net olmalıdır.  56.            Müşteri odaklı olmak: Başarılı olmak için insanlarla özel ilişkiler kurmak gereklidir. Bu ilişkiler ise üst düzey yöneticisinden en alt personeline kadar herkes uygulamalıdır.  57.            Müzakere: Kişileri veya gruplar arasındaki farklı ilişkiler veya çıkarlarını görebilmek için bir araya gelmek durumundadır. Bu sayede problemler çözüme kavuşmuş olur.  58.            Objektiflik: Yönetici her şeyinde açık ve anlaşılır olmalıdır. Her türlü olayda tarafsız davranmalı ve bunuda personelinin uygulaması sağlanmadır. Açık ve tarafsız olan yönetici personeli tarafından daha kolay anlaşılır.  59.            Organik yapılar: Bir örgütte yapılar bellidir. Fakat çevrede devamlı değişim meydana gelmesi örgütleride buna uydurmaya sevk etmiştir ve ortaya bu organik yapılar çıkmıştır.  60.            Otokontrol: İnsanlar yaşadıkları sürece bir çok işi başarmadan bırakırlar. Halbuki kendilerine bir yol çizseler bir amaç belirleseler, hayatta daha da başarılı olacaklardır.  61.            Ödüllendirme: Bir örgütte personel arasında çalışma azmini arttırabilmek için çok çalışanla, çalışan personel arasındaki farkı çok çalışan personel ödüllendirilerek verilmelidir. Böylece personelin çalışma azmi artacaktır.  62.            Önderlik: Önderlik doğuştan var olan bir şey değil kişinin kendine bir yol çizip bu işe sıkı bir şekilde sarılmasıdır. Önderlik kendini değişen durumlara uyarlamasını bilmek ve sabırlı olmaktır.  63.       Örgüt geliştirme: Örgütler hayatta kalabilmek için kendilerini devamlı olarak değişen çevre koşullarına uydurmak durumundadır.  64.       Örgüt kültürü: Bir örgütte en üst yöneticiden en alt kademedeki personeline kadar herkes örgüt içinde bütünleşmeli ve insanlara böylelikle en iyi hizmetin sunulabileceği bilinmelidir.  65.            Pazarlama: İşletmeler amaçlarını gerçekleştirmek mevcut ve potansiyel müşterilerine hizmet verebilmek için müşterilerinin istek ve arzuları doğrultusunda gerekli malzemeyi üretmesi ve tüketilmesine kadar geçen zamandır.  66.            Personel çıkarmak: İnsanlar iki yıl sonunda beş para etmez şeklinde görülürse onların işten çıkarılması zorunludur. Yoksa diğer çalışanlar onun işini yapmak zorunda kalacağından ortada haksızlıklar olacaktır.  67.            Personele değer vermek: Bir örgütün başarısı kalifiye eleman sayısıyla orantılıdır. Başarmak için insanlara ihtiyaç vardır. Onun içinde insanlara önem vermek ve onlara “insan” gibi  davranmak gerekir.  68.            Personeli ortak etmek: Personeli işyerine ortak etmek personelin daha aktif çalışmasına ve başarısının artmasına sebep olmaktadır.  69.            Personele özerklik ve insiyatif tanımak: Personele bir işi yaparken ne yapacağını söylemek yeterlidir. O işi nasıl yapacağını kendisi insiyatifini kullanarak gerçekleştirmelidir. Bu sayede o işletme daha başarılı olur.  70.            Planlama: Örgütler başarılı olabilmek için gelecekte başaracakları işleri bir düzene oturtmak için planlamaya ihtiyaçları vardır. Bu örgüt büyüdükçe daha da önem kazanan bir iştir.  71.            Problemlerin çözümü: Yöneticiler problemleri çözdükleri oranda başarılı olurlar. Büyük şirketlerde işler basite indirgenmiş ve problemler çözülebildiği oranda başarı sağlarlar.  72.            Profesyonel düşünmek: Profesyonel yöneticiler aynı işi tekrar tekrar yapabilirler. Bir işi yaparken aslarından düşüncelerini almak gereğini duyarlar. Profesyonel yöneticilerin rakibi yine kendisidir.  73.       Proje takımları oluşturmak: Başarılı şirketler bir işi yaparken o işi oluşturan dallardaki başarılı personeli bir araya getirerek o işi yapmaya kalkıştıklarında başarılı olurlar.  74.            Rekabet: Aynı ürünü üreten örgütler arasındaki ürünü pazarlama mücadelesidir. Yönetici diğer rakiplerini tanımalı ve onları nasıl yeneceğini bilmelidir.  75.            Reklam: Örgütler ürettikleri malları piyasaya halkın hizmetine daha anlaşılır bir şekilde sunabilmek için reklama ihtiyaç vardır. İyi bir reklam daha çok ürün o da daha çok insan ve sonucunda da daha çok kar demektir.  76.            Reorganizasyon: Örgütler zamanla çevrenin ve kendi iç yapısının nedeniyle çalışamaz duruma gelirler. Bunu ortadan kaldırmak için onların yenilenmesi ve çevreye ayak uydurmaları gerekir.  77.       Sabır: Yöneticiler şirketlerinde bir çok işle uğraşmaktadır. Kimi zaman bunlarda dönülmesi mümkün olmayan yanlışlıklar yapılmaktadır. Böyle durumlarda en iyi çözüm zamandır. Bunun içinde sabretmesini bilmek gerekir.  78.            Satınalma: İşletmeler bir takım ürünler üretmek için bir takım satınalmalar yapmak zorundadır. Bunları aynı kalitede en ucuz fiyata malettiği oranda başarılıdır.  79.            Satışlar: Satıcı sattığı maldan emin olmalı ve kalitesini bilmelidir. Ayrıca mal göze hitap etmelidir.  80.            Stratejik yönetim: Satratejinin planlanması, uygulanması ve kontrolü için örgüt içindeki yapısal dengelerin ve motivasyonu üst düzeye çıkartmak için üst düzey yöneticiler tarafından yapılır.  81.            Strateji geliştirme: İşletme ile çevre arasında bir uyum sağlama stratejik yönetimin temel amacıdır.  82.       Stres: Her türlü olumsuz olay insanı strese sokmakta ve hayatı kısaltmaktadır. 

83.            Tecrübe ve deneyim: İnsanlar hata yaparak  tecrübe ve deneyim kazanırlar.

84.            Temizlik ve düzen: Müşteriler kabul için iç görünümle dış görünüm aynı olmalıdır.  85.            Teslimat ve sunum: Teslimat bir malı müşteriye vermek, sunum ise müşteriye hizmet vermektir.  86.            Teşekkür ve takdir: Personeli takdir ederek ve teşekkür ederek personelin motivasyonunu arttırarak çalışma azmi kazandırılır.  87.       Terfi: İleriye doğru yükselmektir.  88.            Toplam kalite yönetimi: Tüketicinin ihtiyaçlarını belirleyerek daha kaliteli ve ihtiyaçları karşılamalıdır.  89.            Toplantı sanatı: Toplantı yaparak insanların görevini bilmesi verimi daha da arttıracaktır.  90.            Tüketiciye saygı ve tüketicin korunması: Üretici ürettiği malı tüketiciye sunarken malın kalitesini ortaya koymalı ve tüketicinin haklarını korumalıdır.  91.            Vizyon: Gerçekçi, güvenli ve çekici bir gelecektir.  92.            Yapılmayacak işlerde söz vermemek: Yöneticiler yapamayacakları işlerde hiçbir zaman tüketiciye, personeline söz vermemelidir.  93.       Yeni fikirler: Yönetici çevreye uyum gösterecek ihtiyaçlar çerçevesinde yeni fikirler üretmeli ve bunlara açık olmalıdır.  94.            Yeterince personel: Gereğinden fazla personel iş verimini düşürür. Amaç az personelle büyük işler başarmaktır.  95.       Yetki devri: Yöneticiler her işi kendileri yapamazlar. Alt kademedeki personellere sorumluluklar dağıtmalıdır.  96.            Yerimize geçecekler var mı?: İşletmeler kilit noktadaki personelin yerini alabilecek personeli yetiştirmelidir ve her personel gelecekte hangi mevkiye geleceğini bilmelidir.  97.            Yönetici: Bir işletmenin başarı göstermesi başındaki yöneticiye bağlıdır. Nerde başarılı bir işletme varsa orda başarılı bir yönetici vardır.  98.            Yönetim: Tek bir kişinin yapamayacağı işleri aynı amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş insan topluluğudur.  99.            Yönetime katılma: İnsanlar çalıştıkları işyerlerinin daha başarılı olması için yönetime doğrudan veya dolaylı olarak katılırlar.

100. Zamanın yönetimi: Bir işletmedeki insanlar bir işi yaparken nasıl daha kısa sürede yaparım diye yeni yeni uygulamalar başlatmaktadır. Zaman durmamakta ve insan ömrü gelip geçmektedir, onun için zamanı çok iyi değerlendirmek gereklidir.Not : Kitap özetlerindeki fikirler yazarların özel fikirlerini yansıtmaktadır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir