TAKTİK 01 – SATRANÇ

  TAKTİK 01 

 

Konum:
Beyazlar: Şg1, Vh6, Kc1, Fg2, Ac4, Ae4, Pa3, b2, d3, e2, g4, h2.
Siyahlar: Şg8, Vb5, Ka8, Kf8, Ff7, Aa6, Pa4, b7, d4, e7, f6, f4, h7.
Beyaz oynar kazanır

Bu pozisyon 1988’de Vladimirow ile Nesterov partisinde oluşmuştur.
Beyazlar kalite ve bir piyon eksiktir. Ancak malzeme azlığına karşın tahtadaki durum nedeniyle bir kaç hamlede oyunu kazanmaktadır. Beyaz vezir siyah şaha çok yakındır. Siyah şahın önündeki piyon zinciri bozulmuş ve iki tane önemli zayıf kare oluşmuştur. Bunlar “h7” ve “g7″‘dir. Beyazın iki atı tahtanın merkezinde ve rakip şaha saldırabilecek aktif konumdadırlar. Diğer beyaz taşlar da iyi konumdadır. Buna karşılık siyah aletler bağlantısız biçimde dizilmiştir. At tahtanın kenarında, kaleler etkisiz ve vezir şahına yardım etmekten uzak durumdadır.
Hamleler şöyledir.

1. Acd6
(Beyaz atını feda etmiş gibi görünüyor. Gerçekte siyah bu taşı alamaz, çünkü hemen mat olur. Eğer, 1. … exd6 2. Axf6+ Şh8 3. Vxh7+ ve mat. At alınamayacağı gibi üstelik de rakip veziri tehtit ederek zaman kazanıyor.)
 1. … Vxb2
(Siyah bir piyon daha aldı ve üstelik beyaz kaleyi istiyor. Ne varki yaklaşan mata karşı bunların hiç faydası yoktur. Vezir piyonu almak yerine başka bir kareye de gitse matı engelleyemezdi. Bunu araştırmayı okuyucuya bırakıyoruz.)
 2. Af5
(Beyaz siyah şahın önündeki ikinci zayıf kare olan g7’den matla tehtit ediyor. Bu uğurda c1’deki kalesini bile bırakıyor.)
 2. … Vxc1+
(Siyah koca kaleyi aldı ama ne çare! Matı engelleyebilecek bir hamlesi yoktur. Bu nedenle sadece oyunu biraz uzatabiliyor.)
 3. Ff1 Siyahlar terk eder.

Hazırlayan: Kerim Altınok

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir