T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURUSU

Sınav Ücreti, Başvuru Kılavuzu, Başvuru İşlemleri, sınav uygulaması, sınav konuları, sınavın açıklanması, değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi yazımızın devamında geniş olarak yer almaktadır. Tüm adaylara başarılar dileriz.

Başvuru Tarihleri: 03/08/2009 08:00:00 – 04/09/2009 17:30:00
Sınav tarihi: 10/10/2009

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı.
Sınav başvuru klavuzunu edinmek için: http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2/adalet_ctgm_goryuk/ adresine bakınız.

SINAV BAŞVURUSU
Aday, sınav başvurusunu 03 Ağustos-04 Eylül 2009 tarihleri http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır.
SINAV ÜCRETİ
Aday; 80 TL sınav ücretini 03 Ağustos – 04 Eylül 2009 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası AŞ. Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.AO Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat Şubelerinden herhangi birine kurumsal tahsilât programı aracılığıyla yatırılacaktır
SINAV YERİ
ANKARA
SINAV TARİHİ
10 Ekim 2009 Cumartesi günü Saat10.00
SINAV UYGULAMASI

. Sınav 90 dakika sürecek ve merkezi sistemle, tek oturum olarak uygulanacaktır.
. Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
. Adaylar sınav yerini 18 Eylül 2009 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerini bağlı bulundukları kuruma onaylatacaktır.
. Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI
Görevde Yükselme Sınavı sorularının %60’ı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı sorulardan seçilecek, %40’ı klavuzda belirtilen konulardan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları
T.C. Anayasası
-Giriş
-Genel Esaslar -Temel Hak ve Ödevler -Cumhuriyetin Temel Organları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi””‘ -Kurtuluş Savaşı -Lozan Barış Anlaşması ve Değerlendirilmesi
– Atatürk İnkılâpları -Atatürk İlkeleri
-Atatürkçü Düşünceye Göre Laiklik, Hürriyet, Hoşgörü
Ulusal Güvenlik
-Ulusal (Millî) Güvenlikle İlgili Tanımlar
-Millî Güvenlik Siyasetinin Esasları
-Yabancı Ülkelerdeki milli güvenlik kuruluşlarına kamuoyu medyaların bakış açısı
– Türkiye’deki Milli Güvenlik Kurulu -Kriz Yönetimi Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat
-Giriş
-Bakanlıkların Kurulması
-Yerinden Yönetim Kuruluşları
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat
-Giriş
-Temel İlkeler ve İstihdam Şekilleri
– Ödevler ve Sorumluluklar ile Genel Haklar ve Yasaklar
– Sınıflandırma, Gösterge ve Ek Göstergeler
– Devlet Memuru Olmanın Şartları
– Aday Memurlarla İlgili Usul ve Esaslar
– Atamalarda İşe Başlama Süresi
– Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselme
– Memurların Nakilleri ve Dış Memleketlere Gönderilmesi
-Silah Altına Alınma ve Vekâlet Görevi
– Memurluğun Sona Ermesi
– Memurların Çalışma Saatleri ve İzinler
– Memurların Sicilleri ve Takdirname
– Memurların Disiplin İşlemleri
– Görevden Uzaklaştırma
– Memurların Mali Hakları
– Sosyal Haklar ve Yardımlar
– Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
Türkçe, Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
?Giriş
?Türkçe de Ünlü Sesler ve Ünlü uyumu
?Türkçe de Ünsüzler
?Büyük Harf Kullanımı
?Bileşik Kelimeler
?Noktalama İşaretleri
?Cümle Çözümlemeleri
?Yazışma Kuralları
Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları
– Halkla İlişkiler Kavramı
-Halkla İlişkilerin Amacı
-Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri
-Halkla İlişkiler Çalışmalarının Aşamaları
-Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
-Çalışanlar ve Halkla İlişkiler______________________________

DEĞERLENDİRMESİ
41 Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
* Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
* Sınavda yer alan her soru eşit puan aralığına sahip olacaktır.
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazımız:Adalet Bakanlığı, Sınav Ücreti, Başvuru Kılavuzu, Başvuru İşlemleri, Sınav uygulaması, Sınav konuları, Sınavın açıklanması, Görevde yükselme konularını içermektedir.

DİKKAT: Belirtilen tarih ve sınav bilgilerinin tarihi geçmiş olabilir. Doğru sınav bilgisini ve tarihleri ilgili kurumun sayfasından sorgulayınız…

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir