Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Dönem Değerlendirme Testi

SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF 1.DÖNEM DEĞERLEMDİRME TESTİ

1. Kisiye göre değişen  ve insanların kendi düsüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre asagıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
C)Köyümüzün en güzel yeri okulumuz çevresidir.
D) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.
2. Asagıdaki kurumlardan hangisinin açılması sosyal bilimlere katkı sağlamıstır?
A) Hukuk fakültesi
B)Sanat Okulları
C) Spor Bilimleri Akademisi
D) Dil Tarih ve Cografya Fakültesi

3.Dünyadaki bütün insanların haklarına saygılı bir kisi asagıdaki davranıslardan hangisini yapmaz?
A) Davranıslarında ahlâk ilkelerini ölçü alma
B) Tüm insanların haklarını korumaya çalışma
C) İnsan hakları ihlâllerine karşı duyarlı olma
D) Toplumun değerlerini en son düşünme

4. Asagıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneği değildir?
A)Karşıdakinin görüşleri kendine ters düşerse önem vermemek
B)Okulu kendi evi gibi korumak
C)Sokakta bağırarak konuşmamaya dikkat etmek.
D) İnsanlar gibi hayvanlarıda korumaya özen göstermek.

5. ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kisiyi etkileyen her türlü ise “olay” denir. Buna göre  asagıdaki cümlelerden hangisi bir olay cümlesidir?
A)Adıyaman’da petrol çıkarılmaktadır.
B)Çiftçilerin merakla beklediği yağmur nihayet yağdı.
C)İlçemizin en güzel yeri gölleridir.
D) Ülkemiz 36-42 küzey paralelleri,26-45 doğu meridyenleri arasındadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacının en önemli nedenidir?
A) Osmanlı tarihini araştırmak
B) Türk tarihini kendi kaynaklarımızdan öğrenmemizi sağlamak
C) Kurtuluş Savaşında verilen mücadeleyi ortaya çıkarmak
D) Türk tarihi hakkında araştırma yapmak.

7.I-Trabzon, Rize ve Samsun deniz kıyısında bulunur.
II-Bu şehirlerimizde yıllık sıcaklık farkları azdır.
    Yukarıdakilerden çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trabzon Limanı önemli limanlarımız arasındadır.
B)Deniz kıyısında bulunan yerlerde balıkçılık gelişmiştir.
C)Rize yurdumuzun en fazla yağış alan ilidir.
D)Deniz kıyısında bulunan yerlerde yıllık sıcaklık farkları azdır.

8. Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?
A) Türkiye’nin en güzel şehri Adıyaman’dır.
B) Ülkemizin en uzun kıyıları Ege Denizi kıyılarıdır.
C) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.
D) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.

9. Atatürk’ün geçmisten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek asagıdakilerden hangisidir?
A) Türk Tarih Kurumu
B) Atatürk inkilâpları inceleme Enstitüsü
C) Tarih Gelistirme Vakfı
D) Türk Dil Kurumu

10. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
A) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
B) Ekvatorun 23.27 derece kuzeyindeki paralelin adı Yengeç Dönencesidir.
C) Ardışık iki paralel arasındaki mesafe aynıdır ve her yerde yaklaşık 111 km dir.
D) Paralellerin boyları birbirlerine eşittir.

11. Ardışık iki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km dir. Buna göre Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklasık olarak kaç km dir?
A) 111 km C) 66 km B) 666 km D) 366 km
12. İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralmasına rağmen aralarındaki zaman farkının her yerde aynı kalmasının sebebi aşağıladakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi
B) Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Aynı yönde dönüş hızınında azalması.
D) Eksen eğikliğinin 23.27 derece olması

13. Asagıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?
A)Yerel rüzgarların oluşması.
B)Yerel saat farklarının meydana gelmesi.
C)Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar olması.
D)Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması.

14. Bir şehrin bölgenin ya da ülkenin Dünya üzerindeki yerine “Cografi Konum” denir. Cografi Konum Matematik Konum ve Özel Konum olarak iki sekilde ifade edilir.
Asağıdakilerden  hangisi Türkiye’nin Matematik Konumu’nun sonuçlarından degildir?
A) Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu bir deniz
olması
B) Rize’de yıllık sıcaklık farklarının Adıyaman’dan düşük olması.
C) Türkiye’de dört mevsimin görülmesi
D) Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklıgı düsürmesi

15. Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz?
A) 40 Kuzey Paraleli
B) 38 Doğu meridyeni
C) 43 Kuzey paraleli
D) 27 Doğu meridyeni

16. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir. Asagıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konumu’nun sonuçlarından değildir?
A) Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir
köprüdür.
B.) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık
zaman farkının olması.
C) Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artması.
D) Önemli boğazlara sahip olması.

17.Ekvator Dünyayı Kuzey ve Güney Yarımküre olarak ikiye ayırır. Aşağıdakilerden hangisi bu yarımküreler hakkında doğru bilgi değildir?
A) Avustralya kıtasının tamamı Güney Yarımküre’de bulunmaktadır.
B) Kuzey Küzey Yarımküre’de bulunan ülkeler daha gelişmişlerdir.
C)21 Haziranda Güney yarımküre’de en uzun gece yaşanır.
D)Yıllık sıcaklık farkları kuzey yarımkürede daha azdır.

18. Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük su  kütlelerine “okyanus” denir.
Okyanuslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Okyanus tabanları yerkabuğunun en ince olduğu yerlerdir.
B)Okyanuslardaki tuzluluk oranı kutuplara doğru artar.
C)Okyanu akıntılarının yönlerinde Dünyanın günlük hareketi sonucu sapmalar meydana gelir.
D)Panama kanalı Büyük okyanus ile Atlas Okyanusunu birbirine bağlar.

19. Dünya üzerinde büyük kara parçalarına kıta denir.
Kıtalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.?
A)En küçük kıta Avrupa Kıtasıdır.
B)Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına eski dünya kıtaları denir.
C)Anktartika Kıtası tamamen buzullarla kaplıdır.
D)Süveyş Kanalı Asya ve Afrika kıtalarını birbirinden ayırır.

20. Harita; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün Kuşbakışı görünüsünün, belli oranda küçültüllerek k gösterilmesidir.
I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması
II- Dünyanın tamamını göstermesi
III- Yükselti basamaklarını göstermesi
IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması
Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?
A) I – II
B) I – IV
C) I – III
D) II – III

21. Aynı büyüklükteki kâgıtlara çizilen asağıdaki yerlerden hangisinin haritasında ayrıntı daha fazladır?
A) Türkiye Haritası
B) İç Anadolu Bölgesi Haritası
C) Ege Bölgesi Haritası
D)Güneydoğu Anadolu Haritası

22. Bir haritanın ölçeğine bağlı olarak asağıdakilerden hangisi değişmez?
A) Enlem ve boylam dereceleri
B) Ayrıntıyı gösterme gücü
C) Haritanın boyutu
D) Haritada gösterilen alan

23. Adıyaman fiziki haritasında, aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?
A) 1/150.000
B) 1/25.000
C) 1/800.000
D) 1/1.250.000

24. Asağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden birisidir?
A) Ayrıntıların fazla olması
B) Paydasının küçük olması
C) Küçültme oranının az olması
D) Gösterilen alanın fazla olması

25. Türkiye’de görülen iklim tipleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Denizellik
B) Meridyenlerin
C) Yükselti
D) Enlemlerin

26.Ülkemiz genel olarak hangi iklim kuşağına girer?
A)Karadeniz İklim Kuşağına
B)Tropikal İklim Kuşağına
C)Akdeniz İklim Kuşağına
D)Ilıman Okyanus İklim Kuşağına

27. Aşağıda sıcaklık ortalamaları birbirinden farklı iller eşleştirilmiştir. Bu illerden hangi ikisinin arasındaki sıcaklık ortalaması farkının temel sebebi enlem faktöründen kaynaklanmaktadır?
A) İzmir – Konya
B) Trabzon – Artvin
C) Mersin-Samsun
D) Bursa – Erzurum

28.Turunçgiller ve zeytin gibi ürünlerin yetişme alanlarını sınırlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıcaklık
B)Yağış Miktarı
C)Yükselti
D)Sulama

29. Marmara Bölgesi’nde yetştirilen ürün çeşitliliğinin fazla olması ile açıklanabilir?
A) Toprak yapısı
B) İklim çeşitliliği
C) Yağış miktarı
D) Nem miktarı

30. Bir yerin bitki örtüsü ile iklimi arasında sıkı bir ilişki vardır. Buna göre; yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı geçen iklimin bitki örtüsü asagıdakilerden hangisidir?
A) Maki
B) Bozkır
C) Savan
D) Orman

31. Aşağıdaki illerimizden hangisinde digerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?
A) Konya
B) Adıyaman
C) Antalya
D) Kayseri

32. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Karasal iklim’e ait bir özelliktir?
A) En fazla yağış ilkbahar aylarında görülür.
B) Kıs mevsiminde sıcaklıklar 0 derecenin altına düşmez.
C) Günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır.
D) Bitki örtüsü ormandır.

33.Nem miktarının fazla olduğu yerlerde gerek yıllık gerekse günlük sıcaklık farkları az olmaktadır. Bu durum nemli bölgelerin hangi özelliği ile daha çok ilgilidir?
A)Bulutluk oranın fazla olmasıyla
B)Isınma ve soğuma arasındaki süre farkıyla
C)Yağış miktarının fazla olmasıyla
D)Bitki örtüsü zenginliği ile
34.Yurdumuzda iklim çeşitliliğinin fazla olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)Eğimin kısa mesafelerde çok değişmesi
B)Dağların uzanış yönleri ve yükseltileri
C)Yurdumuzu etkileyen basınç merkezleri
D)Akarsu ağının sık olması

35. Karadeniz İklim şartları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülse idi aşağıdakilerden hangisinde en az değişme görülürdü?
A)Yağış miktarınında
B)Yüzey şekillerinde
C)Yetiştirilen tarım ürünlerinde
D)Sıcaklık farklarında

36. Aşağıdaki olayların hangisinde enlemin etkisi görülmez?
A) Antalya’nın Bursa’dan sıcak olmasında
B) Adana’da ürünlerin Ankara’ ya göre daha erken
olgunlasmasında
C) Akdeniz kıyılarımızın Karadeniz kıyılarından
daha sıcak olmasında
D) Rize’nin Mersin’den daha fazla yağış almasında

37.
I- Bitki örtüsü Bozkır’dır.
II-Yapı malzemesi olarak taş kullanılır.
III-Yazlar sıcak ve kuraktır.
IV-Yıllık sıcaklık farkları fazladır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Karasal iklimin özelliklerindendir?
A) I-III-IV
B) I – III
C)I-II-IV
D)Hepsi

38. Okulumuz mezunlarında Göçke Anadolu Liseleri sınavında başarılı olarak eğitim-öğretimine devam etmek için Adıyaman’dan Antalya’ya gitmiştir. Gökçe Antalya’ya geldiğinde Adıyaman’a göre aşağıdakilerden hangisinin değiştiğine şahit olamaz?
A)Bitki örtüsünün değiştiğine
B)Günlük sıcaklık farklarının azaldığına
C)Yükseltinin azaldığına
D)Yerçekiminin azaldığına

39. Asağıda ilkçağ Anadolu medeniyetleri ile baskentleri eşleştirilmiştir. Hangi şıktaki eşleme yanlıştır?
A) Lidyalılar – Alacahöyük
B) Hititler – Hattuşaş
C) Urartular –Tuşpa
D) Frigler – Gordion

40.Anadolu Yarımadasına baktığımız zaman bir çok ilkçağ medeniyetine evsahipliği yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Anadolunun insanlar için çekici gelen bir özelliği değildir?
A)Yükselti basamaklarının çeşitlilik göstermesi
B)Önemli yolların buradan geçmesi
C)Uygun iklim şartları
D)Doğal barınaklar bakımından zengin olması

41. iyonlar, Yunanistan’dan gelerek Ege kıyılarına yerleşmişlerdir.Deniz ticaretinde onemli gelişme göstermişlerdir. Ticaret için gittikleri yerlerde değişik medeniyetlerle karşılaşmaları ve edindikleri zenginlikle birçok bilim adamı yetiştirmişlerdir.
Yukarıdaki verilen bilgilere dayanarak iyonların hangi alanda daha çok gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz?
A) Denizcilik alanında
B) Tarım alanında
C) Ticaret alanında
D) Bilimsel alanda

42. Hititlerde kralın emriyle “Anal” adı verilen yıllıklara, görevliler tarafından bir yıl içinde gelişen önemli olaylar yazılırdı. Daha sonra bu yıllıkları tapınaklarda tanrılarına sunarlardı. Buna göre, Anallarla ilgili
asağıda verilenlerden hangisine hangisine ulaşılamaz?
A) Analların dini bir etkinlik olduguna
B) Çevrelerinde kurulan medeniyetler hakkında bilgi verdiğine
C) Hitit tarihi ile ilgili tarafsız bir kaynak olduğuna
D) Hitit tarihi ve yasayışı ile ilgili bilgiler içerdigine

43.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kadeş Antlaşması Urartular ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
B)Milad Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
C)Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır.
D)Tarih yazının bulunması ile başlar.

44. ilkçağda Anadolu’da kurulmuş uygarlıklar tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamışlar ve tarımsal etkinliklerde oldukça gelişme göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi ilkçağ Anadolu uygarlıklarının bu özelliklerinin bir göstergesi olamaz?
A) Urartuların sulama kanalları ve barajlar yapmaları
B) Hititlerin yerleşim yeri olarak Kızılırmak çevresini seçmeleri
C) Hititlerin Anal adını verdikleri yıllıklar hazırlamaları
D) Friglerin saban kırana ağır cezalar vermesi

45.I- Tarihte ilk kez parayı kullanan devlet Lidyalılardır.
II- Lidyalılar Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan ünlü “Kral Yolu” nu kurmuslardır.
Yukarıdaki özelliklere bakarak Lidyalıların
aşağıdaki alanların hangisinde daha çok geliştiğini
söyleyebiliriz.
A) Tarım
B) Ticaret
C) Bilim
D) Hukuk

46.Zeytin Tarımına Akdeniz Bölgesi daha uygun iken, Zeytin tarımının daha çok Ege Bölgesinde yapılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Bölgede zeytin pazarının olmaması
B)Zeytin tarımına uygun arazilerin az olması
C)Halkın daha karlı olan ürünlerin tarımına öncelik vermesi
D)Yazların kurak geçmesi

47.Geleceğin madeni olarak tarif edilen ve Dünya’da en fazla ülkemizde bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aliminyum
B)Çinko
C)Kurşun
D)Bor Mineralleri

48.Fındık karadeniz Bölgesine has bir ürün olmasına karşılık Marmara Bölgesinde de tarımının yapılması ne ile açıklanabilir?
A)Toprak şartlarının uygun olması
B)İklim şartlarının uygun olması
C)Fındık talebinin bölgede fazla olması
D)Bölgede Modern tarım yöntemlerinin kullanılması

49.Hammaddesi yükte ağır çeken madenleri işleyen tesislerin hammaddenin çıkarıldığı yere kurulması daha uygunken ülkemizde demir çelik fabrikalarının hammaddeden uzak yerlere kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)İşlenmesinde gerekli enerji kaynağının çıkarıldığı yerde olmaması
B)Suya olan ihtiyaç
C)Çıkarıldığı yerlerde karasal iklimin görülmesi
D)tesislerin kurulduğu yerden pazara taşınmasının daha kolay ve ucuz olması
50.Uygulamaya konulacak Projeler düşünüldüğünde aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde tarımsal üretimin daha çok artması beklenir?
A)Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B)İç Anadulu Bölgesi
C)Marmara Bölgesi
D)Akdeniz Bölgesi

Test bitti! herkese başarılar dilerim

HAZIRLAYAN:Adem KÖRDİŞ

%%% %%% %%%

Sayın öğretmen arkadaşlar ve sevgili öğrencilerimiz

,
Sizlerden sitemize destek olmanızı bekliyoruz.

Sizlerin elinde bulunan testleri lütfen bizimle paylaşınız. Testlerin içerdikleri dersler önemli değil. Bu paylaşımla sizler de bilgi denizimizde bir damlayla yer alınız.

Bizler sizlerin yapacağı bu paylaşımdan dolayı teşekkür ederiz.

Paylaşımlarınızı şu yollarla bize ulaştırabilirsiniz

:

1- E-POSTA: [email protected]

2- Sitemize ait olan:www.dosyayolla.com adresinden bize Word belgelerinizi ulaştırabilirsiniz.
Anahtar kelimeler:
Okulistik Değerlendirme Sınavları, Süreç Değerlendirme Testleri, Taragöz Değerlendirme Sınavları, Ders Tarama Testleri ve Online Değerlendirme Sınavları, Sınav Tarihleri ve Konu Dağılımları

413 Yorum
 1. 23 Aralık 2012
 2. 07 Ocak 2013
 3. 29 Ocak 2013
 4. 30 Ocak 2013
 5. 30 Mayıs 2013
 6. 30 Mayıs 2013
 7. 07 Ocak 2014
 8. 07 Ocak 2014
 9. 03 Kasım 2014
 10. 06 Ocak 2015
 11. 05 Nisan 2015
 12. 27 Nisan 2015
 13. 06 Ocak 2016

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir