SBS DENEME SINAVLARI – SOSYAL BİLGİLER SINAVLARI 2

SOSYAL BİLGİLER DENEME SINAVI

SBS deneme sınavı ve Sosyal Bilgiler sınav sorularımıza devam ediyoruz. Her zaman dileğimiz tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar. İşte deneme sınav soruları:

1)Yaptıkları kaleler ve açtıkları sulama kanalları ile tanınan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hititler b) Urartular
c) İyonlar d) Lidyalılar

2) Orhun Yazıtları, (Göktürk Kitabeleri) Türkçe yazılmış en eski yazılı eserlerdir. Bu yazıtlar, hükümdar Bilge Kağan kardeşi Kültiğin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Yazıtlarda; Türk toplumunun özellikleri, devlet adamlarının devlet yönetimi hakkındaki fikirleri ve tavsiyeleri yer almaktadır. Devlet adamlarının ve halkın birbirine karşı olan görevlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Çinlilerin hilelerinden söz edilerek, geçmişteki hatalar sıralanmış, geleceğe yönelik öğütler verilmiştir?

Yukarıdaki bilgilere dayanarak Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk destanlarının yazılış nedenlerini açıklamaktadır.
B) Geleceğe yönelik nasihatlarda bulunulmuştur.
C) Devlet adamlarının görevlerinden bahseder.
D) Çinlilerin Türlere karşı hileleri üzerinde durulur.

3) Aşağıdaki ekonomik kaynaklardan hangisinde Ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır?

A) Petrol-doğalgaz
B) Gıda-Tekstil
C) Cam-Çimento
D) Kağıt-mobilya

4) Ülkemizde en fazla orman hangi bölgemizdedir?

a. Karadeniz b. Akdeniz c. Ege d. Marmara

5) Meslek seçiminde en önemli olan kavram hangisidir?

a. Aile b.Öğretmen
c. Akademik başarı d. Yetenek ve ilgi

6) Aşağıdaki Coğrafi özelliklerden hangisi ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerindeki çeşitliliğin en önemli sebebidir?

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Farklı bölgelerde farklı iklim özelliklerinin görülmesi
C) Düz geniş ve verimli ovalara sahip olması
D) Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi

7) Nüfus dünyanın her yerine eşit dağılmamıştır. Bu dağılışta doğal ve ekonomik özellikler etkilidir.
Buna göre aşağılardan hangisi ekonomik özellikler arasında yer almaz?

A) Ulaşım B) Sanayi
C) İklim D) Ticaret

8) Bir ülkenin dışarıya mal satmasına ihracat(dış satım)denir.

Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilen mallarımız arasında değildir?

A) Doğalgaz B) Tekstil
C) Sanayi ürünleri D) Tarım ürünleri

9) Bir yerin ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden biri de coğrafi etmenlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir?

A) Türkiye’nin bulunduğu konum
B) Denizlere yakınlık
C) İnsanların talepleri
D) İklim

10) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında yer alır?

a) Suriye b) Bulgaristan
c) Azerbaycan d) Gürcistan

11) Aşağıdaki tarihlerden hangisi “Milat” a daha yakındır?

A) 1881 B) MÖ. 1880 C) MÖ 3200 D) 185

12) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülkelerden biri değildir?

a) Almanya c) ABD
b) Ermenistan d) İngiltere

13) Ülkemizde Divriği(Sivas),Hasan Çelebi(Malatya) ,Hekimhan(Malatya) çevresinde çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakır
b) Demir
c) Petrol
d) Taş kömürü

14) Evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılırdı. Eğlencelerde gelin oynatılırdı. Şölenlerde et,pilav helva ikram edilirdi. Kutlamalarda davul zurna çalınırdı.Çocuğa ad konması için büyüyüp bir kahramanlık göstermesi gerekirdi.

Yukarıda ilk Türk toplumlarında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerden bazıları verilmiştir.Bunlardan hangisi günümüzde uygulanmamaktadır?

a. Evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılması
b. Düğünlerde et,pilav vb yemeklerin ikram edilmesi.
c. Çocuğa ad konması için büyüyüp bir kahramanlık göstermesinin gerekliliği.
d. Kutlamalarda davul zurna çalınması

15) Aşağıdaki faktörlerden hangisi tarım ürünlerinin çeşitliliğini olumlu yönde etkileyen bir etmendir?

a) Düz, geniş ve verimli ovaların olması.
b) Ülkemizde farklı iklim özelliklerinin görülmesi.
c) Üç tarafının denizlerle çevrili olması.
d) Gür otlak ve çayırların geniş yer tutması.

16) Aşağıdakilerden hangisi,bir ülkenin başka ülkelere mal satma faaliyetlerine verilen isimdir?

a) Ekonomi b) İhracat
c) İthalat d) Sanayi

17) Arazi yapısı engebeli ve dağlık olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılık faaliyetleri sanayi ve tarıma göre oldukça yaygındır. Bu duruma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ulaşım kolaydır.
B) Et ve et ürünlerine dayalı sanayi faaliyetleri vardır.
C) Otlak alanları geniş bir yer tutar.
D) Süt ve süt ürünleri ticareti yapılır.

www.rehberogretmen.biz SBS deneme sınavları 2

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir