REFAKATÇILAR ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Ağır özürlünün refakatçisi de, toplu taşıma ücretinden muaf tutuldu
20 Mayıs 2010 10:06

——————————————————————————–
20 Mayıs 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27586

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/404

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

22/4/2010 TARİHLİ VE 2010/404 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 42 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 42- 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ağır özürlü olarak kabul edilen ve refakatçi yardımına muhtaç olanların bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisi, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.