Problem çözmede izlenen yollar tümevarım ve tümdengelimdir

PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER

 

KULLANIMI 

Problem çözme, istenilen hedefe ulaşabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. Bu yöntem,
bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulanma düzeyindeki
davranışların kazandırılmasında ve duyuşsal alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirmede kullanılır.

 ÖZELLİKLERİ 

1.      Öğrenci merkezlidir.

2.      Öğrencide ilgi ve güdülemeyi arttırır.

3.      Daha kalıcı izli öğrenmeleri oluşturur.

4.      Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutumu kazandırır. 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

1.      Problem çözmede izlenen yollar tümevarım ve tümdengelimdir.

a.       Tümevarım, örneklerden, olaylardan ve özel durumlardan başlayarak genel sonuçlara ve kurallara varma yoludur.

b.      Tümdengelim, genelden özele, yasalardan ve olgulardan olaya, kuraldan örneğe geçme yoludur.

2.      Bir problemi çözmede izlenen yol

a.       Problemin farkına varma

b.      Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama

c.       Problem çözümü için hipotezler (denenceler) oluşturma

d.      Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama

e.       Denenceleri test edip kabul ya da red etme

f.        Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir