Pozitif Aile Terapisinin 6 Temel Görüşü

 Pozitif Aile Terapisinin 6 Temel Görüşü

1.Kendi Kendine Yardım: Pozitif Aile Terapisi, gerçek ve varolan anlamını taşıyan ‘positium’ kelimesinden gelir. Bir aile içindeki gerçek ve varolan tek şey hastalıklar ve çatışmalar değildir.P.A.T. yaklaşımında kişi hasta rolünü bir kenara bırakıp, kendisi ve çevresi için terapist olur.

 2.Evrensel Karakter: P.A.T. hastalık durumunu bireyin basit bir özelliği olarak ele almaz. Hastalık aynı zamanda kişinin aile ve toplum ilişkilerindeki niteliğin bir yansımasıdır.
3.Kültürlerarası Yaklaşım: Kültürlerarası düşünce P.A.T. için ana prensiptir.Bu yaklaşım kişiyi hem birey hem de bir toplumun üyesi olarak değerlendirir.
4.İçeriğe Bakış: P.A.T.,”İnsanların ortak yönleri ve ayrıldıkları noktalar nelerdir?” sorusuna cevap vermeye çalışır. Bu yanıtı verebilmek için terapi çatışma içeriklerinin dökümünü oluşturur.
5.Metateorik Yaklaşım: P.A.T. içerikten yola çıktığı için çeşitli metod ve yaklaşımlarının birbirini tamamlayarak kullanılabileceği farklı bir kavram sunar.
6.Aile Bağlarının Göreceliği: P.A.T. tedavi edici düşüncenin özel bir formudur.Aile merkez alındığı halde terapi kendini salt aile ile sınırlamaz.Daha çok aile fertlerini birey olarak değerlendirir ve sosyal faktörleri de tedaviye katar.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.