ÖZGÜRCE OY KULLANMAK İSTİYORUZ

ÖZGÜRCE OY KULLANMAK İSTİYORUZ

Türkiye’de yapılan seçimlerde görme engelli seçmenlerin oylarını tek başlarına kullanmalarını sağlayacak uyarlamalar maalesef ki yapılmamıştır. Bu nedenle görme güçlüğü yaşayan veya farklı ihtiyaçları olan kişiler oylarını başka birinin yardımıyla kullanmak zorunda bırakılmakta, oylarını en az bir kişiye, çoğu zaman birden fazla kişiye beyan etmeye mecbur kılınmaktadır.
Görme engelli seçmenlerin tek başlarına oylarını kullanmalarını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi, oy gizliliğini ihlal etmekte, zaman zaman gerçek tutumlarını ibra etmelerine engel olabilmekte, oy kullanımına eşlik eden kişilerce söz konusu seçmenlerin oyları, beyandan farklı yönde kullanılabilmektedir. Ayrıca bu sorunu bir tek görmeyen seçmenler değil, okuma yazma bilmeyen, ileri yaş nedeniyle görme güçlüğü yaşayan ve farklı ihtiyaçları olan kişiler de yaşamaktadır.

Varolan sorunların görme engelliler ve bizzat sorunun muhataplarıyla birlikte değerlendirilerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasını, yapılacak ilk seçimden başlamak üzere bundan sonraki tüm seçimlerde uygulanmasını talep etmek ve gerekli görüşme ortamının hazırlanması için YSK Başkanıyla bir toplantı yapıldı.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği ve YSK arasında yapılan görüşmede şu sonuçlara ulaşıldı:
1- YSK Başkanı Sn.Sadi Güven ve Genel Müdür Sn.Murat Özeren görmede hazır bulundu.
2- 3 ay içerisinde engelli federasyon ve konfederasyonları, ilgili dernekler ve ilgili bakanlıkların katılımıyla bir sempozyum yapılması konusunda söz alındı.
3- hazırlıkları devam ettiği dile getirilen Seçim yasası değişikliğinde görme engellilerin tek başına oy kullanmalarının sağlanması konusunda çalışma yapılması noktasında fikir birliğine varıldı.
4- Dilekçelirimiz resmi olarak teslim edildi ve sayı numarası alındı.
5- YSK web sayfasının daha erişilebilir yapılması için birlikte çalışma kararı alındı.

Toplantıda alınan kararlar derneklerimiz tarafından özenle takip edilecektir…

www.rehberogretmen.biz

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir