ÖTEKİ TÜRKİYE’DEN ÖZETLER – (MAKALE)

ÖTEKİ TÜRKİYE’DEN ÖZETLER

      Türkiye’de yaşayıp bu ülkenin sosyolojik gerçeklerini bilmeyen birçok insan vardır. Toplumun geneli böyledir, denebilir. Onun için zaman zaman patlak verenbir olay karşısında bunlar çok şaşırırlar. Bunların bir kısmı paniğe kapılır; kimisi döviz bürolarına koşar, paralarını dövize çevirir; kimisi evine kapanır,

derin derin düşünür, kaygılanır; kimisi de başka plânlar kurmaya çalışır, kendince çareler arar…

   Bu konuda geniş bilgi sahibi olanların hadiseler karşısındaki tutumu ise ilginçtir. Bunlar hiç şaşırmaz, paniğe kapılmazlar. Çünkü bunlar, patlak verenhiçbir olaydan etkilenmezler!  Tabiatıyla bunun ne anlama geldiği çok önemli bir sırdır. Siz Türkiye’yi, demokrasi ile yönetilen, özgürlüklerin yaşandığı bir ülke olarak yine de düşünün…Fakat bu sır hakkında ipucu vermek bile bugün bir cesaret işidir! Ancak Türkiye, eğer bir gün Avrupa birliğine kabul edilecek olursa işte o zaman bu konudabazı açıklamalar yapmak belki mümkün olabilecektir (?)

    Türkiye’nin de her ülke gibi bazı sorunları olabileceği şeklinde düşünenlerin teselli kaynaklarını isteyen araştırabilir. Fakat bu insanlar, eğer yaşadıklarıülkenin sorunlarından hemen akla gelebilecek birkaç tanesini bile bir arada telaffuz etmeyi becerebilirlerse büyük ihtimalle duygusal olmaktan hemen vazgeçmekzorunda kalacaklardır. Çünkü aklı başında hiçbir insan kendine yaklaşan tehlike ile alay edemez. Örneğin aşağıdaki listeye bile şöyle bir göz atan kimse,bu ülkede neler yaşayabileceğini az çok tahmin edebilir.    İşte liste:  Lâikçilik İrtica Yolsuzluk Enflasyon Rüşvet Terör Türban sorunu Kürt sorunu  Ermeni sorunu Kıbrıs sorunu Darbecilik Hurafecilik Putçuluk Tarikatçılık Nurculuk Mezhepçilik Irkçılık Satanizm Mafya Uyuşturucu ticareti Eşcinseller sorunu Hayat kadınları sorunu Yaygın psikolojik sorunlar Yabancı düşmanlığı Din sömürüsü Ceza evleri sorunu…

  Elbette ki bu küçük liste Türkiye’nin bütün sorunlarının değil, şu anda hemen herkesi meşgul eden ve kaygılandıran gündemdeki önemli sorunlarının sadecesembollerini göstermektedir.  Unutmamak gerekir ki, bu listedeki kelimelerin her biri binlerce olayı çağrıştırmaktadır. Bu olayların her biri ise günümüzde birer kitaba sığmayacak kadarbüyük yıkımlara ve ıstıraplara kaynaklık etmiştir. Nitekim bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışında kitaplaştırılmış ve yayınlanmıştır.Şemsettin Güler’in Beyaz Kitap’ından Yalçın Küçük’ün Tekelistan’ına, Mahmut Çetin’in İlişkiler adlı yapıtından, Faruk Bildirici’nin Siluetini SevdiğiminTürkiyesi’ne kadar bu konuda birçok kitap bulabilirsiniz.   Aslında yukarıda sözü edilen sırrın bir kısmı bu suretle ifşa edilmiştir. Ama yine de sırrın tılsımı çözülmemiştir. Çünkü bu sır eğer çözülecek ve toplumbuna inanacak olursa hiç kuşkusuz Türkiye de çözülecektir!  Çok değerli bir vazoyu yere çarparak onu parçaladıktan sonra enkazını kahkahalarla seyreden bir sarhoşun aynen yaptığı gibi, Türkiye’yi bu hale getirenlerhiç tedirgin değildirler. Tam tersine büyük bir sevinç içindedirler. Ne var ki toplum, içerdeki bu azınlığı halâ tanıyamamış, teşhis edememiştir. Aksinebu azınlığın kurduğu komplolar sonucu toplum, oldukça marjinal kamplara bölünmüştür. Çok tehlikeli bir gidiş izleyen bu ayrışma ve kamplaşma ortamındaen çok ezilenler ise tarafsızlardır. Bunlar Türkiye’nin en masum azınlığıdır.   «Öteki Türkiye’den Özetler» olarak yapılan bu tespitin elbette ki bir amacı ve anlamı olmalıdır. Bunun üzerine bilinçle, dikkatle ve sağduyu ile eğilebilecekuluslararası güçler büyük sorumluluk taşırlar. Bu güçler, kaldırımda yığılıp kalmış bir sara hastasının etrafında toplanan kimselere kendilerini benzetebilirler.Ancak Türkiye örneğinde, milyonlarca insanın geleceği, yaşamı, özgürlüğü ve mutluluğu söz konusudur. Bunun göz ardı edilmesi barış düşmanlarını bir sürememnun etse bile daha sonra bu coğrafyada olabilecek yıkıcı gelişmeler onların da mutsuzluğunu hazırlayan birer kıvılcıma dönüşebilirler.   Medya mafyasının barikatlarını bugün büyük ölçüde aşamayan, «Öteki Türkiye ‘den Özetler» başlıklı bu çok önemli ve kısa mesajın amacı bu konuda dış dünyayagereken uyarıyı yapmaktır. Çünkü insanlık alemi, Filistin, Afganistan ve Irak kervanına Türkiye’nin katılmasına kolayca dayanamayacaktır.   Tarih, elbette ki bu mütevazı uyarıyı insanlığın hesabına kaydedecektir.  Ferit AYDIN

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.