OMURGA HASTALIKLARI VE TEDAVİ YOLLARI

Omurga Hastalıkları

Sadece bel ağrıları dünyada hastaların hekimlere ikinci en sık başvurma nedenidir. Hesaplamalara göre bir toplumu oluşturan bireylerin %90’ı tüm yaşamları boyunca kendilerini en azından birkaç gün süreyle çalışma yaşamından alıkoyacak şiddetle bel ağrısı çekerler.

Bel ağrısı yakınmasına omurganın göğüs ve boyun bölgesiyle ilgili yakınmalar da eklendiğinde omurga kaynaklı ağrıların hastaların en sık hekime başvuru nedeni olduğu kolaylıkla görülmektedir. Bu kadar sık görülen omurga kaynaklı yakınmalar ve omurga hastalıkları, hastalara verdiği zarar ve ızdırabın yanısıra işgücü kayıplarının da en büyük nedenidir. Geçici işgücü kayıpları dışında, kronikleşen durumlarda, hastalar kalıcı işgücü kaybına uğrayabilmektedir.

Omurga kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisiyle birden çok tıp disiplini ilgilenmektedir. Nöroşirürji, nöroloji, fizik tedavi, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji gibi ilgili tıp dallarının herbirinin omurga kaynaklı hastalıklara değişik yaklaşımları, tedavileri ve katkıları sözkonusudur. Ancak burada en büyük sorun; hastaların sonuç alana dek hekim hekim gezmeleri ve ilgili tıp dallarının birlikte hareket edemememeleridir. Bu sorunları aşabilmek için son 15 yıl içinde dünyadaki yeni eğilim omurga merkezleri oluşturulmasıdır. Omurga merkezleri bağımsız omurga hastaneleri biçiminde organize edilebildiği gibi, varolan bir hastane içinde de kurulabilmektedir.

Dünyada omurga hastalıklarında bir diğer önemli yeni gelişme de minimal invaziv cerrahi girişimlerinin uygulanmaya başlanmasıdır. Minimal invaziv cerrahide amaç; ameliyat sırasında hastanın vücudunda minimal harabiyet yaratmak, kesinin ve çalışma alanının küçük olması, ameliyat süresinin kısalması ve ameliyat sonrası günlük yaşamına en kısa sürede dönmesidir. Bu amaçla omurga cerrahisinde minimal invaziv cerrahi konsepti temelinde en büyük yeniliklerden birisi endoskopik disk cerrahisi ve robotik cerrahi yöntemleridir. Endoskopik disk cerrahisi tıpkı diz ameliyatlarında olduğu gibi hastada kesi yapmadan endoskopik yolla ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirilmesidir. Bir diğer yenilik de özellikle bel ameliyatlarında halk arasında platin takılması olarak tabit edilen ameliyatların büyük bölümünün, bütün omurga açılmadan ciltte yapılan küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilmesidir.

Omurga Merkezinin en önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:

1. Omurga kaynaklı herhangi sorun nedeniyle başvuran hastalar tanı ya da tedavi amaçlı başka bir merkeze gönderilmeksizin tüm hizmetler tek bir merkez içinde veriliyor.

2. Tüm tanı ve tedavi hizmetleri multidisipliner anlayışla yani nöroşirürji, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi ve radyoloji dallarının işbirliğiyle veriliyor. Hastalar hangi hekim tarafından görülürse görülsün tüm hekimlerin katıldığı konsey tarafından değerlendirilerek tanıya varılıp tedaviye geçiliyor.

3. Bu amaçlarla merkez bünyesi içinde kurulan sistemle hastaların tüm bilgileri elektronik olarak takip ediliyor.

4. Endoskopik cerrahi ve robotik cerrahi uygulamaları rutin hizmetler arasında veriliyor.

5. Tüm bu amaçlarla hekim, teknisyen ve hemşire kadrolarının sürekli eğitimine yönelik anlaşmalar yapıldı ve merkez açılmadan önce tüm kadrolar Kore’de eğitim almıştır ve bu eğitim sürekli devam ediyor.

6. Kore’deki eğitimin yanısıra uluslararası telekonferans yöntemiyle özellikle problemli hastalar ya da arzu eden hastalar konsülte edilecek, tanı ve tedavi açısından değerlendiriliyor.

7. Fizik tedavi ve fizyoterapi alanında özellikle bel ve boyun problemli hastaların gövde kaslarını güçlendirmeye yönelik henüz ülkemizde kullanılmayan yeni teknoloji ekipman ve ayrıca değişik enjeksiyon tedavileri uygulanıyor.

WOORIDUL SPINE HOSPITAL

Wooridul Spine Hospital 1982 yılında Güney Kore’de kurulmuştur. Halen Kore’de ikisi başkent Seoul’da olmak üzere sadece omurga hastalıkları alanında hizmet veren 5 ayrı hastanesi vardır. Temel ilkesi “ekiple teşhis, ekiple tedavi” olan Wooridul Grup, ağrı tedavisi, fizyoterapi ve cerrahi girişimlerde birçok yeniliğe imza atmış ve dünyada en çok bilimsel yayın yapan kuruluşlar içine girmiştir.

Her yıl ortalama 28.000 cerrahi girişim ve 58.000 cerrahi dışı tedavi gerçekleştiren, kapalı endoskopik bel ve boyun fıtığı ameliyatlarını dünyada en çok sayıda uygulayan grup, 2008 ve 2010 yıllarında tıbbi turizm alanında dünyanın en iyi 10 uluslararası hastanesi arasına girmeye hak kazanmıştır.

Güney Kore’deki 5 hastane dışında Shanghai, Jakarta ve Dubai’de geliştirdiği işbirlikleriyle, deneyimini uluslararası alana taşımıştır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.