OKUL VE ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİNİN İŞLEVLERİ

OKUL VE ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİNİN İŞLEVLERİ

 

Okul rehber öğretmeni ve şube rehber öğretmeni, öğrenciye; kendisine ilişkin bilgileri iletirken, herhangi bir etkide bulunmamaya özen gösterdiği gibi, çevresine ilişkin bilgileri iletirken de bir etkide bulunmamaya özen göstermelidir. Kişiye eğitsel ve mesleksel bilgiler verirken de  bu tutumu izlemelidir. Mesleksel bilgi vermenin amacı da öğrencinin ne,  şu ya da bu mesleğe ilgisini artırmak; ne de eksiltmektir. Amaç, ona, meslekleri nesnel olarak tanıtmaktır.
Bilgi toplama ve yayma hizmetleri, okul rehber öğretmeninin sorumluluğunda yürütülmektedir. Okul rehber öğretmeni bulunmayan okullarda bu hizmet, konuyu benimsemiş şube rehber öğretmenlerince de oldukça ileri düzeyde gerçekleştirilebilmektedir.
 Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleriyle Öğrencilere Neler Kazandırılıyor?
 Öğrenciler bu yolla şunları ediniyorlar:
 1. Zamanı iyi kullanma, verimli çalışma ve tam öğrenme yollarını kavrıyorlar. Bunun sonucunda, kendilerine özgü, verimli bir çalışma ve tam öğrenme biçemi (uslûğu) geliştiriyorlar.
 2. Öğrenmenin içsel, yani kişisel ve dışsal, yani toplumsal-ekonomik koşullarını tanıyorlar.
 3. Okuma ve öğrenme güçlüklerini ve bunları ortadan kaldırma yollarını öğreniyorlar.
 4. Not tutma, not alma ve özet çıkarma tekniklerini kavrıyorlar.
 5. Ders ve yardımcı ders kitabı, sözlük, ansiklopedi, atlas gibi kaynaklardan en iyi biçimde yararlanma konusunda bilgilenmiş oluyorlar.
 6. Bir konuyu öğrenmede, öğrenilen konuyu pekiştirmede izlenecek etkin yolları tanıyorlar.
 7. Doğru, hızlı, anlamlı, sesli ve sessiz okuma becerisi kazanıyorlar. Bunların yardımıyla, her türlü yazılı kaynaktan beklenen sürede ve düzeyde yararlanabiliyorlar.
 8. Okul programlarını; programlar arası yatay ve dikey geçiş koşullarını; üst okulları öğreniyorlar.
 9. Bireyin kişilik gelişimine, toplumsal kurallara ilişkin bilgiler ediniyor ve bunları kullanıyorlar.
 10. Okulun ve çevrenin öğrenim olanaklarından, en iyi biçimde yararlanıyorlar.
 11. Okulun ve çevrenin yaşam koşullarına uyum sağlıyorlar.
 12. İş ve meslekleri tanıyor, kendilerine uygun iş ve meslek seçme olanağını elde ediyorlar.

%%%

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir