Okul Öncesi Öğretmeninin Özellikleri

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ

Yeniliklere açık, kendine saygısı olan ve kendini tanıyan, güvenilir, sağlam bir kişiliği olan ve davranışlarda tutarlı olan bir kişilik özelliğine sahip olmalıdır.
Öğretmenin çocukları sevmesi ve onlarla olmaktan mutlu olması gerekir. Öğretmen, alanında bilgili, becerikli ve aktif olmalıdır. Özellikle çocuklarla dostça ilişkiler kurabilmelidir. Her tür farklı soruya cevap verebilecek kadar hazırlıklı olmalıdır. Öğrencilerin olumlu davranışlarını değerlendirmelidir. Espri yeteneği olmalı, şakacı olmalı, özellikle küçük çocuklarla uğraşıyorsa çocuklarla birlikte neşelenmeli, gülmelidir. İşte o zaman arada çok güzel duygusal bir bağ olacaktır.

ÖĞRETMEN ÇOCUK İLİŞKİLERİNİN GENEL DOĞRULTULARI
1. Çocukla birlikte olmalı, arkadaş gibi davranmalı ama hiçbir zaman çocuklaşmamalıdır.
2. Öğretmen ne öğreteceğim yerine hangi eğitsel faaliyeti nasıl öğretebilirim endişesi içinde olmalıdır.
3. Çocukları geriden gözleyip anlam gelişimine katkıda bulunabilir. Doğal halde gözlemlemelidir. Çocuklar genellikle yetişkinlerle birlikte olmaktan sıkıntı duyarlar. Bunun nedeni yetişkinlerin çocuk üzerinde koyduğu baskı ve çocuğun yetişkin tarafından anlaşılmadığı düşüncesidir.
4. Öğretmen aynı anda birden fazla çocukla ilgili olmalıdır. Bunu grup faaliyetleri ile yapabilir.
5. Çocuklara karşı ön yargılı olmamalıdır. Çocukların değerlerinden alçak gönüllü olmaya dikkat etmelidir.
6. Öğrencilerin birbirleriyle iyi ilişki kurmasında öğretmenin rolü vardır. Öğretmen bunu yaparken öğrencilerin birbirleri ile saygılı olmasını, ilişkilerinden zevk almasını sağlamalıdır. Çocuğu ödüllendirmelidir. Sınıf içerisinde sevilen öğrenci ile sevilmeyen öğrenci bir araya getirilerek sınıf içerisinde bir kaynaşma sağlanmalıdır.
7. Problem çözme yeteneğinin sağlanmış olması gerekir. İnsan adeta problem ağına düşmüştür. Çocuğun problemlerle başa çıkmasının öğretilmesi gerekir. Kendi sorunlarına sahip çıkmalıdır. Kendi kararlarını kendi vermesini ve kendi kendini denetlemeyi öğrenmelidir.

ÇOCUK NEYİ ÖĞRENİR?
**Eğer bir çocuk kınanarak yaşarsa
*suçlamayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk düşmanca davranışlar içinde yaşarsa
*kavga etmeyi öğrenir.

**Eğer bir çocuk alay edilerek yaşarsa
*sıkılganlığı öğrenir.

**Eğer bir çocuk utanç içinde yaşarsa
*suçluluk duymayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk hoşgörüyle yaşarsa
*sabırlı olmayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk teşvik edilerek yaşarsa
*güvenmeyi öğrenir.

**Eğer bir çocuk değer verilerek yaşarsa
*saygı duymayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk eşitlik ortamında yaşarsa
*adaleti öğrenir.

**Eğer bir çocuk güven duygusu içinde yaşarsa
*inanmayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk beğenilerek yaşarsa
*kendisinden hoşlanmayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk kabul ve dostluk içinde yaşarsa
*dünyada sevgi aramayı öğrenir.

**Eğer bir çocuk düşmanlıklar içinde büyürse
*saldırganlığı öğrenir.

**Eğer bir çocuk sevgi içinde büyürse
*güvenmeyi öğrenir.

Çocuk ailenin, aile de toplumun ürünüdür; Ayna gibi yansıtır. Çocuk yaşadığını öğrenir. Ne görürse onu yapar.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir