OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim yaşında olan çocuklar gelişimlerinin oldukça hızlı olduğu bir dönemdedir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağktır.
Okul öncesi dönemde eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ana-babadan bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerileri kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır.
Bu dönemde özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa vurma vb. gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Gelişimin sürekliliği rehberlik hizmetlerini de sürekli kılmaktadır. Bu açıdan rehberlik hizmetlerinin okul öncesi eğitim döneminde yapılandırılması önem taşımaktadır.

Okul Öncesi Eğitimde çocukların;
** Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları,
** Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
** Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
** Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
** Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
** Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
** Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Okul öncesi eğitime halâ devam etmeyen çocuklarınız varsa geç kalmadan en yakın okul öncesi kurumuna gelerek eğitim süreçlerinin başlatılması yerinde olacaktır.

“Eğitimde Kaybedilecek Hiçbir Fert Yoktur”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir