ÖĞRETİM MODELLERİNİN SEÇİMİ 

ÖĞRETİM MODELLERİNİN SEÇİMİ 

 

 

 

 

Eğitim programlarının başarıya ulaşması, temel alınan öğrenme-öğretme modellerinin seçimine bağlı olmaktadır. Öğretim için uygun yaklaşım seçilirken, çeşitli
öğelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; 

1.      Öğrencilerin öğrenme sitilleri birbirinden farklıdır. Bazı öğrenciler bireysel öğretimi, bazıları da grup öğretimini tercih ederler.  

2.      Seçilecek yaklaşımlar, öğrencinin derse aktif olarak katılmasına olanak vermelidir.  

3.      Öğrenci ve öğretmenin harcadığı zaman, kullanılan cihaz ve materyallerde verimliliğe dikkat etmek gerekir. 

Dersin hedefleri belirlenip, bu hedeflerin göstergesi olan davranışlar tanımlandıktan sonra sıra, bu davranışların öğrencilere kazandırılmasını sağlayacak
eğitim durumlarının planlanmasına gelir. Eğitim durumu planlanırken içerik, araç-gereç, kaynak ile öğretme yöntemi belirlenir. Bu üç öğe eğitim durumunun
temelini oluşturur. Öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan ipucu, pekiştireç verme, öğrenci katılımını sağlama, dönüt verme ve düzeltme sağlama; konu,
araç-gereç, kaynaklar ve öğretme yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.  

Öğretme yöntemi, eğitim durumları planlanırken belirlenmesi gereken önemli bir öğedir. Çünkü saptanan davranışlar öğrencilere, öğretme yöntemi ile kazandırılmaktadır.
Her duruma uyabilecek tek bir yöntem yoktur. Hedefler, içerik, öğrenciler ve öğretmen değiştikçe yöntemin biçimi ve kapsamı da değişir. Öğretim ve yöntemle
ilgili kaynaklarda sık sık strateji, yöntem, teknik, taktik sözcükleri kullanılmaktadır.  

STRATEJİ (YAKLAŞIM) : Dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yaklaşımdır. Konu alanının seçimi, örgütlenmesi ve öğretim modellerinin belirlenmesi
gibi işlemleri içerir. Öğretme yaklaşımları genel yollar olup, önerilen etkinlik türlerinden seçilen bir çizgi izlenerek öğretme yöntemlerini belirler.
 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, strateji (yaklaşım) kavramı, hedeflere ulaşmayı sağlayan ve yöntemin seçimine yön veren genel bir yaklaşımı ifade
etmektedir. 

YÖNTEM : Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme
yoludur. Öğretme yöntemini seçerken, hedefe, öğrencinin özelliklerine, öğretmenin yeteneklerine, öğretme ortamının donanımı gibi koşullara uygun olmasına
dikkat edilmelidir. 

TEKNİK : Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini örgütlemede izlenen özel bir yoldur.  

TAKTİK : Özel bir konuyu, bir olayı, strateji ve yöntemle bağlantısını koruyarak işleyen özel bir yoldur. Bir başka deyişle, öğretimde daha özel ve belirgin
bir hedefin gerçekleştirilmesi için seçilen bir yoldur.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir