Öğrenme – Öğretme Süreçleri 

Öğrenme – Öğretme Süreçleri 

Öğrenme-öğretme süreçleri, kavramı analiz edildiğinde öğrenme, öğretme, süreç, iletişim kavramlarını içerdiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Öğrenme-öğretme
süreçleri kavramının kapsamlı ve karmaşık niteliğini anlayabilmek için öncelikle bu kavramın dayandığı alt kavramları bilmek gerekiyordu ve bu kavramları
açıkladık. 

Öğretme-öğrenme süreçleri, insan davranışlarını geliştirmek, değiştirmek ve yönlendirmek gibi, işlemler ve tekniklerle ilgili çok boyutlu, karmaşık ve dinamik
bir yapıdır.

  Öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarımı konusunda artan yönelim sistem yaklaşımıdır. Sistem, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, eğitim ögelerinin birbiriyle
etkileşim durumunda, bir bütün oluşturacak şekilde organize edilmesi durumudur.  Öğrenme-öğretme süreci bir sistemin elamanları arasında oluşan iletişim
ve kontrol olarak düşünülebilir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde sistem yaklaşımı; iletişim ve öğrenme-öğretme kuramları ile ilgili araştırmalara dayalı insan
ve insan olmayan kaynakları birlikte kullanarak öğrenme-öğretme etkinlikleri bütünün belirli özel amaçlar açısından sistemli biçimde desenlenmesi, yürütülmesi
ve değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. 

Öğrenme-öğretme süreçlerinin yapısı, niteliği, işlevleri, düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak bugüne kadar farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Bu görüşler incelendiğinde iki uç dikkati çekmektedir. Bunlar; 

list of 2 items
• Geleneksel, öğretmene dönük sistem

• Çevreye dönük sistem

list end
İki yaklaşım arasındaki temel ayrılık; öğrenci ile bilgi kaynağı arasındaki ilişkinin veya etkileşimin farklı oluşudur. Çevreye dönük sistemde; öğrenci,
öğretme-öğrenme kaynakları ile doğrudan etkileşim halindedir. Süreçte ayrıca bir aracı yoktur.

Eğitimde hiçbir öğrenci, kendisine söylenenleri aynen kabullenmek zorunda değildir. Gerçekte bunu sağlamak da olanaksızdır. Diğer taraftan tamamen başıboş,
plansız bir eğitim de olanaklı değildir. Bu nedenle tamamen öğretmene dönük ya da tamamen çevreye dönük bir öğretme-öğrenme süreci kuramsal düzeyde iki
aşırı görüştür. Uygulamada bunları varolan koşullarla uygun biçimde bütünleştirmek gerekir. Bugün yapılan araştırmalar ve bu araştırmalara dayalı uygulamalar
bu yöndedir.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir