NOT TUTMA

NOT TUTMA

Sınıfta sunulan konu öğrenciye ilginç geliyor ve öğretmen de ilgi çekici biçimde işliyorsa, öğrenilen bilgilerin devamlı anımsanacağı zannedilir. Oysa öğrenilenlerin büyük bir kısmı çok kısa sürede unutulur. Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamaktır. Bir çok öğrenci derste etkili bir biçimde nasıl not alınacağını bilmez. Öğretmenin anlattığı her şeyi onun tümceleri ile yazmaya çalışır…

Oysa bir konuşmacı dakikada yaklaşık 125 sözcük kullanarak konuşur. Öğrenci kısaltarak yazmaya çalışsa bile her söyleneni kaydetmesi olanaksızdır. Sonuçta öğrenci dersi dinleyemez ve elinde uzun, anlaşılmaz bir metin olur.

Not alma, özellikle derslerde ders kitabında bulunmayan açıklamaların, düşüncelerin, okunan kitap ya da yazıların, dinlenilenlerin, gözlenenlerin ve ya düşünülenlerin ana noktalarının saptanarak, kısaca kaydedilmesidir.

NOT ALMANIN YARARLARI:
1- Derste öğrenciyi edilgen durumdan etkin duruma getirir.
2- Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması için şart olan tekrarın gerçekleşmesi.
3- Zaman ve enerjiden ekonomi sağlar. Çünkü konuyu anımsamak için notlara bakmak yeter.
4- Sınavdan önce yaşanan kaygıyı azaltır.
5- Ödev ve raporların kolayca hazırlanmasını sağlar.
6- Düşünen, eleştiren kişilik özelliği oluşturur.

Not alma kolay bir eylem değildir. İlkokuldan itibaren bu becerinin kazanılması ve geliştirilmesi gerekir. Not almada en önemli nokta, ana düşüncelerin bulunması ve özümsenerek kişinin kendi tümceleriyle yazmasıdır.
Not alma iki temel kaynaktan yapılır. Birincisi kitap, makale gibi yazılı kaynaklar, ikincisi ise dersler, konferanslar ve seminerler gibi konuşmacıyı dinlemelidir.
Derste not alma üç adımda gerçekleştirilmelidir:
(1) Dersten önce hazırlanma.
(2) Dersi dikkatle dinleme ve ders süresince not alma.
(3) Dersten sonra çalışmak için alınan notları kullanma.

İyi not alabilmek konu ile ilgili ön bilgi gerektirir. Öğrenci dersten önce konu ile ilgili bilgi edinmeli, o konu ile ön koşul bilgileri de iyice öğrenmiş olmalıdır. Ancak bu şekilde konunun önemli düşüncelerini not alabilir. Aksi takdirde konunun anlaşılması zorlaşacağı gibi, her söyleneni not alma yanılgısına düşülür.

Ders başlamadan önce hazırlık yapılmalıdır. Mümkünse dersten önce sınıfa gelip, öğretmenin en rahat görülebileceği ve duyulabileceği bir yere oturulmalıdır. Ders süresince ilgiyi dağıtan arkadaş varsa onunla beraber oturulmamalıdır.

Not almada en pratik yol not kağıdı kullanarak bunları klasörde saklamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her dersin notlarının ayrı bölümlerde biriktirilmesidir.
Dersin ana düşünceleri,öğretmenin dikkatle uygulayarak üzerinde durduğu noktalardır. Öğretmen ana noktaları ayrıntılar, açıklamalar ve örneklerle destekler. Konunun önemli kısımları vurgulanırken öğretmenler bir çok ipuçları verirler. Öğrenci bu ipuçlarına karşı bilgili olursa, ana noktaları bulması kolaylaşır.

Aşağıda öğretmenlerin sıklıkla kullandıkları ipuçları sıralanmıştır;
1- Sesin değişmesi: Bazı öğretmenler ana noktaları vurgulamak için seslerinin tonunu değiştirirler. Öğretmen sesini yükseltir ve alçaltırsa, sertleştirir ve ya yumuşatırsa önemli bir noktayı düşünceyi sunuyor demektir.
2- Konuşma oranının değişmesi: Öğretmenler önemli kavramları tartışırken konuşmayı yavaşlata bilir.bazen de önemli bilgilerin yazılabilmesi için yavaş anlatırlar.
3- Anahtar sözcük ve cümlecik kullanma: Bu işaret ve sözcükler şunlar olabilir:
• Beş temel neden:Öğretmen önemli açıklamalar sıralayacaktır.
• Bir başka söylemle:Bu işaret verilen bilginin tekrar edilmesidir.
• Örneğin: Verilen bilginin açıklanmasını sağlar.
• Önemli: Çok önemli olan düşünceyi belirtir.
• Sonuç olarak:Özetle, bu nedenle işaretleri dersi özetler.
4- Tahtaya yazma:Bazı öğretmenler temel düşüncenin ana hatlarını söyleyerek tahtaya yazar. Eğer öğretmen tahtaya yazar. Eğer öğretmen tahtaya yazmak için zaman ayırıyorsa yazılanlar önemlidir ve mutlaka not almalıdır.
5- Göze- kulağa hitap eden araçlar kullanma:Öğretmenler filmler,video-teypler, fotoğraflar,slaytlar, haritalar kullanarak önemli kavramları ve düşünceleri betimler veya vurgularlar.
6- Doğrudan bildirme: Arasıra bir kavram veya düşüncenin önemli olduğu öğretmen doğrudan bildirir. Örneğin; bu durum önemlidir, bunu unutmayın, bu sınav sorusu olabilir, bunu notlarınızda işaretleyin.
7- Sözel olmayan ipuçları:Bir çok öğretmen önemli noktaları sözel ipuçları gibi sözel olmayan ipuçları kullanarak belirtirler. Her öğretmen farklı mimik ve jestler kullanır. Öğrenci gözleyerek sözel olmayan ipuçlarını bulabilir.
Derste not aldıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda notların gözden geçirilmesi gerekir.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir