MRTG Kurulumu ve Konfigürasyonu

MRTG Kurulumu ve Konfigürasyonu

Bölüm 1 : NT işletim sistemi üzerine MRTG Kurulumu
Kurulum (Installation) :
Web server olarak tanımlanmış, üzerinde IIS x.x. bulunan bir makineye mrtg kurulumu yapılabilir. Mrtg programı asıl olarak unix tabanlı makinelerde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır ve kodları perl diliyle yazılmıştır.

 NT tabanlı bir makinede mrtg çalıştırabilmek için işletim sistemine perl dilinin tanıyabilecek
bir program kurmak gerekir. Bu program Active Perl dür. Active Perl’ü kurarken perl binary dizini system path’i olarak C:Perlbin;%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;…
şeklinde bir tanımlama yapılmalıdır. System parh’I control etmek için [Control Panel]->[System]->[Environment] bölümüne bakabilirsiniz. Active Perl kurulduktan
sonar mrtg’nin son sürümünü sisteme kurulmak için hazır hale geliriz. Bu yazı hazırlanırken mrtg-2.10.13 sürümü vardı. Kurulum aşamaları bu sürüme göre
anlatılacaktır.
Şimdi yapacağımız işlem mrtg-2.10.13.zip dosyasını C:mrtg-2.10.13 dizini altına açmak olacaktır. Eğer buraya kadar sorunsuz bir şekilde her şeyi yaptıysak
işlerin yolunda gittiğine dair küçük bir test yapabiliriz. Bunun için komut satırında düşüp c:mrtg-2.10.13bin dizini altına girin. Daha sonar perl mrtg
komutunu çalıştırın. Karşınıza mrtg configuration dosyasını bulamadığına dair bir hata mesajı çıkacaktır. Henüz config. dosyamız yok ama mrtg sorunsuz
bir şekilde sisteme kurulmuş durumda.
Ayarlar (Configuring) :
Mrtg konfigürasyonu yaparken önce bazı bilgileri toplamamız gerekli. Bu bilgiler bize conf. Dosyasını oluştururken yardımcı olacak. Şimdi madde madde gerekli
bilgileri inceleyelim.
1 – Monitör etmek istediğimiz cihaza ait IP numarası, Hostname ve SNMP portu (Eğer standart port numarası değilse)
2 – Eğer farklı bir cihazı monitor etmek istiyorsanız (giriş çıkış byte’larını) o cihaza ait SNMPOID’yi bilmeniz gerekli.
3 – Son olarak monitor edeceğiniz cihaza ait read only SNMP community string’ini bilmeniz lazım. Eğer SNMP stringini değiştirilmediyse standart olarak
public geçerlidir.
Oluşturacağımız örnek conf. dosyasını Cisco Catalyst 5000’e gore 10.10.10.1 ip numarasını ve public SNMP stringini kullanarak oluşturacağız. Yapacağımız
ayarlar ile trafiği ve CPU yükünü monitor edeceğiz.
Konfigürasyona başlarken ilk adım cfgmaker ile mrtg.cfg dosyasını oluşturmak olacak. Bunu yapabilmek için komut satırına düşüp c:mrtg-2.10.13bin dizinine
girin ve aşağıdaki komutu çalıştırın.
perl cfgmaker public@10.10.10.1 –global “WorkDir: c:wwwmrtg” –output mrtg.cfg
Bu komut sizing için bir mrtg.cfg dosyası oluşturacaktır. Router’ınız içindeki tüm interface’leri numara sırasına göre sıralanır. Malesef bu numaralar
her router konfigürasyonu yaptığınızda değişir. Cfgmaker iel ilgili daha geniş bilgi ilerki konularda ayrıca anlatılacaktır. Bu komutu çalıştırdıktan sonra
no such name veya no response hata mesajlarını alıyorsanız muhetmelen SNMP community stringinizi yanlış yazmışsınızdır. Kontrol edip komutu tekrar çalıştırmayı
deneyin.
Conf.dosyasını inceleyecek olursak; # işareti ile başlayan satırlar açıklama yazılan satırları gösterir. DOS işletim sistemindeki REM komutu ile aynı işlevi
görür.
Mrtg.cfg dosyasının en tepesinde WorkDir: D:InetPubwwwrootMRTG satırı bulunur. Bu satır mrtg’nin web serverda bulunan yerini gösterir. Genellikle web kök
dizininde bulunur. InetPubwwwroot altında bu dizin mevcut değilse oluşturmalısınız.
Örnek bir cfg dosyası aşağıdaki şekilde görünür.
############################################################ #######
# Description: LCP SUWGB
# Contact: Seyhan Tekelioglu
# System Name: LC-Bridge
# Location: Here
#………………………………………………….. ………
Yukarıda belirtilen # ile başlayan açıklama satırlarıdır.
Target[10.10.10.1.1]: 1:public@10.10.10.1
Bu kısımı formüle edersek;
Hedef cihazın ip adresi : interface numarası : SNMP community string : ip adresi
İlk kısma hedef cihazın ip adresi yazılır. Interface numarası, cfgmaker ile tarama yaptığımızda bulduğumuz router içindeki interface’lere karşılık gelen
numaradır. Bu numaralar interfacelerde konfigürasyon değişikliği yapıldığında değişebilir buna dikkat etmek gerekir. SNMP community stringi netrokümüz
için verdiğimiz Read-Only SNMP adıdır. Standart olarak public gelir. Ip adresi kısmı ise monitor edilecek cihazın ip adresidir.
MaxBytes[10.10.10.1.1]: 1250000
Bu satırda interface hız tanımlaması yapılmaktadır. Standart hız 10 mbit tir. Bunu 100 mbit yapmak için verilecek değer 12500000 dir.
Title[10.10.10.1.1]: LC-Bridge (sample.device): ether0
Bu satırda web arabirimde görünecek başlık bilgisini bulunur.
PageTop[10.10.10.1.1]:Target[10.10.10.1.2]: 2:public@10.10.10.1
MaxBytes[10.10.10.1.2]: 1250000
Title[10.10.10.1.2]: LC-Bridge (): ulink0
PageTop[10.10.10.1.2]:

#———————————————————– —-
En basit şekliyle yukarıdaki gibi bir mrtg.cfg dosyası tanımlanabilir. Bu dosyayı çalıştırmak için komut satırından c:mrtg-2.10.13bin dizinine girip perl
mrtg mrtg.cfg yazın. İlk iki çalıştırma işleminde hata mesajı almanız normaldir. Bu hatalar size daha once herhangi bir log dosyasının oluşmadığını haber
verirler. Şu ana kadar yaptığımız işlemler bizim mrtg programımızı çalıştırır fakat düzenli bir web görüntüsü alamayız. Bunun için sistemi stabil ve akıcı
bir şekilde belli aralıklarla (örneğin 5 dakikada bir) çalıştırmamız gerekli. Bunu nasıl yapacağımızı şimdiki bölümde bulabilirsiniz.
Mrtg Sürekli Çalışsın :
Mrtg programımızı 5 dk. Da bir manuel olarak çalıştırmak sanırım bir sure sonra bayağı bir sıkıcı hal alır. Bunun için çalıştırma olayını otomatiğe bağlasak
bizim için daha mutluluk verici olur değil mi?
RunAsDaemon: yes
Bu özel ve güzel komutu mrtg config. dosyası içinde kullanarak hayatımızı daha da kolaylaştırabiliriz. Bu komutun mrtg scriptini çalıştırdıktan sonra kapatmayacak
ve her 5 dakikada bir bu işlemyi yineleyecektir.
start /Dc:mrtg-2.10.13bin wperl mrtg –logging=eventlog mrtg.cfg
mrtg conf. dosyanızı yukarıdaki şekilde çalıştırmayı deneyin.
Eğer perl yerine wperl kullanırsanız karşınıza siyah konsol ekranı çıkmaz. Mrtg şu anda arka planda çalışmakta. Olası çıkabilecek problemleri Event Log
içerisinden kontrol edebilirsiniz. Bunu test için mrtg’ti durdurup Task Manager’ı açın, wper.exe dosyasını sonlandırdığınızda Event Log ların içinde ilgili
hata mesajını görebilirsiniz.
Hedef: wperl mrtg –logging=eventlog mrtg.cfg
Dizin: c:mrtg-2.10.13bin
Eğer startup (başlangıç) dizinine yukarıdaki bilgileri kısayol yapıp koyarsanız bilgisayarınız her açılışında otomatik olarak hazırladığınız scripti çalıştıracaktır.
Bu sayede mrtg programı kesintisiz bir şekilde her 5 dakikada bir bilgisayarınızda çalışacak ve istediğiniz bilgileri toplayacaktır.
Tabii mrtg’yi bilgisayarınızda devamlı çalıştırmak için sadece bu yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz. Bazı yardımcı yazılımlar ile bu işlemi bilgisayarınızda
çalışan bir servis gibi düzenleyip kullanmanızda mümkün. Bir sonraki bölümde bu işlemin nasıl yapılacağı konusuna değinicez.
Aşağıda, Cisco Cat 5000 üzerindeki 3, 5, 10 ve 24 nolu interfacelerdeki trafik ölçülüp router’ın CPU yükünü kontrol eden örnek bir mrtg.cfg dosyası bulunuyor.
Bu örnekte kullanacağınız OID’yi biliyorsanız nasıl SNMP ile cihazları kontrol edebileceğinizi görebilirsiniz. Bu dosyayı inceleyerek config. dosyaları
hakkında daha net bir bilgiye sahip olabilirsiniz.
WorkDir: D:InetPubwwwrootMRTG

############################################################ #######
# Description: LCP SUWGB
# Contact: Seyhan Tekelioglu
# System Name: LC-Bridge
# Location: Here
#………………………………………………….. ………
Target[10.10.10.1.1]: 3:public@10.10.10.1
MaxBytes[10.10.10.1.1]: 1250000
Title[10.10.10.1.1]: LC-Bridge (sample-device): ether0
PageTop[10.10.10.1.1]:

#———————————————————– —-
Target[10.10.10.1.2]: 5:public@10.10.10.1
MaxBytes[10.10.10.1.2]: 1250000
Title[10.10.10.1.2]: LC-Bridge (): ulink0
PageTop[10.10.10.1.2]:

#———————————————————– —-
Target[10.10.10.1.1]: 10:public@10.10.10.1
MaxBytes[10.10.10.1.1]: 1250000
Title[10.10.10.1.1]: LC-Bridge (sample-device): ether0
PageTop[10.10.10.1.1]:

#———————————————————– —-
Target[10.10.10.1.2]: 24:public@10.10.10.1
MaxBytes[10.10.10.1.2]: 1250000
Title[10.10.10.1.2]: LC-Bridge (): ulink0
PageTop[10.10.10.1.2]:

#———————————————————– —-
# Router CPU load %
Target[cpu.1] :1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0&1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0:public@10 10.10.1
RouterUptime[cpu.1]: public@10.10.10.1
MaxBytes[cpu.1]: 100
Title[cpu.1]: CPU LOAD
PageTop[cpu.1]:
Unscaled[cpu.1]: ymwd
ShortLegend[cpu.1]: %
XSize[cpu.1]: 380
YSize[cpu.1]: 100
YLegend[cpu.1]: CPU Utilization
Legend1[cpu.1]: CPU Utilization in % (Load)
Legend2[cpu.1]: CPU Utilization in % (Load)
Legend3[cpu.1]:
Legend4[cpu.1]:
LegendI[cpu.1]:
LegendO[cpu.1]: Usage
Options[cpu.1]: gauge
Bölüm 2 : MRTG’nin Servis Olarak Çalıştırılması
Giriş :
Mrtg network trafiğini kontrol etmek için çok kullanışlı bir program. Bunu daha da kolay bir hale sokmak için kullanabileceğimiz yardımcı yazılımlar mevcut.
Bu yazılımlardan bir tanesi de mrtg’yi bizim için Nttabanlı makinelerde servis haline getiren FireDaemon yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde belirli aralıklarla
mrtg scriptimiz çalıştırılır ve trafik grafiğini öıkartmamıza yardımcı olur.
FireDaemon yazılımı NT/2K/XP/2K3 işletim sistemleri altında servis olarak sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Yalnız size tavsiyem bu programı kullanmadan
önce mrtg’yi manuel olarak çalıştırıp her şeyin yolunda olduğundan emin olmanız ve son işlem olarakta FireDaemon ile bunu otomasyona sokmanız olacaktır.
Kuruluma başlamadan önce mrtg kurulu serverda tüm güvenlik patchlerinin ve son update’lerin geçili olduğundan emin olun. Windows XP Home veya Professional
ve Windows Server 2003 (NT 5.1 ve 5.2) işletim sistemlerinden birini kullanıyorsanız Windows Update’i çalıştırarak tüm kritik update’leri (Critical Updates)
geçin. Windows 2000 (NT 5.0) Professional, Server veya Advanced Server için Service Pack 3 (veya üstü) kurulu olmalı, Internet Explorer 6.0 versiyonu yüklü
olmalı, yine bu işletim sistemleri içinde Windows Update çalıştırarak tüm kritik update’leri (Critical Updates) geçin. Windows NT 4.0 Workstation veya
Server için Service Pack 6a plus geçili olmalı ve Internet Explorer 6.0 versiyonunu yüklemelisiniz.
Mrtg Konfigürasyonu :
Bölüm 1’de anlatılan konfigürasyon dosyası üzerinde yapacağımız değişikliklerle FireDaemon’u nasıl aktif edileceğine bir göz atalım.
Standart konfigürasyon dosyamızın en tepesine iki yeni satır eklenir. Bunlardan ilki mrtg’nin servis olarak çalışacağını ve ikincisi işlemimizin 5 dakikada
bir tekrarlanacağını gösteren satırlardır.
RunAsDaemon: yes
Interval: 5
WorkDir: D:InetPubwwwrootMRTG

############################################################ #######
# Description: LCP SUWGB
# Contact: Seyhan Tekelioglu
# System Name: LC-Bridge
# Location: Here
#………………………………………………….. ………
Target[10.10.10.1.1]: 3:public@10.10.10.1
MaxBytes[10.10.10.1.1]: 1250000
…..
FireDaemon Konfigürasyonu :
FireDaemon programını makinenize kurduktan sonra ilk yapmamız gereken bir servis olarak çalışır duruma getirmektir. Bunu yapabilmek için Start > Programs
menüsünden FireDameon Service Manager’I kullanacağız.

Şimdi yeni bir tanımlama yapacağız bunun için Create A New Service Definition düğmesine basın yada kısayol olarak CTRL + N tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
Karşımıza çıkan bu ekranı aşağıdaki şekilde doldurarak konfigürasyonun bu aşamasını tamamlayacağız. Tabi program yolu ve config. dosyası adınızı farklı
verdiyseniz onları kendi ayarlarınıza göre değiştirmelisiniz. Burada Bölüm 1’de oluşturulan conf. dosyasına göre düzenleme yapıyoruz. Menüler arasında
hareket için TAB vyea SHIFT + TAB tuşlarını kullanabilirsiniz.

Buraya kadar yaptığımız işlemler tamam. Şimdi servisi kurmak için Install tuşuna basın. Servis sorunsuz olarak kurulmalı ve servisler altında görünmeli.
Bunu Task Manager’dan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Event Log’lara bakarak FireDameon’un vereceği olası hata veya uyarı mesajlarını görmeniz mümkün.

Normal FireDaemon programı ücretsiz olarak indirilebiliyor fakat aynı makine içinde birden fazla mrtg çalıştırmak istiyorsanız FireDaemon Pro’yu satın almalısınız.
FireDaemon Pro’da her bir mrtg için ayrı servis adı vererek birden çok mrtg çalıştırabiliyorsunuz.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir