KİMLER SINAVSIZ GEÇİŞTEN FAYDALANABİLİR

Kimler Sınavsız Geçişten Faydalanır ?

Mezun olan öğrencilerden sınavsız olarak meslek yüksekokullarına yerleştirileceklere yönelik bilgiler şu şekildedir. Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Sınavsız olarak yerleşmenin şartları şu şekilde belirlenmiştir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları dışında kalan ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylarla, 2012-2013 öğretim yılında bu kurumlardan mezun olacak öğrenciler, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvuru yapamazlar.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına nasıl yerleşirler?

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından birini bitirip de sınavsız geçişle herhangi bir meslek yüksekokulu veya Açık öğretimön lisans programına girmek istemeyen öğrenciler, üniversite sınavlarına girmek ve kazanmak suretiyle arzu ettikleri lisans programlarına devam edebilirler. Başka bir deyişle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de METEB kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak suretiyle fakülte ve yüksekokulların lisans programlarına devam edebilirler. Bu öğrencilerin yerleştirilmeleri mevcut ve yürürlükte olan usullere göre ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri YGS’ye girmemişlerse veya girip de 140 puan barajını aşamamışlarsa sınavsız geçişten yararlanamazlar mı?

2012 YGS’ye başvurmuş olan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumu çıkışlı adaylar, sınavda başarısız olsalar veya sınava girmeseler bile kendi alanlarındaki sınavsız geçiş.

Merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak mı?

Meslek yüksekokullarında kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirmede merkezi yerleştirmede olduğu gibi öncelikle aynı alandaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları sınavsız geçiş kriterlerine göre yerleştirilecekler, daha sonra mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının farklı bölümlerinden mezun olanlar ile sınavsız geçiş hakkı bulunmayan diğer lise mezunları YGS puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

Sınavsız geçiş dâhil olmak üzere merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme hakkından yararlanamayacaktır !

Sınavsız geçiş yapmak isteyen adaylar daha ayrıntılı bilgileri Sınavsız Geçiş Klavuzundan ve www.osym.gov.tr adresinden edinebilirler. Klavuzları okurken azami dikkat gösterilmelidir. Dikkatinizden kaçacak en ufak bir konu bu haktan faydalanamamaya neden olacaktır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir