İSTENMEYEN DAVRANIŞIN OLUŞMASINDAKİ ETMENLER – ÖĞRETMENLER

İSTENMEYEN DAVRANIŞIN OLUŞMASINDAKİ ETMENLER
(Öğretmenin Davranışından Kaynaklanan Etmenler)

Çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler, sınıf içi davranışlarıyla çocuklara örnek olmalıdırlar. Aileden sonra çocuklar öğretmeninin dediklerini yapar. Bazı zamanlarda kimi çocuk, ailesinin söylediğine değil öğretmeninin söylediğine itibar eder. Öğretmenlerin davranışlarının sonucunda çocuklarda oluşan davranış değişiklikleri şöyle gözlemlenebilir…

*-* ÖĞRETMENİN DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANAN ETMENLER

Sosyal Beceri Yetersizlikleri
Öğretmenin öğrencisiyle alay etmesi, öğrencilerini birbiriyle kıyaslaması, sınıf kurallarını uygularken tutarsız davranması, öğrencileri arasında hissedilir bir ayırım yapması, öğrencilerine önem vermemesi, olumlu davranışları ödüllendirmemesi, öğrencilere karşı kaba davranması, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz ardı etmesi, disiplini bozan davranışları genellikle ceza ile kontrol etmeye çalışması, iletişim becerilerinin eksik ya da yetersiz olması, öğrencilerinden kişisel olarak uzak durması ya da onlara soğuk davranması, sadece çalışkan öğrencilerle ilgilenmesi gibi davranışlar.

Öğretimle İlgili Beceri Yetersizlikleri
Ders ve sınıf amaçlarını öğrencilere anlatmada başarısız olma, dersin konusuna tam olarak hâkim olamama, disiplini sağlamadan derse başlama ve disiplinsiz ortamda dersi sürdürmeye çalışma, ders için geçirilecek zamanı iyi kullanamama, dersini hep aynı yöntemi kullanarak anlatma, öğrenciler tarafından anlaşılmayan ödevler verme, verilen ev ödevlerini kontrol etmeme, sınıfın fiziksel düzenini öğretim için uygun hale getirmeme, öğrencilerini notla korkutma, dersi çok yüksek ses tonu ile anlatma, öğrencilere istenilen davranışlar için model olamama, öğretim yöntemlerini seçerken uyulması gereken ilkelere dikkat etmeme gibi davranışlar.

Öğrenciler öğretmenlerini her zaman taklit etme eğilimindedir. Doğruyu yapan odur. Öğretmen hatalı davranmaz şeklinde düşünce oluşur.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir